Schema
Datum: 2020-11-25 - 2021-05-24
 
Utskrivet: 2020-11-25 05:58:41
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 48, 2020
AOns25 Nov08:15-10:15 Medicin, avancerad nivå, Akut- och prehospitalmedicinknhs  Prehospital- och akutmedicin I(A001) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen WISEflow2020-07-03
A  08:15-16:00 Omvårdnadsvetenskap, Grundläggande omvårdnad och hälsopsykologi, Medicin, Klinisk medicin Iuaon  Moment: För de studenter som skulle ha gjort VFU i Örebro kommun. Seminarium i grupp sker via Zoom, länk hittar du på Bb.2020-11-20
ATor26 Nov09:00-16:00 Omvårdnadsvetenskap, Grundläggande omvårdnad och hälsopsykologi, Medicin, Klinisk medicin Iiwk  Moment: För de studenter som skulle ha gjort VFU i Örebro kommun. Arbetande seminarium. Länk och gruppindelning på Bb.2020-11-20
AFre27 Nov09:00-12:00 Omvårdnadsvetenskap, Grundläggande omvårdnad och hälsopsykologi, Medicin, Klinisk medicin I   Moment: För de studenter som skulle ha gjort VFU i Örebro kommun. Seminarium i grupp. Schema och länkar kommer att publiceras på Bb.2020-11-20
ALör28 Nov08:15-10:15 Medicin, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi I, 7,5 högskolepoäng Hemtentamen - WISEFlow Omtentamen Sjukdomslära(A001) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-23
A  08:15-10:15 Medicin, Fysiologi med anatomikps  Grundläggande anatomi och fysiolog III (B003) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-11-23
A  08:15-10:15 BMLV, Tillämpad laboratoriemetodik inriktning laboratoriemedicincknHemtentamen - WISEFlow Farmakologi(B020) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-18
A  08:15-12:15 Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad III, arbetsledning, teamarbete och yrkesrollbeln  Omvårdnad inom akutsjukvård(A004) Hemtentamen - WISEFlow, 2020-11-17
A  09:15-13:15 Medicin, Fysiologi med anatomikps  Grundläggande fysiologi med anatomi II(0200) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-11-23
A  10:15-12:15  BMLV, Biomedicinsk laboratoriemetodikcknHemtentamen - WISEFlow Läkemedel(0400) Hemtentamen - WISEFlow2020-09-21
A  10:15-12:15  Medicin, Radiografi, strålningsfysik, teknik och projektionsläracknHemtentamen - WISEFlow Läkemedelsberäkning(0700) Hemtentamen - WISEFlow2020-09-21
A  12:15-14:15 Medicin, Fysiologi med anatomikps  Grundläggande anatomi och fysiologi IV(B004) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-09-17
A  14:15-15:45  Medicin, Radiografi, tillämpad metodik IIIcknHemtentamen - WISEFlow Läkemedelsberäkning(0400) Hemtentamen - WISEFlow2020-09-21
A  14:15-15:45  BMLV, Teknik och principer för fysiologisk undersökningsmetodikcknHemtentamen - WISEFlow Läkemedelsberäkning(A005/0501) Hemtentamen - WISEFlow2020-09-21
A  14:15-15:45  Medicin, Radiografi, medicinsk bildbehandlingcknHemtentamen - WISEFlow Läkemedelsberäkning(A005/0501) Hemtentamen - WISEFlow2020-09-21
 
Vecka 49, 2020
AMån30 Nov10:15-12:00 Omvårdnadsvetenskap, Grundläggande omvårdnad och hälsopsykologi, Medicin, Klinisk medicin IanlsDigital undervisning Kamratbedömning, VFU uppgift OM A00 via zoom2020-09-10
A  13:15-15:00 Omvårdnadsvetenskap, Grundläggande omvårdnad och hälsopsykologi, Medicin, Klinisk medicin IketDigital undervisning MC immunsjd/allergier via zoom2020-09-10
ATis1 Dec09:15-12:00 Omvårdnadsvetenskap, Grundläggande omvårdnad och hälsopsykologi, Medicin, Klinisk medicin IerpmDigital undervisning Blodsjukdomar Inspelad föreläsning, tillgänglig på blackboard2020-11-24
AOns2 Dec08:15-12:15 Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad I samt informatikars  Omvårdnadsvetenskap A(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-09-04
A  08:15-12:15 Medicin, Klinisk medicin IIars  Klinisk medicin A(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-09-04
A  08:15-12:15  Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd IIIars  Klinisk medicin(0400) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-11-06
AFre4 Dec08:00-15:00 Omvårdnadsvetenskap, Akut och svårt sjuk patientbeln, macnKTC-P166, KTC-P169 Metoder och tekniker(B002) Praktisk examination2020-09-22
A  08:00-15:00  Omvårdnadsvetenskap, Akut och svårt sjuk patientbeln, macnKTC-P166, KTC-P169 Metoder och tekniker(0200) Praktisk examination2020-09-22
A  14:15-18:15 Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomsläramlin  Allmän farmakologi(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-10-05
ALör5 Dec08:00-17:00  Arbetsterapi, Optometri, punktskrift och det taktila sinnetmwtHemtentamen - Blackboard Optik och optometri Hemtentamen2020-11-10
A  08:15-11:15 Hörselvetenskap, Kommunikation, ljudmiljö och akustik Hemtentamen - WISEFlow Omtentamen Ljudalstring, ljudutbredning(A004) (0201) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-18
A  08:15-14:15 Omvårdnadsvetenskap, Hälsofrämjande arbete samt psykisk ohälsaakl  Psykiatrisk omvårdnad(A007) Hemtentamen - Blackboard2020-11-13
A  09:00-14:00 Arbetsterapi, Utredning, åtgärd och utvärdering del I, Arbetsterapi, Utredning, åtgärd och utvärdering del I Arbetsterapi, Utredning, åtgärd och utvärdering del I Hemtentamen - Blackboard Omtentamen Processer, perspektiv och förhållningssätt(A002) (0200) Hemtentamen - Blackboard.2020-09-28
A  13:15-17:15 Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad II, kommunikation och lärandesrn  Bemötande och lärande(B004) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen - WISEflow2020-09-03
A  13:15-17:15  Medicin, FysiologiposDigital salstentamen (Prel) Fysiologi(A001/0500) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-09-22
A  13:15-17:15 Medicin, FysiologiposDigital salstentamen (Prel) Fysiologi(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen -WISEFlow2020-08-26
A  13:15-17:15 Medicin, Försvarcesg, ketDigital salstentamen (Prel) Immunologi och transfusionsmedicin(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen - WISEFlow2020-08-27
A  13:15-18:15  Medicin, Fysiologi med anatomi och immunologiukanDigital salstentamen (Prel) Fysiologi(0103) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-09-18
 
Vecka 50, 2020
AMån7 Dec08:15-08:16  Medicin, avancerad nivå, Tumörpatologi Hemtenta (utl), Hemtentamen - WISEFlow Tumörpatologi(B001) Hemtentamen - WISEFlow2020-07-07
A  08:15-11:30 Medicin, Anatomi och fysiologi Digital salstentamen (Prel) Nervsystemet samt allmän anatomi och fysiologi(0101) Digital salstentamen2020-07-29
A  08:15-11:30 Medicin, Anatomi och fysiologi Digital salstentamen (Prel) Nervsystemet samt allmän anatomi och fysiologi(0100) Digital salstentamen2020-07-29
A  08:15-11:30 Medicin, Anatomi och fysiologi Digital salstentamen (Prel) Nervsystemet samt allmän anatomi och fysiologi(A001) Digital salstentamen2020-07-29
A  09:00-10:00 Omvårdnadsvetenskap, Grundläggande omvårdnad och hälsopsykologi, Medicin, Klinisk medicin Ianls  Laboration hematologi A004 Hemtentamen.2020-11-06
AOns9 Dec08:15-12:00  BMLV, avancerad nivå, Forskningsprocessen, Medicin, avancerad nivå, Forskningsprocessenawf, bear, ckn, geln, hngrBlackboard Literature review presentation seminars (mandatory, see detailed schedule on blackboard)ckn,awf,bear,geln,hngr2020-07-27
A  13:15-17:00  BMLV, avancerad nivå, Forskningsprocessen, Medicin, avancerad nivå, Forskningsprocessenawf, bear, ckn, geln, hngrBlackboard Literature review presentation seminars (mandatory, see detailed schedule on blackboard)ckn,awf,bear,geln,hngr2020-07-27
A  14:15-18:15  Idrott, grundkursaahnHemtentamen - WISEFlow Idrottsfysiologi(0302) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen i WISEFlow2020-11-17
A  14:15-18:15  Idrott, grundkursaahnHemtentamen - WISEFlow Idrottens fysiologi, träningslära och nutrition I(A003+0304) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen i WISEFlow2020-11-17
ATor10 Dec08:15-10:15 Medicin, Fysiologi med anatomikps  Grundläggande anatomi och fysiologi I(B001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-11-24
A  08:15-12:15  Idrott, grundkurs, inriktning träningslärapmdPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Idrottsfysiologi(A003)(0302) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-08-21
A  09:15-13:15 Medicin, Fysiologi med anatomikps  Grundläggande fysiologi med anatomi I(0110) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-11-24
A  12:15-14:15 Medicin, Fysiologi med anatomikps  Grundläggande anatomi och fysiologi II(B002) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-11-24
AFre11 Dec08:15-12:15 Hörselvetenskap, Beteende- och samhällsvetenskapliga perspektiv Hemtentamen - WISEFlow Beteendevetenskapliga perspektiv(A001) (0001) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-24
A  08:15-12:15 Arbetsterapi, Beteende- och samhällsvetenskapliga perspektiv Arbetsterapi, Beteende- och samhällsvetenskapliga perspektiv, Arbetsterapi, Beteende- och samhällsvetenskapliga perspektiv Hemtentamen - WISEFlow Beteendevetenskapliga perspektiv(A001) (0100) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-24
A  08:15-12:15  BMLV, avancerad nivå, Forskningsprocessen Hemtentamen - WISEFlow Statistik(A016) (A006) (0700) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen - WISEflow2020-07-06
A  08:15-12:15  Medicin, avancerad nivå, Forskningsprocessen Hemtentamen - WISEFlow Statistik(A016) (A006) (0700) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen - WISEflow2020-07-06
A  14:15-18:15 BMLV, Klinisk fysiologishgeHemtentamen - WISEFlow Teori, klinisk fysiologi(A001) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-23
ALör12 Dec08:15-12:15 Medicin, avancerad nivå, Anestesiologi I och farmakologikdg  Anestesi/Farmakologi(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-07-03
A  08:15-12:15 Arbetsterapi, Professionellt bemötande, Arbetsterapi, Professionellt bemötande Arbetsterapi, Professionellt bemötande Digital salstentamen (Prel) Omtentamen Lärande och kommunikation(A004) (0400) Digital salstentamen2020-09-07
A  08:15-12:15  Medicin, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi II Digital salstentamen (Prel) Sjukdomslära neurologi och psykiatri(0100) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-09-29
A  08:15-12:15 Medicin, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi II, 7,5 högskolepoäng Digital salstentamen (Prel) Omtentamen Sjukdomslära II(A001) Digital salstentamen2020-09-29
A  08:15-12:15 Omvårdnadsvetenskap, Förbättringskunskap och vetenskaplig metodcakn  Förbättringskunskap och vetenskaplig metod(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-09-11
A  09:00-15:00  Idrott, Tränarskap med inriktning mot fotbollshmHemtentamen - Blackboard Träningslära med inriktning fotboll(A003)(0300) Hemtentamen - Blackboard2020-09-29
A  14:15-17:15 Medicin, Klinisk medicin Ianls  Klinisk medicin I(0300) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-10-15
A  14:15-17:15 Medicin, Klinisk medicin I Digital salstentamen (Prel) Klinisk medicin I(A102) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-09-10
 
Vecka 51, 2020
AMån14 Dec08:15-11:15 Medicin, avancerad nivå, Sjukdomstillstånd, farmakologi och funktionshinder hos barn och ungdomcjm  Pediatrik (A001) Digital hemtentamen WISEFlow2020-11-24
A  08:15-11:15  Medicin, avancerad nivå, Sjukdomstillstånd, farmakologi och funktionshinder hos barn och ungdomcjm  Pediatrik (A001) Digital hemtentamen WISEFlow2020-11-24
ATis15 Dec08:15-10:15 Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad III, arbetsledning, teamarbete och yrkesrollmihn  Läkemedelsberäkning(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-09-09
AOns16 Dec08:15-12:15 Medicin, Klinisk medicin IIars  Klinisk medicin B(A002) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-09-04
A  08:15-12:15 Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad I samt informatikarsDigital salstentamen (Prel) Omvårdnadsvetenskap B(A002) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-09-10
A  09:15-12:15  BMLV, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Hjärta Hemtentamen - WISEFlow Ultraljudsfysik, anatomi, fysiologi och patofysiologi(B001) (A002) (0100) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen WISEFlow2020-07-06
A  09:15-12:15  Medicin, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Hjärta Hemtentamen - WISEFlow Ultraljudsfysik, anatomi, fysiologi och patofysiologi(B001) (A001) (0101) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen WISEFlow2020-07-06
A  09:15-12:15  Medicin, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Hjärta Hemtentamen - WISEFlow Anatomi, fysiologi och patofysiologi(0200) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen WISEFlow2020-07-06
A  09:15-12:15  Medicin, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Hjärta Hemtentamen - WISEFlow Ultraljudfysik(0100) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen WISEFlow2020-07-06
A  14:15-17:15  Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Hälsohistoria, fysisk undersökning och klinisk bedömningaahhHemtentamen - WISEFlow Att bedöma hälsostatus (A004) Skriftlig salstentamen i WISEFlow2020-11-17
AFre18 Dec08:15-14:15 Hörselvetenskap, Vetenskaplig teori och metod Prel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Statistik(A001) Skriftlig salstentamen2020-10-28
ALör19 Dec14:15-18:15 BMLV, Biomedicinsk laboratoriemetodik med vetenskaplig metod Ierpm, ketDigital salstentamen (Prel) Biomedicinsk laboratoriemetodik, statistik och vetenskaplig teori och metod(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen 2020-07-13
A  14:15-18:15 Arbetsterapi, Vetenskaplig metod och examensarbete, Arbetsterapi, Vetenskaplig metod och examensarbete Arbetsterapi, Vetenskaplig metod och examensarbete Hemtentamen - Blackboard Omtentamen Individuell skriftlig examination(A002) (0101) Hemtentamen - Blackboard,2020-10-12
A  14:15-18:15 BMLV, Biomedicinsk laboratoriemetodik med vetenskaplig metod IerpmDigital salstentamen (Prel) Biomedicinsk laboratoriemetodik, statistik och vetenskaplig teori och metod(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-09-22
 
Vecka 52, 2020
AMån21 Dec08:15-12:15  Idrott och hälsa IIb, inriktning gymnasieskolan Idrott och hälsa IIb, inriktning gymnasieskolan, Idrott och hälsa IIb, inriktning gymnasieskolangeiHemtentamen - WISEFlow Idrottens fysiologiska grunder(A002+0101) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen i WISEFlow2020-11-10
A  08:15-12:15  Idrott och hälsa IIa, inriktning gymnasieskolangeiHemtentamen - WISEFlow Idrottens fysiologi(B002)(0101) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen i WISEFlow2020-11-10
ATis22 Dec14:15-18:15  Idrott, grundkurs, inriktning träningsläraansgHemtentamen - WISEFlow Idrottspsykologi I(A005) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen WISEFlow2020-11-16
A  14:15-18:15  Idrott, grundkursansgHemtentamen - WISEFlow Idrottspsykologi I(A005) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen WISEFlow2020-11-16
AOns23 Dec08:15-12:15 Hörselvetenskap, Tillämpad hörselvetenskap I Hemtentamen - WISEFlow Omtentamen Audiologisk diagnostik I(A003) (0300) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-09
 
Vecka 1, 2021
AMån4 Jan08:15-11:15 Medicin, Klinisk medicin I Digital salstentamen (Prel) Klinisk medicin II(0400) Digital salstentamen, Digital salstentamen 2020-09-10
A  08:15-11:15 Medicin, Klinisk medicin I Digital salstentamen (Prel) Klinisk medicin II(A103) Digital salstentamen, Digital salstentamen 2020-09-10
ATor7 Jan16:59-17:00  Medicin, avancerad nivå, Tumörpatologi Hemtenta (inl), Hemtentamen - WISEFlow Inlämning av hemtentamen senast kl 17.00.Tumörpatologi(B001) Hemtentamen - WISEFlow2020-07-07
AFre8 Jan08:15-10:30  Medicin, Molekylär cellbiologicknHemtentamen - WISEFlow Examination(0100) Hemtentamen - WISEFlow2020-09-21
A  08:15-12:15 Medicin, Cellbiologierpm, jcjnDigital salstentamen (Prel) Cellbiologi I(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen 2020-11-10
A  08:15-12:15 Hörselvetenskap, Tillämpad hörselvetenskap I Prel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Audiologisk diagnostik II(A004) (0400) Skriftlig salstentamen2020-07-07
A  08:15-12:15  Idrott, Idrottspsykologi och coachingjjrHemtentamen - WISEFlow Tillämpad prestationspsykologi I - Teori(B005) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen i WISEFlow, information om utförandet skickas ut. 2020-11-09
A  08:15-12:15  Medicin, Cellbiologierpm, jcjnDigital salstentamen (Prel) Cellbiologi I(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-09-28
A  15:59-16:00  Medicin, avancerad nivå, Hematologi Hemtenta (inl), Hemtentamen - WISEFlow Skriftlig tentamen(A001) (0101) Hemtentamen - WISEFlow. Börjar 7/1-21 16.00, slutar 8/1-21 16.00.2020-11-18
ALör9 Jan08:15-11:15 Arbetsterapi, Utredning, åtgärd och utvärdering del II Hemtentamen - WISEFlow Omtentamen Arbetsterapi vid förvärvad hjärnskada(B008) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-13
A  08:15-12:15 Radiografi, Introduktion och vetenskaplig metodenkaDigital salstentamen (Prel) Cellbiologi samt lagar och förordningar(A002) Digital salstentamen, Digital salstentamen 2020-09-07
A  08:15-12:15  Medicin, Radiografi, Introduktion till medicinjcjnDigital salstentamen (Prel) Medicin(0100) Digital salstentamen, Digital salstentamen 2020-09-28
A  13:15-16:15 Arbetsterapi, Utredning, åtgärd och utvärdering del II Hemtentamen - WISEFlow Omtentamen Arbetsterapi vid psykiska funktionsnedsättningar(B009) Hemtentamen WISEFlow2020-11-13
A  14:15-17:15  Omvårdnadsvetenskap, Akut och svårt sjuk patientenkaDigital salstentamen (Prel) Akut och svårt sjuk patient(0100) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-10-28
A  14:15-17:15  Omvårdnadsvetenskap, Akut och svårt sjuk patientenkaDigital salstentamen (Prel) Akut och svårt sjuk patient(B001) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-10-28
A  14:15-18:15 Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad III, arbetsledning, teamarbete och yrkesrollmihn  Läkemedelsberäkning(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen 2020-09-09
 
Vecka 2, 2021
ATis12 Jan08:15-11:15 Omvårdnadsvetenskap, Grundläggande omvårdnad och hälsopsykologianls  Grundläggande omvårdnad(A104) Digital salstentamen, Digital salstentamen 2020-09-30
A  08:15-11:15 Omvårdnadsvetenskap, Grundläggande omvårdnad och hälsopsykologianls  Grundläggande omvårdnad(0210) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-09-30
A  08:15-17:00 Omvårdnadsvetenskap, Grundläggande omvårdnad och hälsopsykologianls  Praktiska färdigheter KTC (A006 och 0310) Praktisk examination2020-09-23
A  09:15-11:15  Medicin, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostikenkaHemtentamen - WISEFlow Omtentamen skriftlig tentamen(A001) Hemtentamen - WISEFlow2020-09-02
A  09:15-11:15  BMLV, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostikenkaHemtentamen - WISEFlow Skriftlig tentamen(A001) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen Wiseflow2020-08-24
AOns13 Jan08:15-12:15  Idrott och hälsa IIa, inriktning gymnasieskolanaahn, tcuPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Träningslära och nutrition(B014) Skriftlig salstentamen2020-11-02
A  08:15-17:00 Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad I samt informatik   Praktiska färdigheter KTC (A003 och 0210) Praktisk examination2020-09-04
A  14:15-19:15 Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomsläramlin  Sjukdomslära med speciell farmakologi(A002) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-10-06
ATor14 Jan08:15-11:15 Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Omvårdnad vid anestesi och analgesi IIkdg  Anestesiologisk omvårdnad (A003) Hemtentamen WISEFlow2020-11-20
A  13:15-17:15 Hörselvetenskap, Tillämpad hörselvetenskap I Prel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Patofysiologi(A001) (0100) Skriftlig salstentamen2020-09-25
A  13:15-17:15  Idrott, grundkursaahnHemtentamen - WISEFlow Idrottens fysiologi, träningslära och nutrition I(A003+0304) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen i WISEFlow2020-11-17
A  13:15-17:15  Idrott, grundkursaahnHemtentamen - WISEFlow Idrottsfysiologi (0302) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen WISEFlow2020-11-18
A  14:15-16:15 Omvårdnadsvetenskap, Teori och tillämpningsisrDigital salstentamen (Prel) Läkemedel(A005) Digital salstentamen, Digital salstentamen 2020-09-28
A  14:15-19:15 Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad II, kommunikation och lärandesrn  Omvårdnadsvetenskap(B002 0200) Digital salstentamen, Digital salstentamen 2020-10-15
AFre15 Jan08:15-11:30 Medicin, Anatomi och fysiologi Digital salstentamen (Prel) Rörelseapparaten samt allmän anatomi och fysiologi(A002) Digital salstentamen2020-10-01
A  08:15-11:30 Medicin, Anatomi och fysiologi Digital salstentamen (Prel) Rörelseapparaten samt allmän anatomi och fysiologi(0200) Digital salstentamen2020-10-01
A  08:15-12:15 Medicin, Fysiologi med grundläggande anatomisantDigital salstentamen (Prel) Fysiologi(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen 2020-09-28
A  08:15-14:15  Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Vårdhygienkrfn  Medicinsk Mikrobiologi och Vårdhygien, 5 hp (Provkod: A001) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-10
A  14:15-18:15  Idrott, grundkurs, inriktning träningslärapmdPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Idrottsfysiologi(A003)(0302) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-08-21
A  17:15-21:15 Medicin, Radiografi, diagnostik inom bild- och funktionsmedicinenkaDigital salstentamen (Prel) Diagnostisk bild- och funktionsmedicin(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen 2020-09-28
ALör16 Jan08:15-10:15 Medicin, Fysiologi med anatomikps  Grundläggande anatomi och fysiologi I(B001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen 2020-09-30
A  08:15-12:15 Medicin, Försvarcesg, ketDigital salstentamen (Prel) Medicinsk mikrobiologi(A002) Digital salstentamen, Digital salstentamen 2020-09-28
A  08:15-12:15 Arbetsterapi, Beteende- och samhällsvetenskapliga perspektiv Arbetsterapi, Beteende- och samhällsvetenskapliga perspektiv, Arbetsterapi, Beteende- och samhällsvetenskapliga perspektiv Hemtentamen - WISEFlow Omtentamen Beteendevetenskapliga perspektiv(A001) (0100) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-24
A  08:15-12:15 Hörselvetenskap, Beteende- och samhällsvetenskapliga perspektiv Hemtentamen - WISEFlow Omtentamen Beteendevetenskapliga perspektiv(A001) (0001) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-24
A  08:15-13:15 Medicin, avancerad nivå, Anestesiologi II och patofysiologieam  Anestesiologi II och patofysiologi(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen 2020-10-05
A  09:15-13:15 Medicin, Fysiologi med anatomikps  Grundläggande fysiologi med anatomi I(0110) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen 2020-09-30
A  12:15-14:15 Medicin, Fysiologi med anatomikps  Grundläggande anatomi och fysiologi II(B002) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen 2020-09-30
A  13:15-17:15 Medicin, Klinisk medicin IIars  Klinisk medicin A(A001 0250) Digital salstentamen, Digital salstentamen 2020-10-15
A  13:15-17:15 Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad I samt informatikars  Omvårdnadsvetenskap A (A001 0110) Digital salstentamen, Digital salstentamen 2020-10-15
A  14:15-20:15 Hörselvetenskap, Vetenskaplig teori och metod Prel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Omtentamen Statistik(A001) Skriftlig salstentamen2020-07-06
ASön17 Jan08:15-10:15 Medicin, Fysiologi med anatomikps  Grundläggande anatomi och fysiolog III(B003) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen 2020-09-30
A  09:15-13:15 Medicin, Fysiologi med anatomikps  Grundläggande fysiologi med anatomi II(0200) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen 2020-09-30
A  12:15-14:15 Medicin, Fysiologi med anatomikps  Grundläggande anatomi och fysiologi IV(B004) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen 2020-09-30
 
Vecka 3, 2021
ALör23 Jan14:15-17:15  Medicin, avancerad nivå, Sjukdomstillstånd, farmakologi och funktionshinder hos barn och ungdomcjm  Pediatrik(A001) Digital hemtentamen WISEFlow2020-11-24
A  14:15-17:15 Medicin, avancerad nivå, Sjukdomstillstånd, farmakologi och funktionshinder hos barn och ungdomcjm  Pediatrik (A001) Digital hemtentamen WISEFlow2020-11-24
 
Vecka 4, 2021
ALör30 Jan08:15-11:30 Medicin, Anatomi och fysiologi Digital salstentamen (Prel) Omtentamen nervsystemet samt allmän anatomi och fysiologi(A001) Digital salstentamen2020-09-11
A  08:15-11:30 Medicin, Anatomi och fysiologi Digital salstentamen (Prel) Omtentamen nervsystemet samt allmän anatomi och fysiologi(0101) Digital salstentamen2020-09-11
A  08:15-11:30 Medicin, Anatomi och fysiologi Digital salstentamen (Prel) Omtentamen nervsystemet samt allmän anatomi och fysiologi(0100) Digital salstentamen2020-09-11
A  14:15-18:15 Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomsläramlin  Allmän farmakologi(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-10-06
 
Vecka 5, 2021
ALör6 Feb08:15-12:15 Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad I samt informatik Digital salstentamen (Prel) Omvårdnadsvetenskap B(A002) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-09-10
A  08:15-12:15 Medicin, Klinisk medicin II   Klinisk medicin B(A002) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-09-04
A  09:15-13:15  Medicin, avancerad nivå, Forskningsprocessen Hemtentamen - WISEFlow Omtentamen Statistik(A016), (A006), (0700) Hemtentamen - WISEFlow2020-10-08
A  09:15-13:15  BMLV, avancerad nivå, Forskningsprocessen Hemtentamen - WISEFlow Omtentamen Statistik(A016) (A006) (0700) Hemtentamen - WISEFlow2020-10-08
A  14:15-17:15  Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Hälsohistoria, fysisk undersökning och klinisk bedömningaahhHemtentamen - WISEFlow Att bedöma hälsostatus (A004) Skriftlig salstentamen i WISEFlow2020-11-17
 
Vecka 6, 2021
AMån8 Feb08:15-12:15 Omvårdnadsvetenskap, Teori och tillämpningsisrDigital salstentamen (Prel) Allmän omvårdnad samt läkemedelshantering(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen 2020-10-02
A  09:15-11:15 Medicin, avancerad nivå, Akut- och prehospitalmedicinknhs  Prehospital- och akutmedicin II(A002) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen - WISEflow2020-09-16
AFre12 Feb08:15-10:15 Omvårdnadsvetenskap, Teori och tillämpningsisrDigital salstentamen (Prel) Läkemedel(A005) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-11-03
A  10:00-12:00 Medicin, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi II, 7,5 högskolepoäng Hemtentamen - WISEFlow Sjukdomslära II(A001) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-18
ALör13 Feb08:15-11:15 Medicin, Klinisk medicin Ianls  Klinisk medicin II(0400) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-10-15
A  08:15-11:15 Medicin, Klinisk medicin Ianls  Klinisk medicin II(A103) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-10-15
A  08:15-12:15 Arbetsterapi, Professionellt bemötande, Arbetsterapi, Professionellt bemötande Arbetsterapi, Professionellt bemötande Digital salstentamen (Prel) Omtentamen Lärande och kommunikation(A004) (0400) Digital salstentamen2020-10-02
A  08:15-12:15 BMLV, Klinisk fysiologishgeDigital salstentamen (Prel) Teori, klinisk fysiologi(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-11-23
A  14:15-18:15 Hörselvetenskap, Tillämpad hörselvetenskap I Prel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Omtentamen Audiologisk diagnostik II(A004) (0400) Skriftlig salstentamen2020-11-10
 
Vecka 7, 2021
AOns17 Feb08:15-12:15  Idrott och hälsa IIa, inriktning gymnasieskolanaahn, tcuPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Träningslära och nutrition(B014) Skriftlig salstentamen2020-11-02
ATor18 Feb14:15-18:15 Arbetsterapi, Vetenskaplig metod och examensarbete, Arbetsterapi, Vetenskaplig metod och examensarbete Arbetsterapi, Vetenskaplig metod och examensarbete Hemtentamen - Blackboard Individuell skriftlig examination(A002), (0101) Hemtentamen - Blackboard,2020-11-20
AFre19 Feb09:00-14:00 Arbetsterapi, Vetenskaplig grundkurs Arbetsterapi, Vetenskaplig grundkurs, Arbetsterapi, Vetenskaplig grundkurs Hemtentamen - WISEFlow Vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik (A003), (A001), (0100) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-23
A  09:00-14:00 Hörselvetenskap, Vetenskaplig grundkurs, Hörselvetenskap, Vetenskaplig grundkurs Hörselvetenskap, Vetenskaplig grundkurs Hemtentamen - WISEFlow Vetenskapsteori och forskningsmetodik(A001), (0100) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-23
A  10:00-12:00 Medicin, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi I, 7,5 högskolepoäng Hemtentamen - WISEFlow Sjukdomslära(A001) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-23
ALör20 Feb08:15-10:15 Medicin, Fysiologi med anatomikps  Grundläggande anatomi och fysiolog III(B003) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen 2020-09-30
A  08:15-11:15  Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Omvårdnad vid anestesi och analgesi II   Anestesiologisk omvårdnad (A003) Hemtentamen - WISEFlow, Digital salstentamen2020-11-20
A  08:15-12:15 Medicin, Cellbiologierpm, jcjnDigital salstentamen (Prel) Cellbiologi I(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-11-10
A  08:15-12:15  Medicin, Cellbiologierpm, jcjnDigital salstentamen (Prel) Cellbiologi I(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen 2020-10-02
A  09:15-13:15 Medicin, Fysiologi med anatomikps  Grundläggande fysiologi med anatomi II(0200) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen 2020-09-30
A  12:15-14:15 Medicin, Fysiologi med anatomikps  Grundläggande anatomi och fysiologi IV(B004) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen 2020-09-30
A  14:15-17:15 Omvårdnadsvetenskap, Grundläggande omvårdnad och hälsopsykologi, Medicin, Klinisk medicin Ianls  Grundläggande omvårdnad(A104) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-10-15
A  14:15-17:15 Omvårdnadsvetenskap, Grundläggande omvårdnad och hälsopsykologianls  Grundläggande omvårdnad(0210) Digital salstentamen, Digital salstentamen 2020-10-15
A  14:15-18:15 Hörselvetenskap, Tillämpad hörselvetenskap I Prel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Omtentamen Patofysiologi(A001) (0100) Skriftlig salstentamen2020-11-10
 
Vecka 8, 2021
AFre26 Feb08:15-13:15 Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomsläramlin  Sjukdomslära med speciell farmakologi(A002) Digital salstentamen, Digital salstentamen 2020-10-05
A  09:15-13:15 BMLV, MolekylärdiagnostikgelnHemtentamen - WISEFlow Molekylärdiagnostiska metoder(A001) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-24
ALör27 Feb08:15-13:15 Medicin, avancerad nivå, Anestesiologi II och patofysiologieam  Anestesiologi II och patofysiologi(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-10-06
A  14:15-19:15 Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad II, kommunikation och lärandesrn  Omvårdnadsvetenskap(B002 0200) Digital salstentamen, Digital salstentamen 2020-10-15
 
Vecka 9, 2021
ALör6 Mar14:15-17:30 Medicin, Anatomi och fysiologi Digital salstentamen (Prel) Omtentamen Rörelseapparaten samt allmän anatomi och fysiologi(0200) Digital salstentamen2020-10-06
A  14:15-17:30 Medicin, Anatomi och fysiologi Digital salstentamen (Prel) Omtentamen Rörelseapparaten samt allmän anatomi och fysiologi(A002) Digital salstentamen2020-10-06
A  14:15-18:15 Medicin, Fysiologi med grundläggande anatomisantDigital salstentamen (Prel) Fysiologi(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen 2020-10-05
 
Vecka 10, 2021
AFre12 Mar10:00-12:00 Hörselvetenskap, Hörsel- och balanssystemens anatomi och fysiologi Hörselvetenskap, Hörsel- och balanssystemens anatomi och fysiologi, Hörselvetenskap, Hörsel- och balanssystemens anatomi och fysiologi Hemtentamen - WISEFlow Kroppens och nervsystemets anatomi och fysiologi(0100) (A001) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-20
ALör13 Mar14:15-17:15 Medicin, Radiografi, diagnostik inom bild- och funktionsmedicinenkaDigital salstentamen (Prel) Diagnostisk bild- och funktionsmedicin(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-10-02
 
Vecka 12, 2021
AMån22 Mar08:15-12:15 Omvårdnadsvetenskap, Teori och tillämpningsisrDigital salstentamen (Prel) Allmän omvårdnad samt läkemedelshantering(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-10-02
A  08:30-10:30  BMLV, avancerad nivå, Nuklearmedicin, PET/CT och SPECT Hemtentamen - WISEFlow Nuklearmedicin, PET/CT och SPECT(A001) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-03
A  08:30-10:30  Medicin, avancerad nivå, Nuklearmedicin, PET/CT och SPECT Hemtentamen - WISEFlow Nuklearmedicin, PET/CT och SPECT(A001) Hemtentamen - WISEFlow2020-10-23
ATor25 Mar10:00-12:00 Arbetsterapi, Professionellt bemötande, Arbetsterapi, Professionellt bemötande Arbetsterapi, Professionellt bemötande Hemtentamen - WISEFlow Lärande och kommunikation(A004) (0400) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-20
AFre26 Mar09:00-12:00  Medicin, avancerad nivå, Magnetisk resonanstomografi I, teknik, metodik och diagnostik Hemtentamen - WISEFlow Skriftlig tentamen(A001) (0101) Hemtentamen - WISEFlow2020-10-23
A  09:00-12:00  BMLV, avancerad nivå, Magnetisk resonanstomografi I, teknik, metodik och diagnostik Hemtentamen - WISEFlow Skriftlig tentamen(A001) (0100) Hemtentamen - WISEFlow2020-10-23
ALör27 Mar09:00-13:00 Arbetsterapi, Vetenskaplig metod och examensarbete, Arbetsterapi, Vetenskaplig metod och examensarbete Arbetsterapi, Vetenskaplig metod och examensarbete Hemtentamen - Blackboard Omtentamen Individuell skriftlig examination(A002), (0101) Hemtentamen - Blackboard2020-11-20
A  09:00-14:00 Arbetsterapi, Vetenskaplig grundkurs Arbetsterapi, Vetenskaplig grundkurs, Arbetsterapi, Vetenskaplig grundkurs Hemtentamen - WISEFlow Omtentamen Vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik(0100), (A001), (A003) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-23
A  09:00-14:00 Hörselvetenskap, Vetenskaplig grundkurs, Hörselvetenskap, Vetenskaplig grundkurs Hörselvetenskap, Vetenskaplig grundkurs Hemtentamen - WISEFlow Omtentamen Vetenskapsteori och forskningsmetodik(A001), (0100) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-23
A  10:00-12:00 Medicin, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi II, 7,5 högskolepoäng Hemtentamen - WISEFlow Omtentamen Sjukdomslära II(A001) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-18
 
Vecka 13, 2021
AMån29 Mar08:15-11:15 Arbetsterapi, Utredning, åtgärd och utvärdering del II Hemtentamen - WISEFlow Arbetsterapi vid förvärvad hjärnskada(B008) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-13
A  13:15-16:15 Arbetsterapi, Utredning, åtgärd och utvärdering del II Hemtentamen - WISEFlow rbetsterapi vid psykiska funktionsnedsättningar(B009) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-13
 
Vecka 18, 2021
AFre7 Maj09:00-12:00  BMLV, avancerad nivå, Magnetisk resonanstomografi I, teknik, metodik och diagnostik Hemtentamen - WISEFlow Omtentamen Skriftlig tentamen(0100) (A001) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-06
A  09:00-12:00  Medicin, avancerad nivå, Magnetisk resonanstomografi I, teknik, metodik och diagnostik Hemtentamen - WISEFlow Omtentamen Skriftlig tentamen(0101) (A001) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-06
 
Vecka 19, 2021
AFre14 Maj09:15-12:15  Medicin, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Kärl Hemtentamen - WISEFlow Ultraljudsfysik, anatomi, fysiologi och patofysiologi(A001) Hemtentamen - WISEFlow, Home Examination Wiseflow2020-11-16
A  09:15-12:15  BMLV, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Kärl Hemtentamen - WISEFlow Ultraljudsfysik, anatomi, fysiologi och patofysiologi(A001) Hemtentamen - WISEFlow, Home Examination Wiseflow2020-11-16
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder