Schema
Datum: 2020-11-25 - 2021-05-24
 
Utskrivet: 2020-11-25 05:25:37
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 48, 2020
ATor26 Nov08:15-14:15 Sociologi, grundkurs, inriktning organisation och arbetsliv, Sociologi, grundkurs, inriktning organisation och arbetsliv Sociologi, grundkurs, inriktning organisation och arbetslivsweHemtentamen - Blackboard Sociologisk metod och vetenskapligt skrivande I(C001/0300) Salstentamen som är omgjord till hemtentamen i Blackboard.2020-09-28
A  08:15-14:15 Sociologi, grundkurs Sociologi, grundkurs, Sociologi, grundkurssweHemtentamen - Blackboard Sociologisk metod och vetenskapligt skrivande I(C001/0303) Salstentamen som är omgjord till hemtentamen i Blackboard.2020-09-28
ALör28 Nov08:15-12:15 Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv, Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetslivhapnHemtentamen - Blackboard Arbetslivets organisering I(B001,0200) Hemtentamen - Blackboard, Hemtentamen Blackboard2020-07-03
 
Vecka 49, 2020
AOns2 Dec08:15-12:30 Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv, Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetslivaccHemtentamen - Blackboard Kvalitativ metod I(C001/0300), Salstentamen som är omgjord till hemtentamen i Blackboard2020-10-21
A  08:15-12:30 Sociologi, fortsättningskurs Sociologi, fortsättningskurs, Sociologi, fortsättningskursaccHemtentamen - Blackboard Kvalitativ metod I(C001/0300)Salstentamen som är omgjord till hemtentamen i Blackboard2020-10-21
ATor3 Dec09:59-10:00  Medie- och kommunikationsvetenskap grundkurs, inriktning filmjbnn  Vetenskaplighet och teoribildning inom humaniora(B002) Omtentamen.
Omtentan publiceras den 30 november kl.12:00 på BB.
2020-10-16
AFre4 Dec08:15-17:15 Samhällsanalys och vetenskaplig kommunikation, Samhällsanalys och vetenskaplig kommunikation Samhällsanalys och vetenskaplig kommunikationhapnHemtentamen - Blackboard Välfärdsstatens framväxt och omvandling II(C002,0301) Salstentamen som är omgjord till hemtentamen i Blackboard.2020-09-11
A  23:58-23:59  Svenska IIIa, inriktning gymnasieskolanevnHemtentamen - Blackboard Fiktionen, texten, verkligheten I(B001) Hemtentamen - Blackboard, Hemtentamen Blackboard, https://www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/mina-studier/tentamen2020-11-16
 
Vecka 50, 2020
AMån7 Dec08:15-23:59  Engelska, grundkursnrk  Den farliga litteraturen - litteratur och yttrandefrihet II Hemtentamen - Blackboard2020-09-25
ATis8 Dec08:15-12:15 Personalarbete I, Personalarbete I Personalarbete ImldHemtentamen - WISEFlow Organisation och ledarskap i förändring I(C001/0300) Salstentamen är ombokad till hemtentamen i WISEflow2020-09-10
ATor10 Dec08:15-12:15  Samhällskunskap IIa, inriktning gymnasieskolanaetHemtentamen - WISEFlow Nationalekonomiska samhällsperspektiv I(C001) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-05
A  14:55-15:00  Samhällsplanering i statsvetenskapligt perspektivehgHemtentamen - Blackboard Samhällsplanerarens roll och ansvar (C002) Hemtentamen2020-09-29
AFre11 Dec08:00-17:00  Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkursvrsn  Hemtentamen blackboard (B006- Medielandskapets samtid I)2020-11-10
A  08:00-17:00  Engelska, grundkurs   Litterär analys och uppsatsskrivande II Hemtentamen - WISEFlow2020-10-07
A  08:00-18:00  Engelska IIIb, inriktning gymnasieskolan   O/Jämlikhet i amerikansk kultur och samhälle I(C001) Hemtentamen - Blackboard, Hemtentamen - Blackboard2020-11-23
A  09:30-10:00  Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs   Metodologi och forskningsmetodik(B008) Hemtentamen - Blackboard, Digital tentamen via Blackboard2020-11-06
A  14:15-18:15  Kulturgeografi, grundkursiaanHemtentamen - WISEFlow Ekonomisk geografi(B001) Hemtentamen- WISEFLow2020-11-19
A  14:15-19:15  Utbildningsvetenskaplig kärna I, inriktning förskolatsan  Didaktik och lärande II(B002) Hemtentamen2020-11-05
A  14:15-19:15  Svenska IIa, inriktning gymnasieskolanarfnHemtentamen - Blackboard Litteraturens historia III: Från symbolismen till idag(D001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen, https://www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/mina-studier/tentamen2020-11-04
A  16:59-17:00  Genusvetenskap, grundkursjyhm  Kön, makt och politik I(C001) Hemtentamen - Blackboard, Hemtentamen Blackboard2020-10-05
ALör12 Dec08:15-14:15 Sociologi, fortsättningskurs Sociologi, fortsättningskurs, Sociologi, fortsättningskursyuaHemtentamen - Blackboard Globalisering, individualisering och risk I(B001,0202) Hemtentamen - Blackboard,2020-07-03
 
Vecka 51, 2020
AOns16 Dec23:58-23:59  Medie- och kommunikationsvetenskap grundkurs, inriktning filmajd  Nedslag i filmhistorien(C003) Hententamen
Tentan publiceras på BB den 11/12 kl. 07:00
2020-11-23
AFre18 Dec08:15-12:15  Samhällskunskap IIa, inriktning gymnasieskolandlsnHemtentamen - Blackboard Sociologiska perspektiv på individen och samhället(B001) Hemtentamen - Blackboard2020-11-05
A  08:15-13:15  Svenska IIa, inriktning gymnasieskolanclmHemtentamen - Blackboard Litteraturens historia II: Från år 1700 t.o.m. naturalismen(C001) Hemtentamen https://www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/mina-studier/tentamen2020-11-04
A  11:59-12:00  Svenska Va, inriktning gymnasieskolanclmHemtentamen - WISEFlow Form och funktion: fiktionsstudiets teori och metod I(B001) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen – WISEFlow, https://www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/mina-studier/tentamen2020-08-10
A  11:59-12:00  Svenska Va, inriktning gymnasieskolanclmHemtentamen - WISEFlow Form och funktion: fiktionsstudiets teori och metod II(B002) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen – WISEFlow, https://www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/mina-studier/tentamen2020-08-10
A  11:59-12:00  Svenska Va, inriktning gymnasieskolanclmHemtentamen - WISEFlow Form och funktion: fiktionsstudiets teori och metod III(B003) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen – WISEFlow, https://www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/mina-studier/tentamen2020-08-10
A  11:59-12:00  Svenska IIIa, inriktning gymnasieskolanevnHemtentamen - Blackboard Fiktionen, texten, verkligheten II(B002) Hemtentamen - Blackboard, Hemtentamen – Blackboard , https://www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/mina-studier/tentamen2020-08-10
A  13:55-14:00  Samhällsplanering i statsvetenskapligt perspektiveagn, krpnHemtentamen Att arbeta i en lagstyrd förvaltning (B001) Hemtentamen, Inlämningsuppgift via Blackboard, omtentamen2020-06-25
A  14:59-15:00  Statskunskap, grundkurs Statskunskap, grundkurs, Statskunskap, grundkursbnhrHemtentamen - Blackboard Politisk teori(B001) Hemtentamen - Blackboard, Hemtentamen - Blackboard2020-11-11
ALör19 Dec08:15-12:15 Teori och samtida samhällsproblemnkaHemtentamen - Blackboard Välfärdsstat och samhälle I(B001/0200)Salstentamen som är omgjord till hemtentamen i Blackboard2020-09-11
A  08:15-12:15  Sociologi, Välfärdsstat och samhällenkaHemtentamen - Blackboard Examination I(A001) Salstentamen som är omgjord till hemtentamen i Blackboard2020-09-11
A  08:15-14:15 Sociologi, grundkurs Sociologi, grundkurs, Sociologi, grundkursjujnHemtentamen - Blackboard Sociologisk teori II(B002/0204) Salstentamen som är omgjord till hemtentamen i Blackboard.2020-09-21
A  08:15-14:15 Sociologi, grundkurs, inriktning organisation och arbetsliv, Sociologi, grundkurs, inriktning organisation och arbetsliv Sociologi, grundkurs, inriktning organisation och arbetslivjujnHemtentamen - Blackboard Sociologisk teori II(B002/0201) Salstentamen som är omgjord till hemtentamen i Blackboard.2020-09-21
A  08:15-17:15 Personalarbete I, Personalarbete I Personalarbete IjcdHemtentamen - Blackboard Arbetslivspsykologi I(B001/0200) Salstentamen som är ombokad till hemtentamen i Blackboard2020-09-10
A  09:00-17:00  Utbildningsvetenskaplig kärna, Utländska lärares vidareutbildning, inriktning förskolabek, eak  Att arbeta i svensk förskola I(B001) Hemtentamen i WISEflow2020-11-10
A  14:15-17:15  Genusvetenskap, grundkurseijn  Arbetets villkor I(B001) Omtentamen2020-07-02
 
Vecka 52, 2020
ATis22 Dec08:15-10:15  Retorik och kommunikativt ledarskap   Retorikens grunder(A006) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen Wiseflow2020-09-25
 
Vecka 53, 2020
ATis29 Dec17:59-18:00  Engelska IIIb, inriktning gymnasieskolan   Språk och makt I(D001) Hemtentamen - Blackboard, Hemtentamen – Blackboard 2020-08-31
 
Vecka 1, 2021
ATis5 Jan08:15-23:59  Engelska, grundkurs   Den farliga litteraturen - litteratur och yttrandefrihet II Omtentamen Hemtentamen - Blackboard2020-09-22
A  13:30-14:00  Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskursgai  Metodologi och forskningsmetodik(B008) Digital salstentamen2020-11-06
AFre8 Jan13:59-14:00  Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkursmvz  Vetenskap och kunskap(C006) Hemtentamen - Blackboard2020-07-02
ALör9 Jan08:00-17:00  Utbildningsvetenskaplig kärna I, inriktning f-3spg  Didaktik och lärande II(B005) Hemtentamen i WISEflow2020-11-10
A  08:00-17:00  Utbildningsvetenskaplig kärna I, inriktning 4-6spg  Didaktik och lärande II(B005) Hemtentamen i WISEflow2020-11-10
A  08:00-17:00  Utbildningsvetenskaplig kärna I, inriktning gymnasieskolanspg  Didaktik och lärande II(B005) Hemtentamen i WISEflow2020-11-10
A  08:15-12:15 Teori och samtida samhällsproblemnkaHemtentamen - Blackboard Globaliseringsteori I(C001,0100) Salstentamen som är omgjord till hemtentamen i Blackboard2020-09-11
A  08:15-12:15  Sociologi, GlobaliseringsteorinkaHemtentamen - Blackboard Examination I(A001) Salstentamen som är omgjord till hemtentamen i Blackboard2020-09-11
A  08:15-12:30 Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv, Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetslivaccHemtentamen - Blackboard Kvalitativ metod I(C001/0300)Salstentamen som är omgjord till hemtentamen i Blackboard2020-10-21
A  08:15-12:30 Sociologi, fortsättningskurs Sociologi, fortsättningskurs, Sociologi, fortsättningskursaccHemtentamen - Blackboard Kvalitativ metod I(C001/0300) Hemtentamen - Blackboard, Salstentamen som är omgjord till hemtentamen i Blackboard2020-10-21
A  08:15-14:15 Sociologi, grundkurs Sociologi, grundkurs, Sociologi, grundkurssweHemtentamen - Blackboard Sociologisk metod och vetenskapligt skrivande I(C001/0303) Salstentamen som är omgjord till hemtentamen i Blackboard.2020-09-10
A  08:15-14:15 Sociologi, grundkurs, inriktning organisation och arbetsliv, Sociologi, grundkurs, inriktning organisation och arbetsliv Sociologi, grundkurs, inriktning organisation och arbetslivsweHemtentamen - Blackboard Sociologisk metod och vetenskapligt skrivande I(C001/0300) Salstentamen som är omgjord till hemtentamen i Blackboard.2020-09-10
 
Vecka 2, 2021
AMån11 Jan08:00-08:01  Svenska IIa, inriktning gymnasieskolanbnblHemtenta (utl) Utlämning av tentan Språk och samhälle I (A001)2020-11-09
A  11:59-12:00  Svenska som andraspråk och lärande i ett flerkulturellt klassrumhraHemtentamen - Blackboard Examination(A001) Hemtentamen - Blackboard, Hemtentamen – Blackboard, https://www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/mina-studier/tentamen2020-08-10
AOns13 Jan08:15-23:59  Engelska, grundkurs   Brittisk och amerikansk kultur och samhälle Hemtentamen - Blackboard2020-09-25
ATor14 Jan08:00-18:00  Engelska IIIb, inriktning gymnasieskolan   O/Jämlikhet i amerikansk kultur och samhälle I(C001) Hemtentamen - Blackboard, Hemtentamen – Blackboard 2020-09-25
A  13:00-18:00  Svenska IIIa, inriktning gymnasieskolanaahaHemtentamen - Blackboard Språk och samhälle II(D001) Hemtentamen - Blackboard, Hemtentamen - Blackboard, https://www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/mina-studier/tentamen2020-11-23
A  13:15-14:15  Engelska III, inriktning 4-6msjb  Engelsk lingvistik och andraspråksinlärning I(A009) Hemtentamen - WISEFlow, Digital salstentamen A2020-09-28
A  14:30-15:30  Engelska III, inriktning 4-6msjb  Engelsk lingvistik och andraspråksinlärning II(A010) Hemtentamen - WISEFlow, Digital salstentamen B2020-09-28
A  15:45-16:45  Engelska III, inriktning 4-6msjb  Engelsk lingvistik och andraspråksinlärning III(A011) Hemtentamen - WISEFlow, Digital salstentamen C2020-09-28
A  17:00-18:00  Engelska III, inriktning 4-6msjb  Engelsk lingvistik och andraspråksinlärning IV(A012) Hemtentamen - WISEFlow, Digital salstentamen D2020-09-28
AFre15 Jan08:15-14:15 Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv, Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetslivjujnHemtentamen - Blackboard Kvantitativ metod I(D001/0400) Salstentamen som är omgjord till hemtentamen i Blackboard2020-09-14
A  08:15-14:15 Sociologi, fortsättningskurs Sociologi, fortsättningskurs, Sociologi, fortsättningskursjujnHemtentamen - Blackboard Kvantitativ metod I(D001/0403) Salstentamen som är omgjord till hemtentamen i Blackboard2020-09-14
A  08:15-17:00  Förskolepedagogik VI   De yngre barnens språkande 1, I(A001) Skriftlig hemtentamen via Blackboard2020-11-05
A  13:59-14:00  Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskursjnsn  PR och organisation I(C003) Hemtentamen - Blackboard,2020-07-02
A  13:59-14:00  Genusvetenskap, grundkurseijn  Kön, makt och sexualitet I(D003) Hemtentamen, Hemtentamen – Blackboard 2020-07-02
A  14:55-15:00  Statskunskap, grundkurs Statskunskap, grundkurs, Statskunskap, grundkursbnhrHemtentamen - Blackboard Internationell politik(D001) Hemtentamen - Blackboard, Hemtentamen - Blackboard2020-11-11
A  14:59-15:00 Kulturgeografi, grundkursclbdHemtentamen - Blackboard Samhällsplanering utifrån genus- och ekologiperspektiv (D001) Hemtentamen, Hemtentamen2020-06-30
A  15:55-16:00  Samhällsplanering i statsvetenskapligt perspektivaosHemtentamen - Blackboard Hållbar utveckling som politisk idé (D002) Hemtentamen, Hemtentamen - Blackboard2020-11-16
A  15:59-16:00  Svenska IIa, inriktning gymnasieskolanbnblHemtentamen - Blackboard Språk och samhälle I(A001) Hemtentamen - Blackboard, Skriftlig hemtentamen, https://www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/mina-studier/tentamen2020-11-09
A  15:59-16:00  Samhällskunskap IIIa, inriktning gymnasieskolandde, pkyHemtentamen - Blackboard Internationella och globala perspektiv (D001) Hemtentamen, Digital - Blackboardtenta2020-11-02
A  19:15-20:15  Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkursvrsn  Upphovsrätt och yttrandefrihet(D002) Hemtentamen2020-11-06
 
Vecka 3, 2021
ATor21 Jan08:15-13:15  Svenska IIa, inriktning gymnasieskolanarfnHemtentamen - Blackboard Litteraturens historia III: Från symbolismen till idag(D001) Hemtentamen https://www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/mina-studier/tentamen2020-11-04
A  14:55-15:00  Samhällsplanering i statsvetenskapligt perspektivehgHemtentamen - Blackboard Samhällsplanerarens roll och ansvar (C002) Hemtentamen, (Omtentamen)2020-09-29
AFre22 Jan08:00-17:00  Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkursvrsn  Medielandskapets samtid I(B006) Omtentamen2020-11-24
ALör23 Jan08:15-12:15 Personalarbete I, Personalarbete I Personalarbete ImldHemtentamen - WISEFlow Organisation och ledarskap i förändring I(C001/0300) Salstentamen är ombokad till hemtentamen i WISEflow2020-09-10
A  08:15-12:15  Samhällskunskap IIa, inriktning gymnasieskolanaetHemtentamen - WISEFlow Nationalekonomiska samhällsperspektiv I(C001) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-05
A  08:15-12:15  Kulturgeografi, grundkursiaanHemtentamen - WISEFlow Ekonomisk geografi(B001) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen- WISEFLow2020-11-19
A  08:15-17:15 Samhällsanalys och vetenskaplig kommunikation, Samhällsanalys och vetenskaplig kommunikation Samhällsanalys och vetenskaplig kommunikationhapnHemtentamen - Blackboard Välfärdsstatens framväxt och omvandling II(C002,0301) Salstentamen som är omgjord till hemtentamen i Blackboard.2020-09-11
 
Vecka 4, 2021
ALör30 Jan08:15-13:15  Utbildningsvetenskaplig kärna I, inriktning förskolatsan  Didaktik och lärande II(B002) Digital salstentamen2020-09-04
A  16:59-17:00  Genusvetenskap, grundkursjyhm  Kön, makt och politik I(C001) Hemtentamen - Blackboard, Hemtentamen - Blackboard2020-10-05
 
Vecka 6, 2021
AFre12 Feb08:59-09:00  Medie- och kommunikationsvetenskap, kandidatkursmvz  Vetenskapsteori (A001) Inlämning av hemtentamen på Blackboard2020-10-29
ALör13 Feb08:15-11:15  Medie- och kommunikationsvetenskap grundkurs, inriktning film   Nedslag i filmhistorien(C003) Hemtentamen2020-11-05
 
Vecka 7, 2021
ATis16 Feb08:15-23:59  Engelska, grundkurs   Brittisk och amerikansk kultur och samhälle Hemtentamen - Blackboard2020-11-23
ATor18 Feb08:15-10:15  Engelska III, inriktning 4-6   Engelsk lingvistik och andraspråksinlärning I(A009) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen - WISEflow2020-10-23
A  10:30-11:30  Engelska III, inriktning 4-6   Engelsk lingvistik och andraspråksinlärning II(A010) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen - WISEflow2020-10-23
A  11:45-12:45  Engelska III, inriktning 4-6   Engelsk lingvistik och andraspråksinlärning III(A011) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen - WISEflow2020-10-23
A  13:00-14:00  Engelska III, inriktning 4-6   Engelsk lingvistik och andraspråksinlärning IV(A012) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen - WISEflow2020-10-23
 
Vecka 8, 2021
AFre26 Feb08:15-12:15  Svenska IIIa, inriktning gymnasieskolanaahaHemtentamen - Blackboard Språk och samhälle II(D001) Hemtentamen https://www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/mina-studier/tentamen2020-11-04
A  08:15-13:15  Svenska IIa, inriktning gymnasieskolanbnblHemtentamen - Blackboard Språk och samhälle I(A001) Hemtentamen https://www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/mina-studier/tentamen2020-11-04
A  11:59-12:00  Svenska som andraspråk och lärande i ett flerkulturellt klassrumhraHemtentamen - Blackboard Examination(A001) Hemtentamen - Blackboard, Hemtentamen - Blackboard, https://www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/mina-studier/tentamen2020-10-01
A  14:55-15:00  Statskunskap, grundkurs Statskunskap, grundkurs, Statskunskap, grundkursbnhrHemtentamen - Blackboard Internationell politik(D001) Hemtentamen - Blackboard, Hemtentamen - Blackboard2020-11-11
A  14:59-15:00 Kulturgeografi, grundkursclbdHemtentamen - Blackboard Samhällsplanering utifrån genus- och ekologiperspektiv (D001) Hemtentamen, Hemtentamen2020-06-30
A  15:55-16:00  Samhällsplanering i statsvetenskapligt perspektivaosHemtentamen - Blackboard Hållbar utveckling som politisk idé (D002) Hemtentamen, Hemtentamen - Blackboard2020-11-16
A  15:59-16:00  Samhällskunskap IIIa, inriktning gymnasieskolandde, pkyHemtentamen - Blackboard Internationella och globala perspektiv (D001) Hemtentamen, Digital - Blackboardtenta, (omtentamen)2020-11-02
ALör27 Feb08:15-14:15 Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv, Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetslivjujnHemtentamen - Blackboard Kvantitativ metod I(D001/0400) Salstentamen som är omgjord till hemtentamen i Blackboard.2020-09-14
A  08:15-14:15 Sociologi, fortsättningskurs Sociologi, fortsättningskurs, Sociologi, fortsättningskursjujnHemtentamen - Blackboard Kvantitativ metod I(D001/0403) Salstentamen som är omgjord till hemtentamen i Blackboard2020-09-14
 
Vecka 17, 2021
ATor29 Apr08:00-17:00  Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkursvrsn  Hemtentamen blackboard (B006- Medielandskapets samtid I)2020-11-19
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder