Schema
Datum: 2020-11-25 - 2021-05-24
 
Utskrivet: 2020-11-25 05:41:06
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 48, 2020
ALör28 Nov08:15-11:15  Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurspcuHemtentamen - WISEFlow Databassystem II(B003) Hemtentamen - WISEFlow. Kräver tillgång till Blackboard för ht-20.2020-09-29
A  08:15-12:15  Företagsekonomi, Externredovisning i bolag och koncerner, kandidatkursksr, solhHemtentamen - Blackboard FE301G Tentamen Enskilt bolag (A002, 0110) Hemtentamen - Blackboard, Tentamen ges via BB kursen Ht20, hör av dig om du ej har tillgång till den.2020-09-02
 
Vecka 49, 2020
ATor3 Dec08:15-11:15  Företagsekonomi, grundkurs Företagsekonomi, grundkurs, Företagsekonomi, grundkurshnstHemtentamen - WISEFlow FE100G Organisation (D002, 0400) Skriftlig hemtentamen via WISEflow2020-10-28
A  08:15-12:15  Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkurs, Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkurs Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkursksrHemtentamen - Blackboard FE106G Externredovisning och räkenskapsanalys (D001, 0400) Hemtenta via BB2020-10-21
A  08:15-13:15  Statistik, Ekonometri, avancerad nivåobrHemtentamen - Blackboard, L114 ST422A Skriftlig tentamen (A001), Home Exam via Blackboard2020-11-19
AFre4 Dec08:15-13:15  Nationalekonomi, fortsättningskursalrHemtentamen NA204G Makroekonomi, (A001) Hemtenta2020-11-19
A  08:15-13:15  Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkursjpn, mhaHemtentamen - WISEFlow Hemtentamen IK100G Introduktion, objektorienterad programmering och problemlösning III(C003, 0303)2020-11-05
ALör5 Dec08:15-12:15  Företagsekonomi, Hållbarhetsredovisning, styrning och kommunikation, avancerad nivåtbdHemtentamen - Blackboard Begrepp, teori, standardisering och reglering(A001/0100) Hemtentamen - Blackboard, Hemtentamen - Blackboard2020-09-21
A  08:15-13:15  Grundläggande statistiklfrnHemtentamen - Blackboard ST110G Skriftlig tentamen (A001/0100) Hemtentamen - Blackboard2020-10-23
A  14:15-19:15  Nationalekonomi, kandidatkursdaan, hjlHemtentamen - Blackboard NA303G Vetenskaplig metod och kommunikation. Hemtenta via Blackboard2020-11-12
 
Vecka 50, 2020
AOns9 Dec08:15-12:15  Företagsekonomi, Internationell logistikmnhrHemtentamen - WISEFlow FE104G International Logistics Home Exam via WISEflow. (A001, 0100) 2nd Examination session out of 3! Access to Blackboard for Fall semeser 2020 is required.2020-11-23
A  08:15-12:15  Företagsekonomi, Internationell logistikmnhrHemtentamen - WISEFlow FE110G International Logistics (A001) Home exam via WISEflow.2020-11-23
AFre11 Dec08:15-12:15  Informatik, Databashantering med SQL Server, fortsättningskursasak, eri, tpyHemtentamen - WISEFlow IK203G (A001, 0200), 2:a uppsamlingstillfället av 3! Hemtentamen via WISEflow2020-09-30
A  08:15-12:15  Informatik, Databashantering med SQL Server, fortsättningskursasak, eri, tpyHemtentamen - WISEFlow IK203G Hemtentamen via WISEflow (A003)2020-09-29
A  08:15-12:15  Företagsekonomi, grundkurs Företagsekonomi, grundkurs, Företagsekonomi, grundkursprfg, sganHemtentamen FE100G Externredovisning och räkenskapsanalys, Skriftlig tentamen(C002, 0310) Återkommer om det blir via Blackboard eller WISEflow2020-11-09
A  08:15-13:15  Nationalekonomi, grundkurspkyHemtentamen - WISEFlow NA102G Internationell ekonomi(C001) Hemtenta via Wiseflow2020-11-11
A  13:15-18:15  Företagsekonomi, fortsättningskursksrHemtentamen - Blackboard Finansiell planering, skrivning(C001/1100) hemtentamen Blackboard2020-11-13
ALör12 Dec08:15-13:15  Statistik, Statistisk teori, avancerad nivåobrHemtentamen - Blackboard ST405A Skriftlig tentamen (A001/0100), Home Exam via Blackboard. 2nd examination session out of 3!2020-10-26
A  08:15-13:15  Statistik, Analys av registerdata och kausal inferens, avancerad nivåsnmrHemtentamen - Blackboard ST428A Tentamen (A002) Home Exam via Blackboard2020-10-26
A  08:15-13:15  Statistik, Analys av registerdata och kausal inferens, avancerad nivåsnmrHemtentamen - Blackboard ST418A Tentamen (A002) Home Exam via Blackboard. 2nd examination session out of 3!2020-10-26
A  08:15-13:15  Statistik, Statistisk teori, avancerad nivåobrHemtentamen - Blackboard ST421A Skriftlig tentamen (A001), Home Exam via Blackboard2020-10-23
A  08:15-13:15 Statistik, Statistisk teori, fortsättningskursnknHemtentamen - Blackboard ST250G Statistisk inferens, Skriftlig tentamen (B001/0300)2020-10-23
A  08:15-13:15  Nationalekonomi, Ekonomisk utvärdering, avancerad nivåekoHemtentamen - Blackboard NA433A Ekonomisk utvärdering (A001) Hemtenta via Blackboard2020-11-19
A  08:15-13:15  Nationalekonomi, Ekonomisk utvärdering, avancerad nivåekoHemtentamen - Blackboard NA403A Ekonomisk utvärdering (A001/0110) Hemtenta via Blackboard OBS! Ändrad tid.2020-11-19
A  12:30-16:30  Företagsekonomi för restaurang och hotell, Företaget och omvärlden, grundkursmsbkHemtentamen Externredovisning och räkenskapsanalys, Hemtentamen via Blackboard2020-10-12
A  14:15-19:15  Nationalekonomi, Entreprenörskapets ekonomi och politik, avancerad nivådnjnHemtentamen - Blackboard NA408A Entreprenörskapets ekonomi och politik (A001/0100) Hemtentamen via Blackboard2020-11-23
A  14:15-19:15  Företagsekonomi, Entreprenörskapets ekonomi och politik, avancerad nivådnjnHemtentamen - Blackboard FE408A Entreprenörskapets ekonomi och politik (A001/0100) Hemtentamen via Blackboard2020-11-23
 
Vecka 51, 2020
AMån14 Dec08:15-11:15  Nationalekonomi, Makroekonomiska prognoser, avancerad nivåtksHemtentamen - Blackboard NA437A Makroekonomiska prognoser Hemtenta via Blackboard2020-11-20
A  08:15-16:30  Statistik, Produktion av officiell statistik, avancerad nivåafeTake-home examination (Hand-out) ST429A Tentamen (A003) Take-home examination - Blackboard. Hand-in December 18, 16:30.2020-09-21
A  08:15-16:30  Statistik, Produktion av officiell statistik, avancerad nivåafeTake-home examination (Hand-out) ST416A Tentamen (A003/0300) Take-home examination - Blackboard. Hand-in December 18, 16:30.2020-09-21
ATis15 Dec08:15-13:15  Nationalekonomi, Finansiell ekonomi och etik, avancerad nivåklkoHemtentamen NA435A Finansiell ekonomi och etik (A001) Hemtentamen2020-11-23
A  08:15-13:15  Företagsekonomi, Finansiell ekonomi och etik, avancerad nivåklkoHemtentamen FE435A Finansiell ekonomi och etik (A001) Hemtentamen2020-11-23
ATor17 Dec08:15-12:15  Företagsekonomi, Hållbara försörjningssystem, avancerad nivåssmPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Begrepp och principer(A001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-10-19
AFre18 Dec08:15-13:15  Nationalekonomi, Hälsoekonomi, fortsättningskursdaanPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras NA208G Hälsoekonomi, Written examination in lecture hall2020-09-04
A  08:15-13:15  Nationalekonomi, fortsättningskursdaanHemtentamen - Blackboard NA204G Hälsoekonomi, (D001) Hemtenta via Blackboard2020-11-12
A  12:59-13:00  Informatik med systemvetenskaplig inriktning, kandidatkursjsml, sgaHemtentamen - WISEFlow Submission for Home Exam Systemutvecklingsteori, IK300G (B004, 0210)2020-10-21
ALör19 Dec08:15-11:15  Företagsekonomi, Externredovisning i bolag och koncerner, kandidatkursksr, solhHemtentamen - Blackboard FE301G Tentamen Koncern (B002,0130) Hemtentamen - Blackboard Tentamen ges via BB kursen Ht20, hör av dig om du ej har tillgång till den.2020-09-15
A  08:15-12:15  Informatik, Objektorienterad programmering med C#, fortsättningskursmnmi, pcuHemtentamen - Blackboard IK202G Hemtentamen C# (A002) Hemtentamen - Blackboard, Tillgång krävs till Blackboard för ht20!2020-10-06
A  08:15-12:15  Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkurs, Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkurs Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkursmnknHemtentamen - Blackboard FE106G Marknadsföring, Hemtenta via BB (C001,0300)2020-10-20
A  08:15-13:15  Nationalekonomi, grundkursaetHemtentamen - WISEFlow NA100G Makroekonomi(B001) Hemtenta via Wiseflow2020-11-17
A  08:15-13:15  Nationalekonomi, grundkursaetHemtentamen - WISEFlow, Prel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Makroekonomi(B001) Hemtenta via Wiseflow2020-11-17
A  14:15-18:15  Företagsekonomi, Global marknadsföringcsgn, ele, mnknHemtentamen - Blackboard FE211G Take-home Exam Global Marketing, A0042020-11-02
 
Vecka 52, 2020
AMån21 Dec08:15-13:15  Statistik, Regressionsanalys, grundkurslfrnHemtentamen - Blackboard ST101G Skriftlig tentamen (A001/0200)2020-11-17
A  13:15-17:15  Industriell marknadsföring och strategipllHemtentamen FE252G Begrepp, principer och perspektiv(A002, 0200) Hemtentamen - Blackboard2020-11-10
 
Vecka 1, 2021
ATor7 Jan08:15-12:15 Ekonomistyrning för ingenjörermsbkPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras FE151G Skriftlig tentamen(A002) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-09-15
AFre8 Jan08:15-12:15  Ekonomisk organisering och teknologiledningfklPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras FE452A Skriftlig tentamen Agent-baserad modellering och simulering, teori(B001)2020-09-30
A  08:15-13:15  Nationalekonomi, Corporate Finance, avancerad nivåklko, mslkHemtentamen NA434A Corporate Finance (A002) Hemtentamen2020-11-23
A  08:15-13:15  Ekonomisk organisering och teknologiledningfklPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras FE452A Agent-baserad modellering och simulering, teori(B001) Skriftlig salstentamen2020-10-01
A  08:15-13:15  Företagsekonomi, Corporate Finance, avancerad nivåklko, mslkHemtentamen FE434A Corpotate Finance (A002) Hemtentamen2020-11-23
A  14:15-19:15  Nationalekonomi, fortsättningskursalrHemtentamen NA204G Ekonomisk tillväxt och inkomstfördelning, Hemtentamen2020-11-20
ALör9 Jan08:15-12:15  Informatik, Databashantering med SQL Server, fortsättningskursasak, eri, tpyHemtentamen - WISEFlow IK203G Hemtentamen via WISEflow (A003)2020-09-29
A  08:15-13:15  Statistik, Ekonometri, avancerad nivåobrHemtentamen - Blackboard ST422A Skriftlig tentamen (A001) Home Exam via Blackboard2020-10-26
A  08:15-13:15  Statistik, Ekonometri, avancerad nivåobrHemtentamen - Blackboard ST409A Skriftlig tentamen (A001/0100), Home Exam via Blackboard, 2nd examination session out of 3!2020-10-26
 
Vecka 2, 2021
AMån11 Jan08:15-13:15  Statistik, Urvalsmetodik, fortsättningskursafeHemtentamen - Blackboard ST251G Skriftlig tentamen (A001/0100)2020-11-19
A  08:15-13:15  Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkursjpn, mhaHemtentamen - WISEFlow Hemtentamen IK100G Introduktion, objektorienterad programmering och problemlösning III(C003, 0303)2020-11-05
AOns13 Jan08:15-12:15  Företagsekonomi, Internationell logistikmnhrHemtentamen - WISEFlow FE110G Home Exam International Logistics (A001) via WISEflow2020-11-23
A  08:15-13:15  Statistik, Statistiska beräkningar och datorintensiva metoder, avancerad nivåkrlnHemtentamen - Blackboard ST423A Skriftlig tentamen (A001), Home Exam via Blackboard2020-10-30
AFre15 Jan08:15-12:15  Informatik, Introduktion till IT-säkerhet, avancerad nivågrkn, mnmiHemtentamen - Blackboard Threats and Countermeasure - Home Exam via Blackboard IK434A (A006)2020-11-16
A  08:15-12:15  Informatik, Introduktion till IT-säkerhet, avancerad nivågrkn, mnmiHemtentamen - Blackboard Threats and Countermeasure - Home Exam IK404A (A006, 0160), 2nd examination session of 3! Access to Blackboard for fall semester 2020 is required.2020-11-16
A  08:15-12:15  Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkurs, Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkurs Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkursnswtHemtentamen FE106G Ekonomistyrning, Skriftlig tentamen(E002,0500) Hemtentamen digital2020-11-23
A  08:15-12:15  Företagsekonomi, grundkurs Företagsekonomi, grundkurs, Företagsekonomi, grundkursnswtHemtentamen FE100G Ekonomistyrning, Skriftlig tentamen(E002, 0510) Digital tentamen2020-11-23
A  08:15-13:15  Nationalekonomi, grundkursnkrHemtentamen - WISEFlow Finansiell ekonomi(D001) Hemtentamen via Wiseflow2020-11-19
A  08:15-13:15 Statistik, Beräkningsintensiva metoder, fortsättningskurskrlnHemtentamen - Blackboard ST252G Skriftlig tentamen (A002)2020-11-18
A  14:15-19:15  Statistik, Inledande matematik för statistiker, grundkursctwnPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras ST103G Skriftlig tentamen (A001/0100)2020-09-17
ALör16 Jan08:15-11:15  Kvalitetsutveckling i produktionsprocesserkweHemtentamen - Blackboard FE251G Teori(A001) Hemtentamen - Blackboard, Digitaltentamen2020-11-24
 
Vecka 3, 2021
AMån18 Jan15:15-16:00  Grundläggande statistiklfrn, npn  Introduktion via ZOOM2020-11-18
A  16:15-17:00  Grundläggande statistik   Föreläsning Räkneövning VIDEO-BLACKBOARD. ÄR TILLGÄNGLIG UNDER HELA ÅTERSTODEN AV KURSEN2020-11-18
ATis19 Jan13:15-15:00  Grundläggande statistiklfrn  Diskussioner och frågor (i ZOOM)2020-11-18
AOns20 Jan08:00-11:00  Grundläggande statistik   Föreläsning Räkneövning Video-BLACKBOARD. ÄR TILLGÄNGLIG UNDER HELA ÅTERSTODEN AV KURSEN2020-11-18
ATor21 Jan13:15-15:00  Grundläggande statistiklfrn  Diskussioner och frågor (i ZOOM)2020-11-18
AFre22 Jan08:15-12:15  Företagsekonomi, Hållbara försörjningssystem, avancerad nivåssmPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Begrepp och principer(A001/0100) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-10-19
A  09:15-11:00  Grundläggande statistiklfrn  Veckosammanfattning ZOOM2020-11-18
ALör23 Jan08:15-11:15  Företagsekonomi, grundkurs Företagsekonomi, grundkurs, Företagsekonomi, grundkurshnstHemtentamen - WISEFlow FE100G Organisation, Skriftlig hemtentamen via WISEflow (D002,0400)2020-10-28
A  08:15-12:15  Nationalekonomi, Makroekonomiska prognoser, avancerad nivåtksPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras NA410A Skriftlig tentamen(0100/A001) Skriftlig salstentamen2020-09-16
A  08:15-12:15  Nationalekonomi, Makroekonomiska prognoser, avancerad nivåtksHemtentamen - Blackboard NA437A Skriftlig tentamen(A001) Hemtentamen via Blackboard2020-11-23
A  08:15-13:15  Nationalekonomi, grundkurspkyHemtentamen - WISEFlow NA100G Samhällsekonomisk analys - Globala och nationella perspektiv(C001/0300) Hemtenta via Wiseflow2020-11-18
A  08:15-13:15  Nationalekonomi, grundkurspkyHemtentamen - WISEFlow Internationell ekonomi(C001) Hemtenta via Wiseflow2020-11-18
A  14:15-19:15  Nationalekonomi, fortsättningskursalrPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras NA204G Makroekonomi, Skriftlig tentamen(A001)2020-09-01
A  14:15-19:15  Nationalekonomi, Makroekonomi, fortsättningskursalr  NA205G Makroekonomi, (A001) Take-home exam2020-11-20
 
Vecka 4, 2021
AMån25 Jan11:00-14:00  Grundläggande statistik   Föreläsning Räkneövning Video-BLACKBOARD. ÄR TILLGÄNGLIG UNDER HELA ÅTERSTODEN AV KURSEN2020-11-18
A  13:00-13:01  Grundläggande statistik   Laboration 1 tillgänglig i Blackboard. ÄR TILLGÄNGLIG UNDER HELA ÅTERSTODEN AV KURSEN2020-11-18
ATis26 Jan13:15-15:00  Grundläggande statistiklfrn  Diskussioner och frågor (i ZOOM)2020-11-18
AOns27 Jan08:00-11:00  Grundläggande statistik   Föreläsning Räkneövning Video-BLACKBOARD. ÄR TILLGÄNGLIG UNDER HELA ÅTERSTODEN AV KURSEN2020-11-18
ATor28 Jan13:15-15:00  Grundläggande statistiklfrn  Diskussioner och frågor (i ZOOM)2020-11-18
AFre29 Jan09:15-11:00  Grundläggande statistiklfrn  Veckosammanfattning ZOOM2020-11-18
ALör30 Jan08:15-12:15  Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkurs, Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkurs Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkursksrHemtentamen - Blackboard FE106G Externredovisning och räkenskapsanalys, Hemtenta via BB (D001, 0400)2020-10-20
A  08:15-13:15  Företagsekonomi, fortsättningskursksrHemtentamen - Blackboard Finansiell planering, skrivning(C001/1100) Hemtentamen Blackboard2020-10-19
A  14:15-19:15  Företagsekonomi, Finansiell ekonomi och etik, avancerad nivå, Nationalekonomi, Finansiell ekonomi och etik, avancerad nivåklkoHemtentamen FE405A Finansiell ekonomi och etik (A001/0100) Hemtentamen2020-11-23
A  14:15-19:15  Nationalekonomi, Finansiell ekonomi och etik, avancerad nivåklkoHemtentamen NA405A Finansiell ekonomi och etik (A001/0100) Hemtentamen2020-11-23
A  14:15-19:15  Företagsekonomi, Finansiell ekonomi och etik, avancerad nivåklkoHemtentamen FE435A Finansiell ekonomi och etik (A001) Hemtentamen2020-11-23
A  14:15-19:15  Nationalekonomi, Finansiell ekonomi och etik, avancerad nivåklkoHemtentamen NA435A Finansiell ekonomi och etik (A001) Hemtentamen2020-11-23
 
Vecka 5, 2021
AMån1 Feb11:00-14:00  Grundläggande statistik   Föreläsning Räkneövning Video-BLACKBOARD. ÄR TILLGÄNGLIG UNDER HELA ÅTERSTODEN AV KURSEN2020-11-18
A  13:00-13:01  Grundläggande statistik   Laboration 2 tillgänglig i Blackboard. ÄR TILLGÄNGLIG UNDER HELA ÅTERSTODEN AV KURSEN2020-11-18
ATis2 Feb13:15-15:00  Grundläggande statistiklfrn  Diskussioner och frågor (i ZOOM)2020-11-18
AOns3 Feb08:00-11:00  Grundläggande statistik   Föreläsning Räkneövning Video-BLACKBOARD. ÄR TILLGÄNGLIG UNDER HELA ÅTERSTODEN AV KURSEN2020-11-18
ATor4 Feb13:15-15:00  Grundläggande statistiklfrn  Diskussioner och frågor (i ZOOM)2020-11-18
AFre5 Feb09:15-11:00  Grundläggande statistiklfrn  Veckosammanfattning ZOOM2020-11-18
 
Vecka 6, 2021
AMån8 Feb11:00-14:00  Grundläggande statistik   Föreläsning Räkneövning Video-BLACKBOARD. ÄR TILLGÄNGLIG UNDER HELA ÅTERSTODEN AV KURSEN2020-11-18
ATis9 Feb13:15-15:00  Grundläggande statistiklfrn  Diskussioner och frågor (i ZOOM)2020-11-18
AOns10 Feb08:00-11:00  Grundläggande statistik   Föreläsning Räkneövning Video-BLACKBOARD. ÄR TILLGÄNGLIG UNDER HELA ÅTERSTODEN AV KURSEN2020-11-18
ATor11 Feb13:15-15:00  Grundläggande statistiklfrn  Diskussioner och frågor (i ZOOM)2020-11-18
AFre12 Feb09:15-11:00  Grundläggande statistiklfrn  Veckosammanfattning ZOOM2020-11-18
ALör13 Feb14:15-19:15  Nationalekonomi, Corporate Finance, avancerad nivåklko, mslkHemtentamen NA434A Corporate Finance (A002) Hemtentamen2020-11-23
A  14:15-19:15  Företagsekonomi, Corporate Finance, avancerad nivåklko, mslkHemtentamen NA404A Corporate Finance (A002) Hemtentamen2020-11-23
A  14:15-19:15  Företagsekonomi, Corporate Finance, avancerad nivåklko, mslkHemtentamen FE434A Corporate Finance (A002) Hemtentamen2020-11-23
A  14:15-19:15  Nationalekonomi, Corporate Finance, avancerad nivåklko, mslkHemtentamen NA404A Corporate Finance (A002/0100) Skriftlig salstentamen, Hemtentamen2020-11-23
 
Vecka 7, 2021
AMån15 Feb11:00-14:00  Grundläggande statistik   Föreläsning Räkneövning Video-BLACKBOARD. ÄR TILLGÄNGLIG UNDER HELA ÅTERSTODEN AV KURSEN2020-11-18
A  13:00-13:01  Grundläggande statistik   Laboration 3 tillgänglig i Blackboard. ÄR TILLGÄNGLIG UNDER HELA ÅTERSTODEN AV KURSEN2020-11-18
ATis16 Feb13:15-15:00  Grundläggande statistiklfrn  Diskussioner och frågor (i ZOOM)2020-11-18
AOns17 Feb08:00-11:00  Grundläggande statistik   Föreläsning Räkneövning Video-BLACKBOARD. ÄR TILLGÄNGLIG UNDER HELA ÅTERSTODEN AV KURSEN2020-11-18
ATor18 Feb13:15-15:00  Grundläggande statistiklfrn  Diskussioner och frågor (i ZOOM)2020-11-18
AFre19 Feb08:15-12:15  Företagsekonomi, grundkurscsgn, mnkn  Marknadsföring, Tentamen 4 timmar (B002, 0200)2020-11-13
A  08:15-12:15  Företagsekonomi, Logistikstyrning och affärslogistikmnhrHemtentamen - WISEFlow FE112G Business Logistics, Home Exam via WISEflow2020-11-19
A  09:15-11:00  Grundläggande statistiklfrn  Veckosammanfattning ZOOM2020-11-18
ALör20 Feb08:15-13:15  Statistik, Statistiska beräkningar och datorintensiva metoder, avancerad nivåkrlnHemtentamen - Blackboard ST423A Skriftlig tentamen (A001), Home Exam via Blackboard2020-10-30
A  08:15-13:15  Statistik, Statistiska beräkningar och datorintensiva metoder, avancerad nivåkrlnHemtentamen - Blackboard ST400A Skriftlig tentamen (A001/0100),Home Exam via Blackboard, 2nd examination session out of 3!2020-10-30
A  08:15-13:15  Statistik, Regressionsanalys, grundkurslfrnHemtentamen - Blackboard ST101G Skriftlig tentamen (A001/0200)2020-11-17
A  08:15-13:15  Statistik, Urvalsmetodik, fortsättningskursafeHemtentamen - Blackboard ST251G Skriftlig tentamen (A001/0100)2020-11-19
 
Vecka 8, 2021
AMån22 Feb11:00-14:00  Grundläggande statistik   Föreläsning Räkneövning Video-BLACKBOARD. ÄR TILLGÄNGLIG UNDER HELA ÅTERSTODEN AV KURSEN2020-11-18
ATis23 Feb13:15-15:00  Grundläggande statistiklfrn  Diskussioner och frågor (i ZOOM)2020-11-18
AOns24 Feb08:00-11:00  Grundläggande statistik   Föreläsning Räkneövning Video-BLACKBOARD. ÄR TILLGÄNGLIG UNDER HELA ÅTERSTODEN AV KURSEN2020-11-18
ATor25 Feb13:15-15:00  Grundläggande statistiklfrn  Diskussioner och frågor (i ZOOM)2020-11-18
AFre26 Feb08:15-13:15  Nationalekonomi, fortsättningskursalrHemtentamen NA204G Ekonomisk tillväxt och inkomstfördelning, (B001) Hemtentamen2020-11-20
A  08:15-13:15  Nationalekonomi, Tillväxt och inkomstfördelning, fortsättningskursalr  NA206G Ekonomisk tillväxt och inkomstfördelning, (A001) Take-home exam2020-11-20
A  09:15-11:00  Grundläggande statistiklfrn  Veckosammanfattning ZOOM2020-11-18
ALör27 Feb08:15-12:15  Informatik, Introduktion till IT-säkerhet, avancerad nivågrkn, mnmiHemtentamen - Blackboard Threats and Countermeasure - Home Exam via Blackboard IK434A (A006)2020-11-16
A  08:15-13:15  Nationalekonomi, grundkursnkrHemtentamen - WISEFlow NA102G Finansiell ekonomi(D001) Hemstentamen via Wiseflow2020-11-19
A  08:15-13:15  Statistik, Beräkningsintensiva metoder, fortsättningskurskrlnHemtentamen - Blackboard ST252G Skriftlig tentamen (A002)2020-11-18
A  14:15-19:15  Statistik, Inledande matematik för statistiker, grundkursctwnPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras ST103G Skriftlig tentamen (A001/0100) Skriftlig salstentamen2020-09-30
 
Vecka 9, 2021
AMån1 Mar11:00-14:00  Grundläggande statistik   Föreläsning Räkneövning Video-BLACKBOARD. ÄR TILLGÄNGLIG UNDER HELA ÅTERSTODEN AV KURSEN2020-11-18
A  13:00-13:01  Grundläggande statistik   Laboration 4 tillgänglig i Blackboard. ÄR TILLGÄNGLIG UNDER HELA ÅTERSTODEN AV KURSEN2020-11-18
ATis2 Mar13:15-15:00  Grundläggande statistiklfrn  Diskussioner och frågor (i ZOOM)2020-11-18
AOns3 Mar08:00-11:00  Grundläggande statistik   Föreläsning Räkneövning Video-BLACKBOARD. ÄR TILLGÄNGLIG UNDER HELA ÅTERSTODEN AV KURSEN2020-11-18
ATor4 Mar13:15-15:00  Grundläggande statistiklfrn  Diskussioner och frågor (i ZOOM)2020-11-18
AFre5 Mar09:15-11:00  Grundläggande statistiklfrn  Veckosammanfattning ZOOM2020-11-18
ALör6 Mar08:15-12:15  Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkurs, Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkurs Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkursmsbk, nswtHemtentamen FE106G Ekonomistyrning, Skriftlig tentamen(E002) Hemtentamen digital2020-11-23
A  08:15-12:15  Företagsekonomi, grundkurs Företagsekonomi, grundkurs, Företagsekonomi, grundkursmsbk, nswtHemtentamen FE100G Ekonomistyrning, Skriftlig tentamen(E002) Hemtentamen digital2020-11-23
 
Vecka 10, 2021
AMån8 Mar11:00-14:00  Grundläggande statistik   Föreläsning Räkneövning Video-BLACKBOARD. ÄR TILLGÄNGLIG UNDER HELA ÅTERSTODEN AV KURSEN2020-11-18
A  15:15-17:00  Grundläggande statistiklfrn  Repetition ZOOM2020-11-18
ATis9 Mar13:15-15:00  Grundläggande statistiklfrn  Diskussioner och frågor (i ZOOM)2020-11-18
ATor11 Mar13:15-15:00  Grundläggande statistiklfrn  Diskussioner och frågor (i ZOOM)2020-11-18
AFre12 Mar09:15-11:00  Grundläggande statistiklfrn  Veckosammanfattning ZOOM2020-11-18
 
Vecka 11, 2021
AMån15 Mar10:15-11:00  Grundläggande statistiknpn  Rapportgranskning Video Blackboard2020-11-18
A  11:00-14:00  Grundläggande statistik   Föreläsning Räkneövning Video-BLACKBOARD. ÄR TILLGÄNGLIG UNDER HELA ÅTERSTODEN AV KURSEN2020-11-18
A  11:15-12:00  Grundläggande statistiklfrn  Rapportgranskning Video Blackboard2020-11-18
AOns17 Mar08:00-17:00  Grundläggande statistik   Handledning, se information i Blackboard!2020-11-18
ATor18 Mar08:00-17:00  Grundläggande statistik   Handledning, se information i Blackboard!2020-11-18
A  08:15-11:15  Kvalitetsutveckling i produktionsprocesserkweHemtentamen - Blackboard FE251G Teori(A001) Hemtentamen - Blackboard, Digitaltentamen2020-11-24
A  08:15-12:15  Företagsekonomi, grundkurskall, prfg  Externredovisning och räkenskapsanalys, Tentamen (C002, 0310)2020-11-13
AFre19 Mar08:00-17:00  Grundläggande statistik   Handledning, se information i Blackboard!2020-11-18
 
Vecka 12, 2021
AMån22 Mar13:00-13:01  Grundläggande statistik   Laboration 5 tillgänglig i Blackboard. ÄR TILLGÄNGLIG UNDER HELA ÅTERSTODEN AV KURSEN2020-11-18
 
Vecka 13, 2021
AOns31 Mar08:15-12:15  Företagsekonomi, Logistikstyrning och affärslogistikmnhrHemtentamen - WISEFlow FE112G Business Logistics, Home Exam via WISEflow2020-11-19
 
Vecka 17, 2021
ATor29 Apr09:15-15:00  Informatik, Systemutvecklingsprojekt med Scrum och Extreme Programming, fortsättningskurstmsHemtentamen - WISEFlow IK207G Reflektioner kring eget projektutförande (A004/0206) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-24
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder