Schema
Datum: 2020-11-25 - 2021-05-24
 
Utskrivet: 2020-11-25 06:17:07
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 48, 2020
AFre27 Nov08:15-13:15 Matematik IIIb, inriktning gymnasieskolanyluL001 Envariabelanalys 2(A001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-11-23
ALör28 Nov13:15-16:15 Introduktion till miljövetenskap, inriktning måltidsekologiuhlHemtentamen - Blackboard Examination(A001) Hemtentamen Blackboard, omtentamen2020-11-16
A  13:15-17:30 Tekniskt basårdemHemtentamen - WISEFlow Fysik, del 1 av 6, 4 veckor(B001) Hemtentamen WISEFlow, omtentamen2020-11-16
A  13:15-17:30 Naturvetenskapligt basårdemHemtentamen - WISEFlow Fysik, del 1 av 4, 4 veckor(B001) Hemtentamen WISEFlow, omtentamen2020-11-16
 
Vecka 49, 2020
AOns2 Dec14:15-16:15 Introduktion till ingenjörsarbete inom maskintekniksnln  Ingenjörsarbete, Projektstyrning(A005) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-09-10
A  14:15-16:15 Ingenjörsmetodik Msnln  Projektstyrning(A002) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-09-11
AFre4 Dec14:15-18:15  Matematik II, inriktning 4-6ashnPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Samband, sannolikhet och statistik(A001) Skriftlig salstentamen2020-09-17
A  14:15-18:15  Matematik II, inriktning f-3ashnPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Samband, sannolikhet och statistik(A001) Skriftlig salstentamen2020-09-17
A  14:15-19:15 Organisk och analytisk kemianknPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, ordinarei tenta2020-09-21
ALör5 Dec08:15-12:15 Miljövetenskap, AgroekologiuhlPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Agroekosystem(A002) Skriftlig salstentam, omtentamen2020-09-22
A  14:15-17:15 Tekniskt basårbtlnPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Matematik, del 2 av 6, 3,5 veckor(A002) Skriftlig salstentamen, omtentamen2020-09-22
A  14:15-17:15 Naturvetenskapligt basårbtlnPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Matematik, del 1 av 3, 3,5 veckor(A002) Skriftlig salstentamen, omtentamen2020-09-22
 
Vecka 50, 2020
ATor10 Dec08:15-11:15  Praktisk naturvetenskap och teknik, inriktning 4-6usn  Teknik i vardag och skola, del 1(C001) Hemtentamen Wiseflow2020-11-11
A  08:15-12:15 Matematik IIIa, inriktning gymnasieskolanjbptPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Flervariabelanalys 1(A001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-11-11
A  08:15-12:15 Matematik IIIb, inriktning gymnasieskolanjbptPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Flervariabelanalys 1(A002) Skriftlig salstentamen2020-11-11
AFre11 Dec08:15-12:15 Infektionssjukdomars biologijjsHemtentamen - WISEFlow Teoretisk del(A001) Hemtentamen WISEFlow, ordinarie tenta.2020-11-17
ALör12 Dec08:15-11:15 Ellära för civilingenjörerdsyPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Omtentamen2020-11-12
A  14:15-19:15 Instrumentella analytiska metodertwgPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Tolkning av masspektrometriska data(B001) Skriftlig salstentamen, omtentamen2020-09-21
A  14:15-19:15  Instrumentella analytiska metodertwgPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Tolkning av masspektrometriska data(B002) Skriftlig salstentamen, Utfasningstenta2020-09-21
A  14:15-20:15 Allmän kemimzrPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, omtentamen2020-09-21
 
Vecka 51, 2020
AMån14 Dec14:15-17:15 Matematik Va, inriktning gymnasieskolanmphPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Matematik modellering (A003) Skriftlig salstentamen2020-09-02
ATis15 Dec08:15-13:15 Miljövetenskap, MiljötoxikologimelPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, ordinarie tenta2020-09-24
AFre18 Dec08:15-13:15  Marknadsstyrd idé- och produktutvecklingsnln  Teori(A002) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-09-11
A  09:15-15:15  Avancerade analytiska metoder inom miljöforensik, avancerad nivålygHemtentamen - Blackboard Teoretisk del (0100) Hemtentamen - Blackboard, utfasningstenta2020-10-09
ALör19 Dec08:15-11:15  Praktisk naturvetenskap och teknik, inriktning 4-6oepn  Universum och vi, del 1(B001) Hemtentamen2020-11-11
A  08:15-12:15 Kroniska sjukdomars biologinskDigital salstentamen (Prel) Teori(A001) Digital salstentamen, Omtentamen2020-10-01
A  08:15-12:15  Kroniska sjukdomars biologinskDigital salstentamen (Prel) Teori(A001) Digital salstentamen, Utfasningstenta2020-09-18
A  08:15-12:15 Miljövetenskap, Mikrobiell diversitet i mat och miljöjjsPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Omtentamen2020-09-22
A  08:15-12:15  Miljövetenskap, Mikrobiell diversitet i mat och miljöjjsPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, utfasningstenta2020-09-22
A  14:15-20:15 FysiologihnbgPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, omtentamen2020-09-18
A  14:15-20:15  FysiologihnbgPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, utfasningstenta2020-09-18
 
Vecka 53, 2021
ALör2 Jan08:15-13:15 Matematisk statistik och sannolikhetslära Matematisk statistik och sannolikhetslära, Matematisk statistik och sannolikhetsläramkhnPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori och problemlösning(A001) Skriftlig salstentamen, uppsamlingstentamen2020-10-01
 
Vecka 1, 2021
AMån4 Jan08:15-12:15 Datavetenskapens grunderlskn  Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-10-08
A  08:15-13:15 Objektorienterad programmeringakv  Teori(A001) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen - WISEflow2020-10-08
A  08:15-13:15 Konstruktion trä och ståladln  Teori(A001) Hemtentamen - Blackboard, Hemtentamen - Blackboard2020-10-08
A  08:15-13:15 Hållfasthetslära för högskoleingenjörerjsenHemtentamen - WISEFlow Teori(A001)2020-11-24
A  08:15-13:15 Funktioner och derivatormphPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Examination(A001) Skriftlig salstentamen, omtentamen2020-10-01
A  08:15-13:15  Envariabelanalys IjbptPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Utfasningstenta2020-10-01
A  08:15-13:15 Matematik IIa, inriktning gymnasieskolanjbptPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Envariabelanalys 1(A001) Skriftlig salstentamen, omtentamen2020-10-01
A  08:15-13:15 Envariabelanalys IjbptPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen2020-09-09
A  14:15-18:15 Datorteknik för civilingenjörertsv  Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-10-14
A  14:15-19:15 Geoteknik med vägbyggnadprrs  Teori (A001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-09-18
A  14:15-19:15 Konstruktionselement för civilingenjörernsg  Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-10-08
A  14:15-19:15 Flervariabelanalys för civilingenjörerablPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori och problemlösning(A001) Skriftlig salstentamen2020-09-09
A  14:15-19:15  DifferentialekvationerjfdPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Examination(A001) Skriftlig uppsamlings- och utfasningstentamen (1:a)2020-10-01
ATis5 Jan08:15-11:15 Betongteknikmtpn  Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-09-21
A  08:15-12:15 Datorkommunikation och nätoms  Teori för datorkommunikation(A001) Hemtentamen Wiseflow2020-10-26
A  08:15-12:15 Kompilatorer och interpretatorertpy  Teori(A001) Hemtentamen Blackboard2020-11-23
A  08:15-12:15 Kompilatorer och interpretatorertpy  Teori(A001) Hemtentamen Blackboard2020-11-23
A  08:15-12:15 Produktionsteknik & leannraiHemtentamen - Blackboard Teori(A001)2020-11-24
A  08:15-13:15 Algebra och analys för högskoleingenjörerjfdPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Algebra och linjär algebra(A001) Skriftlig salstentamen, Omtentamen2020-10-02
A  08:15-13:15 Hållfasthetslära för civilingenjörernsg  Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-09-18
ATor7 Jan08:15-10:15 Introduktion till ingenjörsarbete inom datateknikaspo  Grundläggande programmering, teori(A003) Skriftlig salstentamen, Utfasningstentamen för studenter som läste HT19 och tidigare.2020-11-12
A  08:15-10:15 Matematik IIIa, inriktning gymnasieskolanyluPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Laplacetransformer(A005) Skriftlig salstentamen2020-09-01
A  08:15-11:15 Solidmodellering och rittekniksnln  Teori(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-09-10
A  08:15-11:15 Introduktion till ingenjörsarbete inom maskintekniksnln  Solidmodellering, PDM och ritteknik, teori(A003) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-09-10
A  08:15-11:15 Realtidsprogrammeringfni  Teori(A001) Hemtentamen - Blackboard, Hemtentamen - Blackboard2020-10-08
A  08:15-12:15 Datateknik, avancerad nivå, Avancerade tekniker för robotikuekn  A001- Planering och schemaläggning Hemtentamen - Blackboard2020-10-08
A  08:15-13:15 Byggteknik IIcipn  Teori(A001) Hemtentamen - Blackboard, Hemtentamen - Blackboard2020-10-08
A  08:15-13:15 Byggteknik Icipn  Teori (A001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-09-21
A  08:15-13:15 Elteknik Mjkn  Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-10-14
A  08:15-13:15 Elementär algebrahstPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen2020-09-09
A  08:15-13:15  Elementär algebrahstPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, 2:a utfasningstentan2020-10-01
A  08:15-13:15  Matematisk analys för statistiker   Examination(A001) Skriftlig salstentamen, Omtentamen2020-10-01
A  09:15-12:15 Byggproduktionsteknik IIImtpn  Teori(A001) Hemtentamen - Blackboard, Hemtentamen - Blackboard2020-10-08
A  09:15-13:15 Operativsystem för civilingenjörertpy  Teori(A001) Hemtentamen - Blackboard, Hemtentamen - Blackboard2020-10-08
A  09:15-13:15 Databasteknik för civilingenjörertpy  Teori(A001) Hemtentamen - Blackboard, Hemtentamen - Blackboard2020-10-08
A  14:15-18:15 KonstruktionsmaterialjsenPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-11-03
AFre8 Jan08:15-11:15 Numeriska metoder för civilingenjörerdtg  Teori(A003) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen Wiseflow2020-11-17
A  08:15-12:15 Byggprojektering Iadln, Therese Eriksson  Teori (A001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-09-21
A  08:15-12:15 Datorkommunikation och nätverk för civilingenjöreroms  Teori för datorkommunikation(A001) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen - WISEflow2020-10-08
A  08:15-12:15 System- och programvaruutvecklingfkl  Teori(A001) Hemtentamen - Blackboard, Hemtentamen - Blackboard2020-10-08
A  08:15-12:15 Datateknik, avancerad nivå, Avancerade tekniker för robotikfkl  A003- Multiagentsystem teori Hemtentamen - Blackboard2020-10-08
A  08:15-13:15 Processutveckling och innovationmuld  Agent-baserad modellering och simulering, teori(B001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-10-19
A  08:15-13:15 Matematisk statistik för högskoleingenjörermkhnPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Examination(A001) Skriftlig salstentamen, Omtentamen2020-10-01
A  09:00-12:00 Mätningsteknik för byggingenjöreradln, mcm  Teori A001 Hemtentamen - Blackboard2020-11-24
A  14:15-17:15 Tekniskt basårbtlnPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Matematik, del 3 av 6, 3,5 veckor(A003) Skriftlig salstentamen, ordinarie tenta2020-10-01
A  14:15-17:15 Naturvetenskapligt basårbtlnPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Matematik, del 2 av 3, 3,5 veckor(A003) Skriftlig salstentamen, ordinarie tenta2020-10-01
ALör9 Jan08:15-12:15 Linjär algebra för civilingenjörerjfdPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori och problemlösning(A001) Skriftlig salstentamen2020-11-12
A  14:15-17:15  Praktisk naturvetenskap och teknik, inriktning 4-6usnPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teknik i vardag och skola, del 1(C001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-10-13
 
Vecka 2, 2021
AMån11 Jan08:15-12:15 Människa-dator-interaktionmlbt  Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-09-18
A  08:15-12:15 Digitalteknikjkn  Teori(A002) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-10-14
A  08:15-12:15 Programvaruarkitekturerakv  Teori(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen- Wiseflow2020-11-12
A  08:15-12:15 Digitalteknikjkn  Teori(A002) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-09-25
A  14:15-19:15 Envariabelanalys IImkhnPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Ordinarie tentamen2020-10-01
A  14:15-19:15  Envariabelanalys IImkhnPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, 1.a utfasningstentan2020-10-01
A  14:15-19:15  Algebraiska strukturerhstPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Examination(0100) Skriftlig salstentamen, 1:a utfasningstentamen2020-10-01
A  14:15-19:15 Algebraiska strukturerhstPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Examination(A001) Skriftlig salstentamen, ordinarie tentamen2020-10-01
A  14:15-19:15 Matematik IIa, inriktning gymnasieskolanmkhnPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Envariabelanalys 2(A010) Skriftlig salstentamen, Ordinarie temntamen2020-10-05
ATis12 Jan08:15-13:15 Datateknik, avancerad nivå, Forskningsmetoder för intelligenta systemfpa  Avancerad artificiell intelligens, teori(C001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen
Utfasningstentamen
2020-07-08
A  08:15-13:15 Komplex analysjnaoPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, ordinarie tentamen2020-11-23
A  08:15-13:15 Optimering för civilingenjörermngnPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Ordinarie tentamen2020-10-02
A  08:15-13:15 Algebra och analys för högskoleingenjörermslPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Differential -och integralkalkyl(A002) Skriftlig salstentamen, Ordinarie tentamen2020-10-02
A  14:15-19:15 Tillverkningsteknik för civilingenjörerpkknPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen 2020-09-10
A  14:15-19:15 KonstruktionstekniksnlnPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-11-06
A  14:15-19:15 Våg- och materiefysik för civilingenjörermuonPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen 2020-11-12
AOns13 Jan08:15-12:15 Databastekniktpy  Teori(A001) Hemtentamen Blackboard2020-11-23
A  08:15-13:15 Digital bildbehandling och datorseendeamll, pakr  Teori-A001 Hemtentamen Blackboard.2020-11-03
A  14:15-18:15 Kompilatorer och interpretatorer för civilingenjörertpy  Teori(A001 Hemtentamen Blackboard2020-11-23
A  14:15-18:15 Parallell programmeringfni  Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-10-13
A  14:15-18:15 Industrialiserat byggandecipn  Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-09-21
A  14:15-20:15 MiljöforensiklygPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, ordinarie tenta2020-10-02
A  14:15-20:15  MiljöforensiklygPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, utfasningstenta2020-10-02
ATor14 Jan08:15-11:15 Processutveckling och innovationmuld  Tillförlitlighet, tillgänglighet, underhållbarhet och säkerhetsmodellering för system och processer, teori(D004) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-09-30
A  08:15-13:15 Termodynamik, energi- och miljöteknikcrknHemtentamen - WISEFlow Teori(A001)2020-11-24
A  08:15-13:15 Energiteknik McrknHemtentamen - WISEFlow Teori(A001)2020-11-24
A  13:15-17:15 Byggproduktionsteknik Imtpn  Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-09-21
A  13:15-17:15 Byggproduktionsteknik Imtpn  Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-09-21
A  14:15-17:15 Programmering av distribuerade systemest  Teori(A001) Hemtentamen Wiseflow2020-11-24
A  14:15-17:15 Programmering av distribuerade systemest  Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen 2020-10-15
A  14:15-19:15 Objektorienterad programmering för civilingenjörerakv  Teori(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-10-15
A  14:15-19:15 Doping, narkotika och kriminaltekniknskDigital salstentamen (Prel) Teoretisk del(A001) Digital salstentamen, Ordinarie tenta2020-10-02
A  14:15-19:15  Doping, narkotika och kriminaltekniknskDigital salstentamen (Prel) Teoretisk del(A001) Digital salstentamen, Utfasningstenta2020-10-02
A  14:15-19:15  Numeriska metoder för differentialekvationer, Numeriska metoder för differentialekvationer Numeriska metoder för differentialekvationermngnPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(0100) Skriftlig salstentamen, 1:a utfasningstentan2020-10-02
A  14:15-19:15 Numeriska metoder för differentialekvationermngnHemtentamen - WISEFlow Teori (A001) Digital hemtentamen, Ordinarie tentamen2020-11-24
A  14:15-19:15  Linjär algebrahstPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, 1:a utfasningstentamen2020-10-02
A  14:15-19:15 Linjär algebrahstPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Ordinarie tentamen2020-10-02
AFre15 Jan08:15-12:15 LäkemedelsutvecklingsaePrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, ordinarie tenta2020-10-01
A  08:15-12:15  LäkemedelsutvecklingsaePrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Utfasningstenta2020-10-01
A  14:15-18:15 Naturvetenskapligt basårdemPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Fysik, del 2 av 4, 4 veckor(B002) Skriftlig salstentamen, ordinarie tenta2020-10-01
A  14:15-18:15 Tekniskt basårdemPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Fysik, del 2 av 6, 4 veckor(B002) Skriftlig salstentamen, ordinarie tenta2020-10-01
A  14:15-20:15 BiokemiikaPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen,ordinarie tenta2020-10-01
ALör16 Jan08:15-10:15 Matematik IIIa, inriktning gymnasieskolanyluPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Laplacetransformer(A005) Skriftlig salstentamen, Omtentamen2020-10-05
 
Vecka 3, 2021
ALör23 Jan08:15-12:15 Infektionssjukdomars biologijjsPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teoretisk del(A001) Skriftlig salstentamen, Omtentamen2020-10-01
A  08:15-13:15 Organisk och analytisk kemianknPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, omtentamen2020-10-01
A  14:15-17:15  Introduktionskurs i matematik för civilingenjörsstudentermslPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Examination(A001) Skriftlig salstentamen, Uppsamlingstentamen2020-10-05
A  14:15-17:15  Introduktionskurs i matematikmslPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Examination(A001) Skriftlig salstentamen, Uppsamlingstentamen2020-10-05
 
Vecka 4, 2021
AFre29 Jan08:15-12:15 Matematik II, inriktning f-3ashnPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Samband, sannolikhet och statistik(A001) Skriftlig salstentamen, Omtentamen2020-10-05
A  08:15-12:15 Matematik II, inriktning 4-6ashnPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Samband, sannolikhet och statistik(A001) Skriftlig salstentamen, Omtentamen2020-10-05
ALör30 Jan08:15-12:15 Matematik IIIa, inriktning gymnasieskolanjbptPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Flervariabelanalys 1(A001) Skriftlig salstentamen, Omtentamen2020-11-11
A  08:15-12:15 Matematik IIIb, inriktning gymnasieskolanjbptPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Flervariabelanalys 1(A002) Skriftlig salstentamen, Omtentamen2020-11-11
A  08:15-13:15 Miljövetenskap, MiljötoxikologimelPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, omtentamen2020-10-01
 
Vecka 7, 2021
ALör20 Feb08:15-13:15 Doping, narkotika och kriminaltekniknskDigital salstentamen (Prel) Teoretisk del(A001) Digital salstentamen, omtentamen2020-10-06
A  08:15-13:15  Doping, narkotika och kriminaltekniknskDigital salstentamen (Prel) Teoretisk del(A001) Digital salstentamen, utfasningstenta2020-10-06
A  14:15-20:15 BiokemiikaPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, omtentamen2020-10-06
 
Vecka 8, 2021
ALör27 Feb08:15-12:15  LäkemedelsutvecklingsaePrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Omtentamen2020-10-06
A  08:15-12:15  LäkemedelsutvecklingsaePrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Utfasningstenta2020-10-06
A  14:15-18:15 Marknadsstyrd idé- och produktutveckling   Teori(A002) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-10-06
A  14:15-20:15 MiljöforensiklygPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, omtentamen2020-10-06
A  14:15-20:15 MiljöforensiklygPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, utfasningstenta2020-10-06
 
Vecka 11, 2021
AMån15 Mar08:15-11:15 Industrialiserat byggandecipn  Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen 2020-10-14
A  08:15-12:15 Byggproduktionsteknik Imtpn  Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen 2020-10-14
A  08:15-12:15 Byggproduktionsteknik Imtpn  Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen 2020-10-14
A  14:15-19:15 Linjär algebrahstPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, omtentamen2020-10-13
A  14:15-19:15 Matematik IIa, inriktning gymnasieskolanhstPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Linjär algebra(A003) Skriftlig salstentamen2020-10-13
A  14:15-19:15 Energiteknik McrknPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen 2020-10-06
A  14:15-19:15 Termodynamik, energi- och miljöteknikcrknPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen 2020-10-08
ATor18 Mar08:15-12:15 Linjär algebra för civilingenjörerjfdPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori och problemlösning(A001) Skriftlig salstentamen, omtentamen2020-10-13
A  08:15-12:15 Digitalteknikjkn  Teori(A002) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen 2020-10-14
A  08:15-13:15 Komplex analysjnaoPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, omtentamen2020-10-13
AFre19 Mar08:15-13:15 Algebra och analys för högskoleingenjörermslPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Differential -och integralkalkyl(A002) Skriftlig salstentamen, omtentamen2020-10-13
ALör20 Mar08:15-10:15 Ingenjörsmetodik MsnlnDigital salstentamen (Prel) Projektstyrning(A002) Digital salstentamen, Digital salstentamen 2020-10-08
A  08:15-13:15 Våg- och materiefysik för civilingenjörermuonPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Omtentamen2020-11-12
A  08:15-13:15 Optimering för civilingenjörermngnPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Omtentamen2020-10-13
A  08:15-13:15 Numeriska metoder för differentialekvationermngnPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen2020-10-15
A  08:15-13:15 Algebraiska strukturerhstPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Examination(A001) Skriftlig salstentamen2020-10-15
A  14:15-17:15 Processutveckling och innovationmuld  Tillförlitlighet, tillgänglighet, underhållbarhet och säkerhetsmodellering för system och processer, teori(D004) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen 2020-10-08
A  14:15-19:15 Konstruktionstekniksnln  Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-11-06
A  14:15-19:15 Tillverkningsteknik för civilingenjörerpkkn  Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen 2020-10-08
A  14:15-19:15 Matematik IIa, inriktning gymnasieskolanmkhnPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Envariabelanalys 2(A010) Skriftlig salstentamen, omtentamen2020-10-13
A  14:15-19:15 Envariabelanalys IImkhnPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen2020-10-15
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder