Schema
Datum: 2020-11-25 - 2021-05-24
 
Utskrivet: 2020-11-25 07:03:19
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Kurs.grp Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 48, 2020
ALör28 Nov08:15-12:15  Teorier och metoder i socialt arbete samt examensarbete C Teorier och metoder i socialt arbete samt examensarbete C, Teorier och metoder i socialt arbete samt examensarbete C arlnDigital salstentamen (Prel) Teori, vetenskapsteori och vetenskaplig metod II(0610) Digital salstentamen, utfasningstentamen2020-08-12
A  08:15-12:15  Rättens grunder cweHemtentamen - WISEFlow Civil-, straff- och processrätt – Tentamen(A015) Digital hemtentamen2020-11-13
A  08:15-12:15  Socialt arbete, kandidatkurs Socialt arbete, kandidatkurs arlnDigital salstentamen (Prel) Teori, vetenskapsteori och vetenskaplig metod II(0610) Digital salstentamen, utfasningstentamen2020-08-12
A  08:15-12:15  Rättsvetenskaplig introduktionskurs cweHemtentamen - WISEFlow Civil-, straff- och processrätt - Tentamen(A015) Hemtentamen - WISEFlow2020-09-15
A  08:15-14:15  Psykologi, kandidatkurs sscHemtentamen - WISEFlow Bearbetnings- och analysmetoder(A003) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen WISEflow2020-09-01
A  09:15-12:15  Psykologi, avancerad nivå, Hälsopsykologi, Psykologi, avancerad nivå, Hälsopsykologi Psykologi, avancerad nivå, Hälsopsykologi enjnHemtentamen - WISEFlow Hälsopsykologi(A001) Hemtentamen - WISEFlow.2020-10-01
A  14:15-16:45  Psykologisk temakurs II Psykologisk temakurs II, Psykologisk temakurs II rkiHemtentamen - WISEFlow Kognitionspsykologi (C001) Digital hemtentamen via WISE-Flow2020-11-20
A  14:15-16:45  Psykologi, fortsättningskurs rkiHemtentamen - WISEFlow Kognitionspsykologi(C001) omtentamen Digital hemtentamen WISEflow2020-11-23
A  14:15-18:15  Psykologi, grundkurs mnseHemtentamen - WISEFlow Inlärningspsykologi(D001) Omtentamen, Digital hemtentamen - WISEflow2020-10-15
A  14:15-18:15  Psykologisk temakurs I mnseHemtentamen - WISEFlow Inlärningspsykologi(D001) Digital hemtentamen via WISE-Flow2020-11-19
 
Vecka 49, 2020
AMån30 Nov10:15-14:15  Professionell handläggning och dokumentation i socialt arbete    Bedömning genomförande och uppföljning(0431) Hemtentamen - WISEFlow, Digital hemtentamen i WISEflow2020-11-17
A  10:15-14:15  Juridik i socialt arbete, Juridik i socialt arbete Juridik i socialt arbete    Socialt arbete och juridik II(A004) Hemtentamen - WISEFlow, Digital hemtentamen i WISEflow2020-11-17
ATis1 Dec08:15-13:15 Brottsprevention och trygghetsfrämjande strategier i samhället, Brottsprevention och trygghetsfrämjande strategier i samhället Brottsprevention och trygghetsfrämjande strategier i samhället fabdHemtentamen - WISEFlow Digital hemtentamen i WISEflow, Brottsprevention och trygghetsfrämjande insatser I (A002/0110) OBS! Obligatorisk anmälan via Studenttjänster2020-11-06
AOns2 Dec08:00-12:00 Socialt arbete som vetenskap och profession rllHemtentamen - WISEFlow Strukturella förklaringsmodeller till människors livsvillkor(A010) Hemtentamen - WISEFlow
OBS, ändrad examinationsform till hemtentamen
2020-11-11
A  08:00-14:00  Psykologisk temakurs V cnrnHemtentamen - WISEFlow Utredningsmetodik II (C002) Hemtentamen - WISEFlow.
Observera: Startdatum: 2020-12-02, starttid: 08:00.
Slutdatum: 2020-12-04, sluttid: 14:00
2020-10-06
ATor3 Dec13:59-14:00  Socialt arbete, avancerad nivå, Samhällsarbete, utanförskap och inkludering rbuHemtentamen - Blackboard Omtentamen, Samhällsarbete, utanförskap och inkludering I (D001) Hemtentamen i Blackboard
Inlämning hemtentamen i Blackboard senast kl 14:00
OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster!
2020-06-09
A  13:59-14:00 Socionomprofessionen i dagens och morgondagens samhälle04jmbkHemtentamen - Blackboard Omtentamen, Samhällsarbete, utanförskap och inkludering I (D001) Hemtentamen i Blackboard
Inlämning hemtentamen i Blackboard senast kl 14:00
OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster!
2020-11-16
AFre4 Dec08:15-12:15  Rättsvetenskaplig introduktionskurs aaerHemtentamen - WISEFlow Konstitutionell rätt (A016) Hemtentamen - WISEFlow2020-09-15
A  08:15-12:15  Rättens grunder aaerHemtentamen - WISEFlow Konstitutionell rätt (A016) Hemtentamen - WISEFlow2020-09-15
A  08:15-14:15  Rättens grunder  Hemtentamen - WISEFlow Materiell rätt och statsrätt och konstitutionell rätt (1600/A006) Hemtentamen - WISEFlow2020-09-30
A  08:15-14:15  Rättsvetenskaplig introduktionskurs aaerHemtentamen - WISEFlow Materiell rätt och statsrätt och konstitutionell rätt - Tentamen(A006/1600) Hemtentamen - WISEFlow2020-10-12
A  09:14-09:15  Socialt arbete med personer med funktionshinder ksgnHemtentamen - WISEFlow Socialt arbete med personer med funktionshinder(A001) Hemtentamen - WISEflow. Glöm inte att anmäla dig via Studenttjänster/Ladokstudent!
Hemtentamen lämnas ut 2020-12-04 klockan 09:15 via Wiseflow, hemtentamen skall lämnas in via Wiseflow 2020-12-11 klockan 12:00.
2020-11-24
A  09:15-12:15  Psykologi, avancerad nivå, Klinisk psykologi IV och forskningsmetod syknHemtentamen - WISEFlow Forskningsmetod i klinisk psykologi, Kvantitativ metod(A001) Digital hemtentamen via WISE-Flow, Flow-Assign.2020-11-04
A  13:59-14:00  Psykologi B, Utredning på individnivå Psykologi B, Utredning på individnivå, Psykologi B, Utredning på individnivå  Hemtentamen Utredningens arbetssätt II (0140) Hemtentamen, Hemtentamen2020-09-01
ALör5 Dec08:15-13:15  Arbetsrätt för personalvetare, Arbetsrätt för personalvetare Arbetsrätt för personalvetare epzHemtentamen - WISEFlow Moment 1, Grundläggande arbetsrätt I(B001/0200) Hemtentamen - WISEFlow2020-10-21
A  08:15-13:15  Arbetsrätt med arbetsmiljörätt, Arbetsrätt med arbetsmiljörätt Arbetsrätt med arbetsmiljörätt epzHemtentamen - WISEFlow Moment 1, Grundläggande arbetsrätt I(B001/0200) Hemtentamen - WISEFlow2020-10-21
A  08:15-14:15  Psykologi, kandidatkurs sscHemtentamen - WISEFlow Statistical Package for the Social Sciences(A004) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen WISEflow2020-09-01
 
Vecka 50, 2020
AOns9 Dec08:00-17:00  Psykologisk temakurs V jcdHemtentamen - WISEFlow Arbets- och organisationspsykologi I (B001) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen WISEflow2020-10-27
A  08:15-13:15 Kriminologi I hadHemtentamen - WISEFlow Risk- och skyddsfaktorer: Brott och otrygghet I (C001) Digital hemtentamen i WISEflow OBS! Obligatorisk anmälan via Studenttjänster2020-11-18
A  14:15-19:15  Arbetsrätt för personalvetare, Arbetsrätt för personalvetare Arbetsrätt för personalvetare epzHemtentamen - WISEFlow Moment 2, Grundläggande arbetsrätt II(B011/0210) Hemtentamen i WISEFlow

2020-11-18
A  14:15-19:15  Arbetsrätt med arbetsmiljörätt, Arbetsrätt med arbetsmiljörätt Arbetsrätt med arbetsmiljörätt epzHemtentamen - WISEFlow Moment 2, Grundläggande arbetsrätt II(B011/0210) Hemtentamen i WISEFlow

2020-11-18
ATor10 Dec08:59-09:00  Människans psykosociala utveckling och förändring Människans psykosociala utveckling och förändring, Människans psykosociala utveckling och förändring    Socialt arbete med utsatta grupper(A005/4115) PM, Inlämning av PM sker i WISEflow, inlämningen öppnar den 3/12 kl 09:00 och stänger den 10/12 kl 09:002020-10-08
A  15:15-20:15  Europa och världen  Hemtentamen - WISEFlow Folkrätt och mänskliga rättigheter - tentamen(A002/0102) Digital hemtentamen2020-11-17
AFre11 Dec08:15-12:15  Psykologi, grundkurs mtkHemtentamen - WISEFlow Gruppsykologi(C002) Digital hemtentamen i WISEflow2020-11-19
A  08:15-12:15  Psykologisk temakurs I, Psykologisk temakurs I Psykologisk temakurs I matkHemtentamen - WISEFlow Gruppsykologi(C002) Digital hemtentamen via WISE-Flow2020-11-24
A  12:59-13:00 Kriminologi II aamaHemtentamen - WISEFlow Inlämning av hemtentamen senast kl 13 i WISEflow, Integrativ teori och forskning om orsaker till brott I (B001) OBS! Obligatorisk anmälan via Studenttjänster2020-07-03
A  13:15-16:15 Biopsykosocial kriminologi ctdHemtentamen - WISEFlow Biopsykosocial kriminologi I (A001) Hemtentamen i WISEflow OBS! Anmälan sker via Studenttjänster2020-09-23
A  13:15-16:15  Biosocial kriminologi ctdHemtentamen - WISEFlow Biosocial kriminologi (andra utfasningstillfället) (A001/0100) Hemtentamen i WISEflow OBS! Anmälan sker via Studenttjänster2020-09-23
A  13:59-14:00  Psykologi, avancerad nivå, Organisationspsykologi, Psykologi, avancerad nivå, Organisationspsykologi Psykologi, avancerad nivå, Organisationspsykologi mihmHemtentamen - WISEFlow Examination(A001) Hemtentamen - WISEFlow, Omtentamen lämnas ut: 2020-12-07, kl 12:00. Deadline för inlämning är: 2020-12-11, klockan 14:00.2020-10-23
A  15:59-16:00  Psykologisk temakurs IV Psykologisk temakurs IV, Psykologisk temakurs IV jagHemtentamen - Blackboard Individen i samhället (D001) Hemtentamen.
Tentamen lämnas ut 2020-12-09, 08:00 och slutar med inlämning 2020-12-11, kl 16:00
2020-10-26
ALör12 Dec08:15-12:15  Förvaltningsrätt aaerHemtentamen - WISEFlow Tentamen (A001/0105) Hemtentan i WISEflow2020-11-13
A  08:15-12:15  Psykologisk temakurs III, Psykologisk temakurs III Psykologisk temakurs III jmngHemtentamen - WISEFlow Neuropsykologi (C001) Hemtentamen - WISEFlow2020-10-02
A  08:15-12:15 Teorier och metoder i socialt arbete samt examensarbete C arlnHemtentamen - WISEFlow Forskningsplan(E001) Hemtentamen i WISEflow
OBS, ändrad examinationsform
2020-11-10
A  08:15-13:15  Ekonomisk rätt eall, epzHemtentamen - WISEFlow Arbetsrätt samt marknadsrätt med immaterialrätt (A011) Hemtentamen WISEFlow2020-09-16
 
Vecka 51, 2020
AMån14 Dec08:15-12:15  Psykologi, fortsättningskurs jcdHemtentamen - WISEFlow Hälsopsykologi(D001) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen WISEFlow2020-09-03
A  08:15-12:15  Psykologisk temakurs II Psykologisk temakurs II, Psykologisk temakurs II jcdHemtentamen - WISEFlow Hälsopsykologi (D001) Digital hemtentamen via WISE-Flow2020-11-24
ATor17 Dec08:15-11:15  Psykologisk temakurs V cnrnHemtentamen - WISEFlow Utredningsmetodik I (C001) Digital hemtentamen via WISE-Flow, Flow-Assign2020-11-03
A  08:15-11:15 Kriminologi I rlsHemtentamen - WISEFlow Vetenskaplig metod med kriminologisk inriktning I:I (B001) Digital hemtentamen i WISEflow OBS! Obligatorisk anmälan via Studenttjänster2020-11-18
A  11:59-12:00  Socialt arbete, Barn- och föräldrarelationer i familj och samhälle stgHemtentamen - WISEFlow Skydd av barn i olika samhälleliga kontexter(A002) Hemtentamen - Wiseflow,
OBS: The exam is handed out 2020-12-14 kl 08:00, the exam is handed in 2020-12-17 kl 12:00
2020-08-25
AFre18 Dec08:15-13:15  EU-rätt och medlemsstaternas grundlagar, avancerad nivå EU-rätt och medlemsstaternas grundlagar, avancerad nivå, EU-rätt och medlemsstaternas grundlagar, avancerad nivå  Hemtentamen - WISEFlow Skriftlig examination(A001/0100) Hemtentamen - WISEFlow2020-09-10
A  08:15-13:15  EU-rätt och medlemsstaternas grundlagar, avancerad nivå EU-rätt och medlemsstaternas grundlagar, avancerad nivå, EU-rätt och medlemsstaternas grundlagar, avancerad nivå  Hemtentamen - WISEFlow Skriftlig examination(A001/0100) Hemtentamen - WISEFlow2020-09-10
A  08:15-13:15 Psykisk störning, droger och brott hadHemtentamen - WISEFlow Psykisk störning, droger och brott I (A001) Hemtentamen i WISEflow OBS! Anmälan sker via Studenttjänster2020-09-25
A  13:59-14:00  Socialt arbete, avancerad nivå, Att bedriva behandling på institution eller i öppenvård jdrHemtentamen - WISEFlow Omtentamen, Kunskapsbaserad organisering av psykosociala insatser (B001) Hemtentamen i WISEflow
Hemtentamen stänger i WISEflow kl 14:00
OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster!
2020-11-09
A  13:59-14:00 Socionomprofessionen i dagens och morgondagens samhälle02jdrHemtentamen - WISEFlow Omtentamen, Kunskapsbaserad organisering av psykosociala insatser (B001) Hemtentamen i WISEflow
Hemtentamen stänger i WISEflow kl 14:00
OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster!
2020-11-09
A  13:59-14:00 Socionomprofessionen i dagens och morgondagens samhälle03kahnHemtentamen - Blackboard Omtentamen, Psykosocialt arbete med barn, ungdomar och familjer I (C001) Hemtentamen i Blackboard
Inlämning hemtentamen i Blackboard senast kl 14:00
OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster!
2020-06-09
A  13:59-14:00  Socialt arbete, avancerad nivå, Psykosocialt arbete med barn, ungdomar och deras familjer kahnHemtentamen - Blackboard Omtentamen, Psykosocialt arbete med barn, ungdomar och familjer I (A001) Hemtentamen i Blackboard
Inlämning hemtentamen i Blackboard senast kl 14:00
OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster!
2020-06-09
A  16:59-17:00 Socionomprofessionen i dagens och morgondagens samhälle01mabhHemtentamen - WISEFlow Omtentamen, Äldre och åldrande i socialt arbete I (A001) Hemtentamen - WISEFlow
Hemtentamen stänger i WISEflow kl 17:00
OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster!
2020-06-09
A  16:59-17:00  Socialt arbete, avancerad nivå, Perspektiv på äldre och åldrande i socialt arbete mabhHemtentamen - WISEFlow Omtentamen, Äldre och åldrande i socialt arbete I (A001) Hemtentamen - WISEFlow
Hemtentamen stänger i WISEflow kl 17:00
OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster!
2020-06-09
ALör19 Dec08:15-12:15  Psykologi, fortsättningskurs rkiHemtentamen - WISEFlow Perceptionspsykologi(C003) Digital hemtentamen i WISEflow2020-11-19
A  08:15-12:15  Psykologisk temakurs II Psykologisk temakurs II, Psykologisk temakurs II rkiHemtentamen - WISEFlow Perceptionspsykologi (C003) Digital hemtentamen via WISE-Flow2020-11-24
A  08:15-12:15  Psykologisk temakurs IV Psykologisk temakurs IV, Psykologisk temakurs IV ltrHemtentamen - WISEFlow Vuxentid och åldrande (C001) Hemtentamen - WISEFlow2020-10-06
A  08:15-14:15  Positiv psykologi: Vetenskapen om lycka och välbefinnande rkiHemtentamen - WISEFlow Positiv psykologi(A001) Hemtentamen - WISEFlow,2020-10-12
A  14:15-18:15  Psykologi, grundkurs syknHemtentamen - WISEFlow Socialpsykologi(C001) Omtentamen, Digital hemtentamen i WISEflow2020-11-19
A  14:15-18:15  Psykologisk temakurs I, Psykologisk temakurs I Psykologisk temakurs I syknHemtentamen - WISEFlow Socialpsykologi (C001) Digital hemtentamen via WISE-Flow2020-11-24
 
Vecka 52, 2020
AMån21 Dec08:15-15:15  Psykologi, fortsättningskurs mnseHemtentamen - WISEFlow Metod och analys(A001) Digital hemtentamen i WISEflow2020-11-19
A  08:15-15:15  Psykologisk temakurs II Psykologisk temakurs II, Psykologisk temakurs II mnseHemtentamen - WISEFlow Metod och analys(A001) Digital hemtentamen via WISE-Flow.2020-11-18
 
Vecka 53, 2021
ALör2 Jan08:15-12:15 Socialt arbete i en globaliserad värld cfmHemtentamen - WISEFlow Omtentamen, Socialt arbete i en globaliserad värld I(A001) Hemtentamen i WISEflow
OBS, ändrad examinationsform till hemtentamen
2020-11-05
A  08:15-13:15  Europarätt och folkrätt msyHemtentamen - WISEFlow Folkrätt - Tentamen(A004) Hemtentamen - WISEFlow2020-10-05
 
Vecka 1, 2021
AMån4 Jan08:00-12:00 Socialt arbete som vetenskap och profession rllHemtentamen - WISEFlow Omtentamen, Vetenskapsteori och metod(A009) Hemtentamen - WISEFlow
Obs, ändrad examinationsform till hemtentamen
2020-11-05
A  08:00-17:00 Juridik i socialt arbete    Rättstillämpning och utredning i socialt arbete II(A002)
Muntlig examination som sker mellan den 4 och 8 januari.
Obligatorisk anmälan via Studenttjänster senast den 1 december!
2020-10-02
A  08:15-13:15  Juridik för företagande ensoHemtentamen - WISEFlow Skriftlig tentamen(A001/0100/0101) Hemtentamen - WISEFlow2020-09-29
A  08:15-13:15  Juridik och etik för civilingenjörer ensoHemtentamen - WISEFlow Delkurs I: Juridik(A001/0100) Hemtentamen - WISEFlow2020-09-29
A  11:59-12:00  Ekonomisk rätt    PM i arbetsrätt och/eller immaterialrätt (Provkod: A013) Om-examination
Inlämning mellan 3/12 - 4/1 senast kl. 12.00.
2020-11-20
ATor7 Jan08:00-14:00  Psykologisk temakurs V cnrnHemtentamen - WISEFlow Utredningsmetodik II (C002) Hemtentamen - WISEFlow.
Observera: startdatum: 2021-01-07, starttid: 08:00. Slutdatum: 2021-01-09, sluttid: 14:00.
2020-10-06
A  08:15-12:15  Psykologisk temakurs IV Psykologisk temakurs IV, Psykologisk temakurs IV sibrDigital salstentamen (Prel) Metod och analys II (A001) Skriftlig salstentamen2020-10-06
A  08:15-13:15  Rättsstaten amcnHemtentamen - WISEFlow Processrätt (0300) Digital hemtentamen i WISEFlow2020-11-17
A  08:15-13:15  Rättsstaten Rättsstaten, Rättsstaten amcnHemtentamen - WISEFlow Processrätt(C001/0301) Digital hemtentamen i WISEFlow2020-11-17
A  11:59-12:00  Ekonomisk rätt    PM om hållbarhet (A015)
Inlämningsperiod i WISEFlow: 23/11 - 7/1 kl. 1200
2020-08-27
AFre8 Jan11:59-12:00 Människans utveckling, utsatthet samt psykosociala insatser ksgnHemtentamen - WISEFlow Omtentamen, Barn, ungdom och familj (A005) Hemtentamen - WISEFlow
Hemtentamen Hemtentamen stänger i Wiseflow kl 12:00
OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster
2020-06-02
A  16:59-17:00  Socionomprofessionen i dagens och morgondagens samhälle duoHemtentamen - WISEFlow Organisation, ledning och lärande III (E003) Hemtentamen - WISEFlow
Hemtentamen stänger i Wiseflow kl 17:00
2020-06-08
ALör9 Jan09:15-12:15  Psykologi, avancerad nivå, Klinisk psykologi IV och forskningsmetod, Psykologi, avancerad nivå, Klinisk psykologi IV och forskningsmetod Psykologi, avancerad nivå, Klinisk psykologi IV och forskningsmetod syknHemtentamen - WISEFlow Forskningsmetod i klinisk psykologi, Kvantitativ metod (A001) Digital hemtentamen via WISE-Flow, Flow-Assign2020-11-04
 
Vecka 2, 2021
AMån11 Jan08:00-17:00 Människans utveckling, utsatthet samt psykosociala insatser  Muntlig examination Människans utveckling, utsatthet och psykosociala insatser(A008)
Muntlig examination som sker under den 11 och 12 januari.
Obligatorisk anmälan via Studenttjänster senast den 1 december!
2020-10-02
A  09:14-09:15  Socialt arbete med personer med funktionshinder ksgnHemtentamen - WISEFlow Socialt arbete med personer med funktionshinder(A001) Hemtentamen - WISEflow. Glöm inte att anmäla dig via Studenttjänster/Ladokstudent!
Omtentamen lämnas ut 2021-01-11 klockan 09:15 via Wiseflow, skall lämnas in i Wiseflow 2021-01-18 klockan 12:00.
2020-11-24
A  13:59-14:00  Psykologisk temakurs V mawmHemtentamen - WISEFlow Introduktion till psykoterapi II (D002) Hemtentamen - WISEflow.
Tentamen lämnas ut 2020-12-28, 08:15 och lämnas in senast 2021-01-11, 14:00
2020-10-21
ATis12 Jan12:59-13:00  Psykologi B, Utredning på individnivå Psykologi B, Utredning på individnivå, Psykologi B, Utredning på individnivå  Hemtentamen Klinisk psykologi I (0410) Hemtentamen, Hemtentamen2020-09-01
A  13:15-16:15  Psykologisk temakurs III, Psykologisk temakurs III Psykologisk temakurs III srlnHemtentamen - WISEFlow Samtal och kommunikation I (A001) Digital hemtentamen via WISE-Flow2020-11-24
A  14:15-20:15 Juridik i socialt arbete chmDigital salstentamen (Prel) Rättstillämpning och utredning i socialt arbete I(A001) Digital salstentamen2020-09-25
AOns13 Jan08:15-12:15  Juridisk introduktionskurs Juridisk introduktionskurs, Juridisk introduktionskurs kbd, knlmHemtentamen - WISEFlow Examination(A001/0100) Hemtentamen i WISEFlow2020-11-18
A  08:15-12:15  Straffrättens allmänna del och kritiska perspektiv, avancerad nivå jzaHemtentamen - WISEFlow Skriftlig tentamen(A003/0301) Digital hemtentamen2020-11-23
A  13:00-14:00  Psykologi, avancerad nivå, Klinisk psykologi IV och forskningsmetod, Psykologi, avancerad nivå, Klinisk psykologi IV och forskningsmetod Psykologi, avancerad nivå, Klinisk psykologi IV och forskningsmetod jnkoHemtentamen - WISEFlow Forskningsmetod i klinisk psykologi, Kvalitativ metod(A002)
Hemtentamen - WISEFlow
Tentamen lämnas ut 2020-12-31, kl 13:00. Deadline för inlämning är 2021-01-13
2020-11-04
A  14:15-18:15  Psykologi, grundkurs, Psykologi, grundkurs Psykologi, grundkurs ltrHemtentamen - WISEFlow Utvecklingspsykologi: Barn- och ungdomstiden(E001) Digital hemtentamen i WISEflow2020-11-19
A  14:15-18:15  Psykologisk temakurs I, Psykologisk temakurs I Psykologisk temakurs I ltrHemtentamen - WISEFlow Barn- och ungdomstid (E001) Digital hemtentamen via WISE-Flow2020-11-24
A  14:15-19:15  Stats- och förvaltningsrätt, Stats- och förvaltningsrätt Stats- och förvaltningsrätt jehHemtentamen - WISEFlow Examination(0100) Hemtentamen i WISEFlow2020-11-23
A  14:15-19:15  Stats- och förvaltningsrätt jehHemtentamen - WISEFlow Skriftlig salstentamen(A003) Hemtentamen i WISEFlow2020-11-23
A  14:15-19:15  Rätt och utveckling mqlHemtentamen - WISEFlow Tentamen(A001/0100) Hemtentamen i WISEFlow2020-11-23
ATor14 Jan08:15-12:15  Psykologi, fortsättningskurs rdsdHemtentamen - WISEFlow Psykopatologi(E001) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen Wiseflow2020-11-24
A  08:15-13:15  Ekonomisk rätt jnamHemtentamen - WISEFlow Ekonomi, associationsrätt, finansrätt - tentamen (1000/A004) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-19
A  08:15-13:15 Kriminologi I pnrHemtentamen - WISEFlow Intro till brottsprevention och trygghetsfrämjande arbete I (D001) Digital hemtentamen i WISEflow OBS! Obligatorisk anmälan via Studenttjänster2020-11-18
A  08:15-13:15  Ekonomisk rätt jnamHemtentamen - WISEFlow Ekonomi, associationsrätt samt skatterätt (A010) Digital hemtentamen2020-11-19
A  08:15-16:00  Psykologisk temakurs III, Psykologisk temakurs III Psykologisk temakurs III mimgHemtentamen - WISEFlow Utvecklingspsykopatologi (E001) Digital hemtentamen via Blackboard. Tentamen startar 14/1, kl 08:15. Deadline för inlämning är 15/1, kl, 16:002020-11-24
A  14:15-18:15  Kommersiell avtalsrätt, avancerad nivå jnamHemtentamen - WISEFlow Skriftlig tentamen(A002/0102) Digital hemtentamen2020-11-19
AFre15 Jan08:15-12:15  Psykologisk temakurs II Psykologisk temakurs II, Psykologisk temakurs II rdsdHemtentamen - WISEFlow Prevention och promotion (E001) Digital hemtentamen via WISE-Flow2020-11-24
A  08:15-13:15  Psykologisk temakurs IV Psykologisk temakurs IV, Psykologisk temakurs IV maoaHemtentamen - WISEFlow Psykologi och hållbar utveckling (E001) Hemtentamen via WISE-Flow2020-10-16
A  08:15-13:15 Kriminologi II ekkHemtentamen - WISEFlow Viktimologi I (C001) Hemtentamen i WISEflow OBS! Anmälan sker via Studenttjänster2020-10-01
A  08:15-14:15 Yrkesroll, handlingsutrymme och vetenskapligt förhållningssätt typnHemtentamen - WISEFlow Yrkesroll, handlingsutrymme och vetenskapligt förhållningssätt (A005) Hemtentamen - WISEFlow
Obs, ges som digital hemtentamen i WISEflow istället för salstentamen
2020-09-10
A  14:15-18:15  Psykologi, avancerad nivå, Klinisk psykologi IV och forskningsmetod, Psykologi, avancerad nivå, Klinisk psykologi IV och forskningsmetod Psykologi, avancerad nivå, Klinisk psykologi IV och forskningsmetod syknHemtentamen - WISEFlow Statistik (B001) Hemtentamen - WISEFlow2020-09-01
A  15:59-16:00 Våldsbrottslighet lefrHemtentamen - WISEFlow Individual Written Home Based Examination in WISEflow 12-15/1 Deadline 16:00 (A001/0100)2020-09-25
ALör16 Jan08:15-12:15  Psykologisk temakurs I, Psykologisk temakurs I Psykologisk temakurs I matkHemtentamen - WISEFlow Gruppsykologi (C002) Digital hemtentamen via WISE-Flow2020-11-24
A  08:15-12:15  Psykologi, grundkurs mtkHemtentamen - WISEFlow Gruppsykologi(C002) Omtentamen, Digital hemtentamen i WISEflow2020-11-19
A  08:15-12:15  Psykologisk temakurs VII morHemtentamen - WISEFlow Metod och analys III (A001) Hemtentamen - WISEFlow2020-10-20
A  14:15-19:15  Europarätt och folkrätt smenHemtentamen - WISEFlow Europarätt - Tentamen (B001/0203) Hemtentamen i WISEFlow2020-11-23
 
Vecka 3, 2021
ATis19 Jan15:59-16:00  Psykologisk temakurs IV Psykologisk temakurs IV, Psykologisk temakurs IV jagHemtentamen - Blackboard Individen i samhället (D001) Hemtentamen via Blackboard.
Omtentamen lämnas ut 2021-01-17, 08:00 och slutar med inlämning 2021-01-19, 16:00.
2020-10-28
ALör23 Jan08:00-12:00 Socialt arbete som vetenskap och profession rllHemtentamen - WISEFlow Omtentamen, Strukturella förklaringsmodeller till människors livsvillkor(A010) Hemtentamen - WISEFlow
OBS, ändrad examinationsform till hemtentamen
2020-11-11
A  08:15-11:15 Biopsykosocial kriminologi ctdHemtentamen - WISEFlow Biopsykosocial kriminologi (A001) Hemtentamen i WISEflow OBS! Anmälan sker i Studenttjänster2020-09-23
A  08:15-12:15  Psykologi, fortsättningskurs jcdHemtentamen - WISEFlow Hälsopsykologi(D001) Omtentamen Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen – WISEFlow2020-09-03
A  08:15-12:15  Rättsvetenskaplig introduktionskurs aaerHemtentamen - WISEFlow Konstitutionell rätt - Tentamen(A016) Hemtentamen - WISEFlow2020-10-05
A  08:15-12:15  Rättens grunder aaerHemtentamen - WISEFlow Konstitutionell rätt - Tentamen(A016) Hemtentamen - WISEFlow2020-09-30
A  08:15-12:15  Psykologisk temakurs II Psykologisk temakurs II, Psykologisk temakurs II jcdHemtentamen - WISEFlow Hälsopsykologi (D001) Digital hemtentamen via WISE-Flow2020-11-24
A  08:15-13:15  Arbetsrätt med arbetsmiljörätt, Arbetsrätt med arbetsmiljörätt Arbetsrätt med arbetsmiljörätt epzHemtentamen - WISEFlow Moment 2, Grundläggande arbetsrätt II(B011/0210) Hemtentamen i WISEFlow

2020-11-18
A  08:15-13:15  Arbetsrätt för personalvetare, Arbetsrätt för personalvetare Arbetsrätt för personalvetare epzHemtentamen - WISEFlow Moment 2, Grundläggande arbetsrätt II(B011/0210) Hemtentamen i WISEFlow

2020-11-18
 
Vecka 4, 2021
ALör30 Jan08:15-13:15 Kriminologi I hadHemtentamen - WISEFlow Risk- och skyddsfaktorer: Brott och otrygghet I (C001) Digital hemtentamen i WISEflow OBS! Obligatorisk anmälan via Studenttjänster2020-11-18
A  12:59-13:00 Kriminologi II aamaHemtentamen - WISEFlow Inlämning av hemtentamen i WISEflow senast kl 13, Integrativ teori och forskning om orsaker till brott I (B001) OBS! Obligatorisk anmälan via Studenttjänster2020-07-03
A  14:15-19:15  Europa och världen msyHemtentamen - WISEFlow Folkrätt och mänskliga rättigheter - tentamen(A002/0102) Digital hemtentamen2020-11-17
 
Vecka 5, 2021
AOns3 Feb08:15-13:15 Kunskapsbaserad brottsprevention och trygghetsfrämjande arbete, Kunskapsbaserad brottsprevention och trygghetsfrämjande arbete Kunskapsbaserad brottsprevention och trygghetsfrämjande arbete  Hemtentamen - WISEFlow Evidens- och kunskapsbaserad praktik II (A002) Hemtentamen i WISEflow (OBS! Obligatorisk anmälan via Studenttjänster)2020-11-23
A  09:15-12:15  Kriminologi II  Hemtentamen - WISEFlow Kvalitativ metod (A002) Hemtentamen i WISEflow (OBS! Obligatorisk anmälan via Studenttjänster2020-11-23
ALör6 Feb08:15-15:15  Psykologi, fortsättningskurs Psykologi, fortsättningskurs, Psykologi, fortsättningskurs mnseHemtentamen - WISEFlow Metod och analys(A001) omtentamen Digital hemtentamen i WISEflow2020-11-19
A  08:15-15:15  Psykologisk temakurs II mnse  Metod och analys(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-11-19
A  14:15-19:15  Europa och världen smenHemtentamen - WISEFlow Europarätt - tentamen(B002/0205) Digital hemtentamen2020-11-23
A  14:15-19:15  Europa och världen smenHemtentamen - WISEFlow Europarätt - tentamen(0207) Digital hemtentamen2020-11-23
 
Vecka 6, 2021
AFre12 Feb10:15-14:15 Människans utveckling, utsatthet samt psykosociala insatser ksgnHemtentamen - WISEFlow Människans utveckling I(A001) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-23
A  10:15-14:15  Människans psykosociala utveckling och förändring Människans psykosociala utveckling och förändring, Människans psykosociala utveckling och förändring ksgnHemtentamen - WISEFlow Människans psykosociala utveckling I(A001/4110) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-24
 
Vecka 7, 2021
AFre19 Feb08:15-17:15 Förändringsarbete och förhållningssätt i socialt arbete misoHemtentamen - Blackboard Förändringsarbete och förhållningssätt i socialt arbete(A003) Hemtentamen - Blackboard
OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster/Ladok!
2020-11-18
A  09:15-13:15 Rättsliga grunder i socialt arbete chmHemtentamen - WISEFlow Rättsliga grunder i socialt arbete I(A001) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-23
ALör20 Feb14:15-18:15  Straffrättens allmänna del och kritiska perspektiv, avancerad nivå jzaHemtentamen - WISEFlow Skriftlig tentamen(A003/0301) Digital hemtentamen2020-11-23
A  14:15-20:15 Juridik i socialt arbete chmDigital salstentamen (Prel) Omtentamen, Rättstillämpning och utredning i socialt arbete I(A001) Digital salstentamen2020-11-23
 
Vecka 8, 2021
AOns24 Feb08:15-12:15  Kommersiell avtalsrätt, avancerad nivå jnamHemtentamen - WISEFlow (A002/0102) Digital hemtentamen2020-11-19
A  08:15-13:15  Ekonomisk rätt jnamHemtentamen - WISEFlow Ekonomi, associationsrätt samt skatterätt - Tentamen(A010) Digital hemtentamen2020-11-19
ATor25 Feb09:15-12:15  Kriminologi II  Hemtentamen - WISEFlow Kvantitativ metod (A003) Hemtentamen i WISEflow (OBS! Obligatorisk anmälan via Studenttjänster)2020-11-23
AFre26 Feb08:00-17:00 Psykologisk temakurs VIII jnko  Psykologisk behandling och patientarbete I, psykologisk behandling (A001) Örebro, Digital hemtentamen via WISE-Flow,Flow-Assign.2020-11-11
A  08:15-13:15 Kriminologi II ekkHemtentamen - WISEFlow Viktimologi I (C001) Hemtentamen i WISEflow OBS! Anmälan sker via Studenttjänster2020-10-02
A  08:15-13:15 Kriminologi I pnrHemtentamen - WISEFlow Intro till brottsprevention och trygghetsfrämjande arbete I (D001) Digital hemtentamen i WISEflow OBS! Obligatorisk anmälan i Studenttjänster2020-11-18
A  16:59-17:00 Socionomprofessionen i dagens och morgondagens samhälle duo, mabhHemtentamen - WISEFlow Omtentamen, Organisation, ledning och lärande III (E003) Hemtentamen - WISEFlow
Hemtentamen stänger i Wiseflow kl 17:00
OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster
2020-11-10
ALör27 Feb08:15-12:15  Psykologi, grundkurs ltrHemtentamen - WISEFlow Utvecklingspsykologi: Barn- och ungdomstiden(E001) Omtentamen, Digital hemtentamen i WISEflow2020-11-19
A  08:15-12:15  Psykologi, avancerad nivå, Klinisk psykologi IV och forskningsmetod, Psykologi, avancerad nivå, Klinisk psykologi IV och forskningsmetod Psykologi, avancerad nivå, Klinisk psykologi IV och forskningsmetod syknHemtentamen - WISEFlow Statistik (B001) Hemtentamen - WISEFlow2020-09-01
A  08:15-12:15  Psykologisk temakurs III, Psykologisk temakurs III Psykologisk temakurs III srlnDigital salstentamen (Prel) Samtal och kommunikation I (A001) Digital salstentamen2020-10-05
A  08:15-12:15  Juridisk introduktionskurs Juridisk introduktionskurs, Juridisk introduktionskurs kbd, knlmHemtentamen - WISEFlow Examination(A001/0100) Hemtentamen i WISEFlow2020-11-23
A  08:15-12:15  Psykologisk temakurs I, Psykologisk temakurs I Psykologisk temakurs I ltrHemtentamen - WISEFlow Barn- och ungdomstid (E001) Digital hemtentamen via WISE-Flow2020-11-24
A  08:15-12:15  Psykologisk temakurs II Psykologisk temakurs II, Psykologisk temakurs II rdsdHemtentamen - WISEFlow Prevention och promotion (E001) Digital hemtentamen via WISE-Flow2020-11-24
A  14:15-18:15  Psykologi, fortsättningskurs rdsdHemtentamen - WISEFlow Psykopatologi(E001) Digital hemtentamen i WISEflow2020-11-19
A  14:15-19:15  Stats- och förvaltningsrätt jehHemtentamen - WISEFlow Skriftlig salstentamen(A003) Hemtentamen i WISEFlow2020-11-23
A  14:15-19:15  Rätt och utveckling mqlHemtentamen - WISEFlow Tentamen(A001/0100) Hemtentamen i WISEFlow2020-11-23
A  14:15-19:15  Europarätt och folkrätt smenHemtentamen - WISEFlow Europarätt - Tentamen (B001/0203) Hemtentamen i WISEFlow2020-11-23
A  14:15-19:15  Psykologisk temakurs IV Psykologisk temakurs IV, Psykologisk temakurs IV maoaHemtentamen - WISEFlow Psykologi och hållbar utveckling (E001) Digital hemtentamen via WISE-Flow2020-10-16
 
Vecka 9, 2021
ATis2 Mar08:15-16:00  Psykologisk temakurs V mihmHemtentamen - WISEFlow Arbets- och organisationspsykologi I (B001) Digital hemtentamen via WISE-Flow, Flow-Assign. Observera, tentamen lämnas ut 1/3, deadline för inlämning är 2/3, 16:00.2020-10-28
ATor4 Mar08:15-14:15 Yrkesroll, handlingsutrymme och vetenskapligt förhållningssätt typnHemtentamen - WISEFlow Omtentamen, Yrkesroll, handlingsutrymme och vetenskapligt förhållningssätt (A005) Hemtentamen - WISEFlow
Obs, ges som digital hemtentamen i WISEflow istället för salstentamen
2020-11-23
AFre5 Mar09:15-14:15 Kunskapsbaserad brottsprevention och trygghetsfrämjande arbete, Kunskapsbaserad brottsprevention och trygghetsfrämjande arbete Kunskapsbaserad brottsprevention och trygghetsfrämjande arbete  Hemtentamen - WISEFlow Kartläggning/mätning, analys och informationssökning II (B002) Hemtentamen i WISEflow (OBS! Obligatorisk anmälan via Studenttjänster)2020-11-23
A  13:59-14:00 Socionomprofessionen i dagens och morgondagens samhälle04jmbkHemtentamen - WISEFlow Samhällsarbete, utanförskap och inkludering I (D001) Hemtentamen - WISEFlow
Hemtentamen stänger i WISEflow kl 14:00
OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster!
2020-11-12
A  13:59-14:00  Socialt arbete, avancerad nivå, Samhällsarbete, utanförskap och inkludering jmbkHemtentamen - WISEFlow Samhällsarbete, utanförskap och inkludering I (D001) Hemtentamen - WISEFlow
Hemtentamen stänger i WISEflow kl 14:00
OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster!!
2020-11-12
ALör6 Mar08:15-12:15  Psykologisk temakurs III mimgHemtentamen - WISEFlow Utvecklingspsykopatologi (E001) Digital hemtentamen via WISE-Flow2020-11-24
 
Vecka 10, 2021
AMån8 Mar13:59-14:00  Psykologisk temakurs V mawmHemtentamen - WISEFlow Introduktion till psykoterapi II (D002) Hemtentamen - WISEFlow
Tentamen lämnas ut 2021-02-27, 08:15 och lämnas in senast 2021-03-08, 14:00
2020-10-21
AOns10 Mar09:15-16:00  Psykologi, avancerad nivå, Hälsopsykologi, Psykologi, avancerad nivå, Hälsopsykologi Psykologi, avancerad nivå, Hälsopsykologi ifk, jcdHemtentamen - WISEFlow Hälsopsykologi (A001) Digital hemtentamen via WISE-Flow, Flow-Assign2020-11-02
ATor11 Mar12:15-16:15 Socialt arbete som vetenskap och profession rllHemtentamen - WISEFlow Vetenskapsteori och metod(A009) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-23
 
Vecka 11, 2021
AOns17 Mar13:59-14:00 Socionomprofessionen i dagens och morgondagens samhälle02jdrHemtentamen - WISEFlow Kunskapsbaserad organisering av psykosociala insatser (B001) Hemtentamen i WISEflow
Hemtentamen stänger i WISEflow kl 14:00
OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster!
2020-11-11
A  13:59-14:00  Socialt arbete, avancerad nivå, Att bedriva behandling på institution eller i öppenvård jdrHemtentamen - WISEFlow Kunskapsbaserad organisering av psykosociala insatser (B001) Hemtentamen i WISEflow
Hemtentamen stänger i WISEflow kl 14:00
OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster!
2020-11-11
ALör20 Mar08:15-13:15  Europa och världen smenHemtentamen - WISEFlow Europarätt - tentamen(B002/0205) Digital hemtentamen2020-11-23
A  08:15-13:15  Europa och världen smenHemtentamen - WISEFlow Europarätt - tentamen(0207) Digital hemtentamen2020-11-23
A  09:15-14:15 Kunskapsbaserad brottsprevention och trygghetsfrämjande arbete, Kunskapsbaserad brottsprevention och trygghetsfrämjande arbete Kunskapsbaserad brottsprevention och trygghetsfrämjande arbete  Hemtentamen - WISEFlow Evidens- och kunskapsbaserad praktik II (A002) Hemtentamen i WISEflow (OBS! Obligatorisk anmälan via Studenttjänster)2020-11-23
 
Vecka 12, 2021
AMån22 Mar07:59-08:00  Socialt arbete, Barn- och föräldrarelationer i familj och samhälle stgHemtentamen - WISEFlow Skydd av barn i olika samhälleliga kontexter (A002) Hemtentamen - WISEFlow, Örebro, Digital hemtentamen i WISEflow

Home-written exam through Wiseflow. The exam is available from 08:00 2021-03-22.
The exam is to be handed in at the latest 12:00 (lunch) 2021-03-25.


2020-11-13
ATor25 Mar08:15-13:15 Teorier och metoder i socialt arbete samt examensarbete C arlnHemtentamen - WISEFlow Forskningsplan(E001) Hemtentamen - WISEFlow
OBS, ändrad examinationsform till hemtentamen
2020-11-17
A  08:15-13:15  Teorier och metoder i socialt arbete samt examensarbete C arlnHemtentamen - WISEFlow Forskningsplan(C001) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-24
A  08:15-13:15  Socialt arbete, kandidatkurs arlnHemtentamen - WISEFlow Forskningsplan(C001) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-24
A  08:15-14:15 Kriminologi III Kriminologi III, Kriminologi III  Hemtentamen - WISEFlow Kvantitativa forsknings-, bearbetnings- och analysmetoder (A003) Hemtentamen i WISEFlow, SPSS (OBS! Obligatorisk anmälan via Studenttjänster)2020-11-23
A  15:59-16:00  Socialt arbete, avancerad nivå, Psykosocialt arbete med barn, ungdomar och deras familjer kahnHemtentamen - Blackboard Psykosocialt arbete med barn, ungdomar och familjer I (A001) Hemtentamen i Blackboard
Inlämning hemtentamen i Blackboard senast kl 16:00
OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster!
2020-11-09
A  15:59-16:00 Socionomprofessionen i dagens och morgondagens samhälle03kahnHemtentamen - Blackboard Psykosocialt arbete med barn, ungdomar och familjer I (C001) Hemtentamen i Blackboard
Inlämning hemtentamen i Blackboard senast kl 16:00
OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster!
2020-11-09
AFre26 Mar08:15-13:15 Grundläggande straff-, social-, och förvaltningsrätt, Grundläggande straff-, social-, och förvaltningsrätt Grundläggande straff-, social-, och förvaltningsrätt lskgHemtentamen - WISEFlow Hemtentamen i WISEflow, Grundläggande straff-, social- och förvaltningsrätt (A004) OBS! Anmälan sker via Studenttjänster2020-11-20
A  09:15-13:15 Socialt arbete i en globaliserad värld cfmHemtentamen - WISEFlow Socialt arbete i en globaliserad värld I(A001) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-23
A  11:59-12:00  Människans psykosociala utveckling och förändring Människans psykosociala utveckling och förändring, Människans psykosociala utveckling och förändring ksgnHemtentamen - WISEFlow Barn, ungdomar och familjer I(A003/4112) Hemtentamen - WISEFlow, Digital hemtentamen i WISEflow, startar i WISEflow 22/3 kl 09:00 och stänger 26/3 kl 12:002020-11-24
A  11:59-12:00 Människans utveckling, utsatthet samt psykosociala insatser ksgnHemtentamen - WISEFlow Barn, ungdom och familj (A005) Hemtentamen - WISEFlow
Hemtentamen stänger i Wiseflow kl 12:00
OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster
2020-11-10
A  13:15-17:15  Psykologi på en individuell och samhällelig nivå ltrHemtentamen - WISEFlow Vuxentid och åldrande (C001) Hemtentamen - WISEFlow, Örebro, Digital hemtentamen via WISE-Flow, FLOW-Assign.2020-11-13
A  13:15-17:15  Psykologisk temakurs IV Psykologisk temakurs IV, Psykologisk temakurs IV ltrHemtentamen - WISEFlow Vuxentid och åldrande (C001) Hemtentamen - WISEFlow, Örebro, Digital hemtentamen via WISE-Flow, FLOW-Assign.2020-11-05
A  16:59-17:00  Socialt arbete, avancerad nivå, Perspektiv på äldre och åldrande i socialt arbete mabhHemtentamen - WISEFlow Äldre och åldrande i socialt arbete I (A001) Hemtentamen - WISEFlow Hemtentamen stänger i WISEflow kl 17:00
OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster!
2020-10-30
A  16:59-17:00 Socionomprofessionen i dagens och morgondagens samhälle01mabhHemtentamen - WISEFlow Äldre och åldrande i socialt arbete I (A001) Hemtentamen - WISEFlow Hemtentamen stänger i WISEflow kl 17:00
OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster!
2020-10-30
ALör27 Mar08:15-11:15  Kriminologi II  Hemtentamen - WISEFlow Kvalitativ metod (A002) Hemtentamen i WISEflow (OBS! Obligatorisk anmälan via Studenttjänster2020-11-23
 
Vecka 13, 2021
ATis30 Mar08:15-12:15  Psykologi på en individuell och samhällelig nivå sibrHemtentamen - WISEFlow Metod och analys II (A001) Hemtentamen - WISEFlow, Örebro, Digital hemtentamen via WISE-Flow, Flow-Assign2020-11-13
A  08:15-12:15  Psykologisk temakurs IV Psykologisk temakurs IV, Psykologisk temakurs IV sibrHemtentamen - WISEFlow Metod och analys II (A001 Hemtentamen - WISEFlow, Örebro, Digital hemtentamen via WISE-Flow, Flow-Assign2020-11-05
 
Vecka 14, 2021
AOns7 Apr08:15-17:15 Förändringsarbete och förhållningssätt i socialt arbete misoHemtentamen - Blackboard Omtentamen, Förändringsarbete och förhållningssätt i socialt arbete(A003) Hemtentamen - Blackboard
OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster/Ladok!
2020-11-18
A  12:15-16:15 Människans utveckling, utsatthet samt psykosociala insatser ksgnHemtentamen - WISEFlow Omtentamen, Människans utveckling I(A001) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-23
AFre9 Apr12:15-16:15 Rättsliga grunder i socialt arbete chmHemtentamen - WISEFlow Omtentamen, Rättsliga grunder i socialt arbete I(A001) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-23
ALör10 Apr08:00-17:00 Psykologisk temakurs VIII jnko  Psykologisk behandling och patientarbete I, psykologisk behandling (A001) Örebro, Digital hemtentamen via WISE-Flow, Flow-Assign.2020-11-11
A  08:15-11:15  Kriminologi II  Hemtentamen - WISEFlow Kvantitativ metod (A003) Hemtentamen i WISEflow (OBS! Obligatorisk anmälan via Studenttjänster)2020-11-23
 
Vecka 15, 2021
ATor15 Apr15:00-16:00  Handledningsmetodik inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, Handledningsmetodik inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete Handledningsmetodik inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete misoHemtentamen - Blackboard Handledningsmodell (A001) Hemtentamen - Blackboard, Örebro, Hemtentamen i Blackboard. Glöm inte att anmäla er via era studenttjänster!

Hemtentamen lämnas ut på Blackboard 2021-04-15 kl 15:00 och skall lämnas in som senast 2021-06-03 kl 16:00 på Blackboard.

2020-11-13
AFre16 Apr08:15-16:00  Psykologisk temakurs V mihmHemtentamen - WISEFlow Arbets- och organisationspsykologi I (B001) Digital hemtentamen via WISE-Flow, Flow-Assign. Observera, omtentamen lämnas ut 15/4 08:15, deadline för inlämning är 16/4, kl 16:00!2020-10-30
 
Vecka 16, 2021
ATor22 Apr13:59-14:00  Socialt arbete, avancerad nivå, Samhällsarbete, utanförskap och inkludering jmbkHemtentamen - WISEFlow Omtentamen, Samhällsarbete, utanförskap och inkludering I (D001) Hemtentamen - WISEFlow
Hemtentamen stänger i WISEflow kl 14:00
OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster!
2020-11-13
A  13:59-14:00 Socionomprofessionen i dagens och morgondagens samhälle04jmbkHemtentamen - WISEFlow Samhällsarbete, utanförskap och inkludering I(D001) Hemtentamen - WISEFlow
Hemtentamen stänger i WISEflow kl 14:00
OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster!
2020-11-13
AFre23 Apr08:00-14:00  Psykologisk temakurs V adhnHemtentamen - WISEFlow Utredningsmetodik II (C002) Digital hemtentamen via WISE-Flow, FLow-Assign. Tentamen lämnas ut 2021-04-21, 08:00, deadline för inlämning är 2021-04-23, 14:002020-10-29
A  09:15-16:00  Psykologi, avancerad nivå, Hälsopsykologi, Psykologi, avancerad nivå, Hälsopsykologi Psykologi, avancerad nivå, Hälsopsykologi ifk, jcdHemtentamen - WISEFlow Hälsopsykologi (A001)Digital hemtentamen via WISE-Flow, Flow-Assign2020-11-02
ALör24 Apr08:15-13:15 Kunskapsbaserad brottsprevention och trygghetsfrämjande arbete, Kunskapsbaserad brottsprevention och trygghetsfrämjande arbete Kunskapsbaserad brottsprevention och trygghetsfrämjande arbete  Hemtentamen - WISEFlow Kartläggning/mätning, analys och informationssökning II (B002) Hemtentamen i WISEflow (OBS! Obligatorisk anmälan via Studenttjänster)2020-11-23
 
Vecka 17, 2021
AFre30 Apr12:59-13:00  Kriminologi II aamaHemtentamen - WISEFlow Inlämning av hemtentamen senast kl. 13, Integrativ teori och forskning om orsaker till brott I (B001) Hemtentamen i WISEflow (OBS! Obligatorisk anmälan via Studenttjänster)2020-11-23
 
Vecka 18, 2021
AMån3 Maj07:59-08:00  Socialt arbete, Barn- och föräldrarelationer i familj och samhälle stgHemtentamen - WISEFlow Skydd av barn i olika samhälleliga kontexter (A002) omtentamen Hemtentamen - WISEFlow, Örebro, Digital hemtentamen i WISEflow

Home-written exam through Wiseflow. The exam is available from 08:00 2021-05-03. The exam is to be handed in at the latest 12:00 (lunch) 2021-05-06.


2020-11-13
A  09:15-13:15 Socialt arbete som vetenskap och profession rllHemtentamen - WISEFlow Omtentamen, Vetenskapsteori och metod(A009) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-23
AOns5 Maj09:15-16:00  Psykologisk temakurs VIII jcdHemtentamen - WISEFlow Hälsospykologi II (C001) Digital hemtentamen via WISE-Flow, Flow-Assign2020-10-30
AFre7 Maj13:59-14:00  Socialt arbete, avancerad nivå, Att bedriva behandling på institution eller i öppenvård jdrHemtentamen - WISEFlow Omtentamen, Kunskapsbaserad organisering av psykosociala insatser (B001) Hemtentamen i WISEflow
Hemtentamen stänger i WISEflow kl 14:00
OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster!
2020-11-16
A  13:59-14:00 Socionomprofessionen i dagens och morgondagens samhälle02jdrHemtentamen - WISEFlow Omtentamen, Kunskapsbaserad organisering av psykosociala insatser (B001) Hemtentamen i WISEflow
Hemtentamen stänger i WISEflow kl 14:00
OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster!
2020-11-16
ALör8 Maj08:15-12:15  Psykologisk temakurs IV Psykologisk temakurs IV, Psykologisk temakurs IV ltrHemtentamen - WISEFlow Vuxentid och åldrande (C001) Hemtentamen - WISEFlow, Örebro, Digital hemtentamen via WISE-Flow, FLOW-Assign2020-11-05
A  08:15-12:15  Psykologi på en individuell och samhällelig nivå ltrHemtentamen - WISEFlow Vuxentid och åldrande (C001) omtentamen Hemtentamen - WISEFlow, Örebro, Digital hemtentamen via WISE-Flow, FLOW-Assign2020-11-13
A  08:15-13:15 Grundläggande straff-, social-, och förvaltningsrätt, Grundläggande straff-, social-, och förvaltningsrätt Grundläggande straff-, social-, och förvaltningsrätt lskgHemtentamen - WISEFlow Hemtentamen i WISEflow, Grundläggande straff-, social-, och förvaltningsrätt (A004) OBS! Anmälan sker via Studenttjänster2020-11-20
 
Vecka 19, 2021
AOns12 Maj08:15-14:15 Kriminologi III Kriminologi III, Kriminologi III  Hemtentamen - WISEFlow Kvantitativa forsknings-, bearbetnings- och analysmetoder (A003) Hemtentamen i WISEFlow, SPSS2020-11-23
A  12:15-17:15 Teorier och metoder i socialt arbete samt examensarbete C arlnHemtentamen - WISEFlow Omtentamen, Forskningsplan(E001) Hemtentamen - WISEFlow
OBS, ändrad examinationsform till hemtentamen
2020-11-17
AFre14 Maj08:15-12:15  Psykologi på en individuell och samhällelig nivå sibrHemtentamen - WISEFlow Metod och analys II (A001) omtentamen Hemtentamen - WISEFlow, Örebro, Digital hemtentamen via WISE-Flow, Flow-Assign2020-11-13
A  08:15-12:15  Psykologisk temakurs IV Psykologisk temakurs IV, Psykologisk temakurs IV sibrHemtentamen - WISEFlow Metod och analys II (A001) Hemtentamen - WISEFlow, Örebro, Digital hemtentamen via WISE-Flow, Flow-Assign2020-11-05
 
Vecka 20, 2021
AMån17 Maj08:15-12:15 Socialt arbete i en globaliserad värld cfmHemtentamen - WISEFlow Omtentamen, Socialt arbete i en globaliserad värld I(A001) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-23
ATor20 Maj11:59-12:00 Människans utveckling, utsatthet samt psykosociala insatser ksgnHemtentamen - WISEFlow Omtentamen, Barn, ungdom och familj (A005) Hemtentamen - WISEFlow
Hemtentamen stänger i Wiseflow kl 12:00
OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster
2020-11-10
AFre21 Maj15:59-16:00  Socialt arbete, avancerad nivå, Psykosocialt arbete med barn, ungdomar och deras familjer kahnHemtentamen - Blackboard Omtentamen, Psykosocialt arbete med barn, ungdomar och familjer I (A001) Hemtentamen i Blackboard
Inlämning hemtentamen i Blackboard senast kl 16:00
OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster!
2020-11-16
A  15:59-16:00 Socionomprofessionen i dagens och morgondagens samhälle03kahnHemtentamen - Blackboard Omtentamen, Psykosocialt arbete med barn, ungdomar och familjer I (A001) Hemtentamen i Blackboard
Inlämning hemtentamen i Blackboard senast kl 16:00
OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster!
2020-11-16
A  16:59-17:00  Socialt arbete, avancerad nivå, Perspektiv på äldre och åldrande i socialt arbete mabhHemtentamen - WISEFlow Omtentamen, Äldre och åldrande i socialt arbete I (A001) Hemtentamen - WISEFlow
Hemtentamen stänger i WISEflow kl 17:00
OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster!
2020-11-13
A  16:59-17:00 Socionomprofessionen i dagens och morgondagens samhälle01mabhHemtentamen - WISEFlow Omtentamen, Äldre och åldrande i socialt arbete I (A001) Hemtentamen - WISEFlow
Hemtentamen stänger i WISEflow kl 17:00
OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster!
2020-11-13
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder