Schema
Datum: 2020-11-25 - 2021-05-24
 
Utskrivet: 2020-11-25 06:31:24
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Kurs.grp Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 48, 2020
AOns25 Nov08:15-10:15 Medicin, avancerad nivå, Akut- och prehospitalmedicin knhs  Prehospital- och akutmedicin I(A001) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen WISEflow2020-07-03
A  08:15-16:00 Omvårdnadsvetenskap, Grundläggande omvårdnad och hälsopsykologi, Medicin, Klinisk medicin I uaon  Moment: För de studenter som skulle ha gjort VFU i Örebro kommun. Seminarium i grupp sker via Zoom, länk hittar du på Bb.2020-11-20
ATor26 Nov08:15-14:15 Sociologi, grundkurs, inriktning organisation och arbetsliv, Sociologi, grundkurs, inriktning organisation och arbetsliv Sociologi, grundkurs, inriktning organisation och arbetsliv sweHemtentamen - Blackboard Sociologisk metod och vetenskapligt skrivande I(C001/0300) Salstentamen som är omgjord till hemtentamen i Blackboard.2020-09-28
A  08:15-14:15 Sociologi, grundkurs Sociologi, grundkurs, Sociologi, grundkurs sweHemtentamen - Blackboard Sociologisk metod och vetenskapligt skrivande I(C001/0303) Salstentamen som är omgjord till hemtentamen i Blackboard.2020-09-28
A  09:00-16:00 Omvårdnadsvetenskap, Grundläggande omvårdnad och hälsopsykologi, Medicin, Klinisk medicin I iwk  Moment: För de studenter som skulle ha gjort VFU i Örebro kommun. Arbetande seminarium. Länk och gruppindelning på Bb.2020-11-20
AFre27 Nov08:15-13:15 Matematik IIIb, inriktning gymnasieskolan yluL001 Envariabelanalys 2(A001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-11-23
A  09:00-12:00 Omvårdnadsvetenskap, Grundläggande omvårdnad och hälsopsykologi, Medicin, Klinisk medicin I    Moment: För de studenter som skulle ha gjort VFU i Örebro kommun. Seminarium i grupp. Schema och länkar kommer att publiceras på Bb.2020-11-20
ALör28 Nov08:15-10:15 Medicin, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi I, 7,5 högskolepoäng  Hemtentamen - WISEFlow Omtentamen Sjukdomslära(A001) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-23
A  08:15-10:15 BMLV, Tillämpad laboratoriemetodik inriktning laboratoriemedicin cknHemtentamen - WISEFlow Farmakologi(B020) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-18
A  08:15-10:15 Medicin, Fysiologi med anatomi kps  Grundläggande anatomi och fysiolog III (B003) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-11-23
A  08:15-11:15  Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs pcuHemtentamen - WISEFlow Databassystem II(B003) Hemtentamen - WISEFlow. Kräver tillgång till Blackboard för ht-20.2020-09-29
A  08:15-12:15 Medicin, Medicinsk temakurs 2, Medicin, Medicinsk temakurs 2 Medicin, Medicinsk temakurs 2 kifn  Temaperiod Reproduktion och Utveckling(A100) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-09-07
A  08:15-12:15  Teorier och metoder i socialt arbete samt examensarbete C Teorier och metoder i socialt arbete samt examensarbete C, Teorier och metoder i socialt arbete samt examensarbete C arlnDigital salstentamen (Prel) Teori, vetenskapsteori och vetenskaplig metod II(0610) Digital salstentamen, utfasningstentamen2020-08-12
A  08:15-12:15  Rättens grunder cweHemtentamen - WISEFlow Civil-, straff- och processrätt – Tentamen(A015) Digital hemtentamen2020-11-13
A  08:15-12:15  Socialt arbete, kandidatkurs Socialt arbete, kandidatkurs arlnDigital salstentamen (Prel) Teori, vetenskapsteori och vetenskaplig metod II(0610) Digital salstentamen, utfasningstentamen2020-08-12
A  08:15-12:15 Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad III, arbetsledning, teamarbete och yrkesroll beln  Omvårdnad inom akutsjukvård(A004) Hemtentamen - WISEFlow, 2020-11-17
A  08:15-12:15  Rättsvetenskaplig introduktionskurs cweHemtentamen - WISEFlow Civil-, straff- och processrätt - Tentamen(A015) Hemtentamen - WISEFlow2020-09-15
A  08:15-12:15 Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv, Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv hapnHemtentamen - Blackboard Arbetslivets organisering I(B001,0200) Hemtentamen - Blackboard, Hemtentamen Blackboard2020-07-03
A  08:15-12:15  Företagsekonomi, Externredovisning i bolag och koncerner, kandidatkurs ksr, solhHemtentamen - Blackboard FE301G Tentamen Enskilt bolag (A002, 0110) Hemtentamen - Blackboard, Tentamen ges via BB kursen Ht20, hör av dig om du ej har tillgång till den.2020-09-02
A  08:15-14:15  Psykologi, kandidatkurs sscHemtentamen - WISEFlow Bearbetnings- och analysmetoder(A003) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen WISEflow2020-09-01
A  09:15-12:15  Psykologi, avancerad nivå, Hälsopsykologi, Psykologi, avancerad nivå, Hälsopsykologi Psykologi, avancerad nivå, Hälsopsykologi enjnHemtentamen - WISEFlow Hälsopsykologi(A001) Hemtentamen - WISEFlow.2020-10-01
A  09:15-13:15 Medicin, Fysiologi med anatomi kps  Grundläggande fysiologi med anatomi II(0200) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-11-23
A  10:15-12:15  BMLV, Biomedicinsk laboratoriemetodik cknHemtentamen - WISEFlow Läkemedel(0400) Hemtentamen - WISEFlow2020-09-21
A  10:15-12:15  Medicin, Radiografi, strålningsfysik, teknik och projektionslära cknHemtentamen - WISEFlow Läkemedelsberäkning(0700) Hemtentamen - WISEFlow2020-09-21
A  12:15-14:15 Medicin, Fysiologi med anatomi kps  Grundläggande anatomi och fysiologi IV(B004) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-09-17
A  13:15-16:15 Introduktion till miljövetenskap, inriktning måltidsekologi uhlHemtentamen - Blackboard Examination(A001) Hemtentamen Blackboard, omtentamen2020-11-16
A  13:15-17:30 Tekniskt basår demHemtentamen - WISEFlow Fysik, del 1 av 6, 4 veckor(B001) Hemtentamen WISEFlow, omtentamen2020-11-16
A  13:15-17:30 Naturvetenskapligt basår demHemtentamen - WISEFlow Fysik, del 1 av 4, 4 veckor(B001) Hemtentamen WISEFlow, omtentamen2020-11-16
A  14:15-15:45  Medicin, Radiografi, tillämpad metodik III cknHemtentamen - WISEFlow Läkemedelsberäkning(0400) Hemtentamen - WISEFlow2020-09-21
A  14:15-15:45  Medicin, Radiografi, medicinsk bildbehandling cknHemtentamen - WISEFlow Läkemedelsberäkning(A005/0501) Hemtentamen - WISEFlow2020-09-21
A  14:15-15:45  BMLV, Teknik och principer för fysiologisk undersökningsmetodik cknHemtentamen - WISEFlow Läkemedelsberäkning(A005/0501) Hemtentamen - WISEFlow2020-09-21
A  14:15-16:45  Psykologi, fortsättningskurs rkiHemtentamen - WISEFlow Kognitionspsykologi(C001) omtentamen Digital hemtentamen WISEflow2020-11-23
A  14:15-16:45  Psykologisk temakurs II Psykologisk temakurs II, Psykologisk temakurs II rkiHemtentamen - WISEFlow Kognitionspsykologi (C001) Digital hemtentamen via WISE-Flow2020-11-20
A  14:15-18:15  Psykologisk temakurs I mnseHemtentamen - WISEFlow Inlärningspsykologi(D001) Digital hemtentamen via WISE-Flow2020-11-19
A  14:15-18:15  Psykologi, grundkurs mnseHemtentamen - WISEFlow Inlärningspsykologi(D001) Omtentamen, Digital hemtentamen - WISEflow2020-10-15
 
Vecka 49, 2020
AMån30 Nov10:15-12:00 Omvårdnadsvetenskap, Grundläggande omvårdnad och hälsopsykologi, Medicin, Klinisk medicin I anlsDigital undervisning Kamratbedömning, VFU uppgift OM A00 via zoom2020-09-10
A  10:15-14:15  Professionell handläggning och dokumentation i socialt arbete    Bedömning genomförande och uppföljning(0431) Hemtentamen - WISEFlow, Digital hemtentamen i WISEflow2020-11-17
A  10:15-14:15  Juridik i socialt arbete, Juridik i socialt arbete Juridik i socialt arbete    Socialt arbete och juridik II(A004) Hemtentamen - WISEFlow, Digital hemtentamen i WISEflow2020-11-17
A  13:15-15:00 Omvårdnadsvetenskap, Grundläggande omvårdnad och hälsopsykologi, Medicin, Klinisk medicin I ketDigital undervisning MC immunsjd/allergier via zoom2020-09-10
ATis1 Dec08:15-13:15 Brottsprevention och trygghetsfrämjande strategier i samhället, Brottsprevention och trygghetsfrämjande strategier i samhället Brottsprevention och trygghetsfrämjande strategier i samhället fabdHemtentamen - WISEFlow Digital hemtentamen i WISEflow, Brottsprevention och trygghetsfrämjande insatser I (A002/0110) OBS! Obligatorisk anmälan via Studenttjänster2020-11-06
A  09:15-12:00 Omvårdnadsvetenskap, Grundläggande omvårdnad och hälsopsykologi, Medicin, Klinisk medicin I erpmDigital undervisning Blodsjukdomar Inspelad föreläsning, tillgänglig på blackboard2020-11-24
AOns2 Dec08:00-12:00 Socialt arbete som vetenskap och profession rllHemtentamen - WISEFlow Strukturella förklaringsmodeller till människors livsvillkor(A010) Hemtentamen - WISEFlow
OBS, ändrad examinationsform till hemtentamen
2020-11-11
A  08:00-14:00  Psykologisk temakurs V cnrnHemtentamen - WISEFlow Utredningsmetodik II (C002) Hemtentamen - WISEFlow.
Observera: Startdatum: 2020-12-02, starttid: 08:00.
Slutdatum: 2020-12-04, sluttid: 14:00
2020-10-06
A  08:15-12:15  Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III ars  Klinisk medicin(0400) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-11-06
A  08:15-12:15 Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad I samt informatik ars  Omvårdnadsvetenskap A(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-09-04
A  08:15-12:15 Medicin, Klinisk medicin II ars  Klinisk medicin A(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-09-04
A  08:15-12:30 Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv, Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv accHemtentamen - Blackboard Kvalitativ metod I(C001/0300), Salstentamen som är omgjord till hemtentamen i Blackboard2020-10-21
A  08:15-12:30 Sociologi, fortsättningskurs Sociologi, fortsättningskurs, Sociologi, fortsättningskurs accHemtentamen - Blackboard Kvalitativ metod I(C001/0300)Salstentamen som är omgjord till hemtentamen i Blackboard2020-10-21
A  14:15-16:15 Ingenjörsmetodik M snln  Projektstyrning(A002) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-09-11
A  14:15-16:15 Introduktion till ingenjörsarbete inom maskinteknik snln  Ingenjörsarbete, Projektstyrning(A005) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-09-10
ATor3 Dec08:15-11:15  Företagsekonomi, grundkurs Företagsekonomi, grundkurs, Företagsekonomi, grundkurs hnstHemtentamen - WISEFlow FE100G Organisation (D002, 0400) Skriftlig hemtentamen via WISEflow2020-10-28
A  08:15-12:15  Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkurs, Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkurs Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkurs ksrHemtentamen - Blackboard FE106G Externredovisning och räkenskapsanalys (D001, 0400) Hemtenta via BB2020-10-21
A  08:15-13:15  Statistik, Ekonometri, avancerad nivå obrHemtentamen - Blackboard, L114 ST422A Skriftlig tentamen (A001), Home Exam via Blackboard2020-11-19
A  09:59-10:00  Medie- och kommunikationsvetenskap grundkurs, inriktning film jbnn  Vetenskaplighet och teoribildning inom humaniora(B002) Omtentamen.
Omtentan publiceras den 30 november kl.12:00 på BB.
2020-10-16
A  13:59-14:00  Socialt arbete, avancerad nivå, Samhällsarbete, utanförskap och inkludering rbuHemtentamen - Blackboard Omtentamen, Samhällsarbete, utanförskap och inkludering I (D001) Hemtentamen i Blackboard
Inlämning hemtentamen i Blackboard senast kl 14:00
OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster!
2020-06-09
A  13:59-14:00 Socionomprofessionen i dagens och morgondagens samhälle04jmbkHemtentamen - Blackboard Omtentamen, Samhällsarbete, utanförskap och inkludering I (D001) Hemtentamen i Blackboard
Inlämning hemtentamen i Blackboard senast kl 14:00
OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster!
2020-11-16
AFre4 Dec08:00-15:00 Omvårdnadsvetenskap, Akut och svårt sjuk patient beln, macnKTC-P166, KTC-P169 Metoder och tekniker(B002) Praktisk examination2020-09-22
A  08:00-15:00  Omvårdnadsvetenskap, Akut och svårt sjuk patient beln, macnKTC-P166, KTC-P169 Metoder och tekniker(0200) Praktisk examination2020-09-22
A  08:15-12:15  Rättsvetenskaplig introduktionskurs aaerHemtentamen - WISEFlow Konstitutionell rätt (A016) Hemtentamen - WISEFlow2020-09-15
A  08:15-12:15  Rättens grunder aaerHemtentamen - WISEFlow Konstitutionell rätt (A016) Hemtentamen - WISEFlow2020-09-15
A  08:15-13:15  Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs jpn, mhaHemtentamen - WISEFlow Hemtentamen IK100G Introduktion, objektorienterad programmering och problemlösning III(C003, 0303)2020-11-05
A  08:15-13:15  Nationalekonomi, fortsättningskurs alrHemtentamen NA204G Makroekonomi, (A001) Hemtenta2020-11-19
A  08:15-14:15  Rättsvetenskaplig introduktionskurs aaerHemtentamen - WISEFlow Materiell rätt och statsrätt och konstitutionell rätt - Tentamen(A006/1600) Hemtentamen - WISEFlow2020-10-12
A  08:15-14:15  Rättens grunder  Hemtentamen - WISEFlow Materiell rätt och statsrätt och konstitutionell rätt (1600/A006) Hemtentamen - WISEFlow2020-09-30
A  08:15-17:15 Samhällsanalys och vetenskaplig kommunikation, Samhällsanalys och vetenskaplig kommunikation Samhällsanalys och vetenskaplig kommunikation hapnHemtentamen - Blackboard Välfärdsstatens framväxt och omvandling II(C002,0301) Salstentamen som är omgjord till hemtentamen i Blackboard.2020-09-11
A  09:14-09:15  Socialt arbete med personer med funktionshinder ksgnHemtentamen - WISEFlow Socialt arbete med personer med funktionshinder(A001) Hemtentamen - WISEflow. Glöm inte att anmäla dig via Studenttjänster/Ladokstudent!
Hemtentamen lämnas ut 2020-12-04 klockan 09:15 via Wiseflow, hemtentamen skall lämnas in via Wiseflow 2020-12-11 klockan 12:00.
2020-11-24
A  09:15-12:15  Psykologi, avancerad nivå, Klinisk psykologi IV och forskningsmetod syknHemtentamen - WISEFlow Forskningsmetod i klinisk psykologi, Kvantitativ metod(A001) Digital hemtentamen via WISE-Flow, Flow-Assign.2020-11-04
A  13:59-14:00  Psykologi B, Utredning på individnivå Psykologi B, Utredning på individnivå, Psykologi B, Utredning på individnivå  Hemtentamen Utredningens arbetssätt II (0140) Hemtentamen, Hemtentamen2020-09-01
A  14:15-18:15  Matematik II, inriktning 4-6 ashnPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Samband, sannolikhet och statistik(A001) Skriftlig salstentamen2020-09-17
A  14:15-18:15  Matematik II, inriktning f-3 ashnPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Samband, sannolikhet och statistik(A001) Skriftlig salstentamen2020-09-17
A  14:15-18:15 Medicin, Medicinsk temakurs 1, Medicin, Medicinsk temakurs 1 Medicin, Medicinsk temakurs 1 ded  Temaperiod Neurologi och Rörelse samt Sinne och Psyke(B100) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-09-28
A  14:15-18:15 Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära mlin  Allmän farmakologi(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-10-05
A  14:15-19:15 Organisk och analytisk kemi anknPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, ordinarei tenta2020-09-21
A  23:58-23:59  Svenska IIIa, inriktning gymnasieskolan evnHemtentamen - Blackboard Fiktionen, texten, verkligheten I(B001) Hemtentamen - Blackboard, Hemtentamen Blackboard, https://www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/mina-studier/tentamen2020-11-16
ALör5 Dec08:00-17:00  Arbetsterapi, Optometri, punktskrift och det taktila sinnet mwtHemtentamen - Blackboard Optik och optometri Hemtentamen2020-11-10
A  08:15-11:15 Hörselvetenskap, Kommunikation, ljudmiljö och akustik  Hemtentamen - WISEFlow Omtentamen Ljudalstring, ljudutbredning(A004) (0201) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-18
A  08:15-12:15  Företagsekonomi, Hållbarhetsredovisning, styrning och kommunikation, avancerad nivå tbdHemtentamen - Blackboard Begrepp, teori, standardisering och reglering(A001/0100) Hemtentamen - Blackboard, Hemtentamen - Blackboard2020-09-21
A  08:15-12:15 Miljövetenskap, Agroekologi uhlPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Agroekosystem(A002) Skriftlig salstentam, omtentamen2020-09-22
A  08:15-13:15  Grundläggande statistik lfrnHemtentamen - Blackboard ST110G Skriftlig tentamen (A001/0100) Hemtentamen - Blackboard2020-10-23
A  08:15-13:15  Arbetsrätt för personalvetare, Arbetsrätt för personalvetare Arbetsrätt för personalvetare epzHemtentamen - WISEFlow Moment 1, Grundläggande arbetsrätt I(B001/0200) Hemtentamen - WISEFlow2020-10-21
A  08:15-13:15  Arbetsrätt med arbetsmiljörätt, Arbetsrätt med arbetsmiljörätt Arbetsrätt med arbetsmiljörätt epzHemtentamen - WISEFlow Moment 1, Grundläggande arbetsrätt I(B001/0200) Hemtentamen - WISEFlow2020-10-21
A  08:15-14:15  Psykologi, kandidatkurs sscHemtentamen - WISEFlow Statistical Package for the Social Sciences(A004) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen WISEflow2020-09-01
A  08:15-14:15 Omvårdnadsvetenskap, Hälsofrämjande arbete samt psykisk ohälsa akl  Psykiatrisk omvårdnad(A007) Hemtentamen - Blackboard2020-11-13
A  09:00-14:00 Arbetsterapi, Utredning, åtgärd och utvärdering del I, Arbetsterapi, Utredning, åtgärd och utvärdering del I Arbetsterapi, Utredning, åtgärd och utvärdering del I  Hemtentamen - Blackboard Omtentamen Processer, perspektiv och förhållningssätt(A002) (0200) Hemtentamen - Blackboard.2020-09-28
A  13:15-17:15  Medicin, Fysiologi posDigital salstentamen (Prel) Fysiologi(A001/0500) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-09-22
A  13:15-17:15 Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad II, kommunikation och lärande srn  Bemötande och lärande(B004) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen - WISEflow2020-09-03
A  13:15-17:15 Medicin, avancerad nivå, Medicinsk temakurs 7 soan  Temaperiod Respiration och Cirkulation(0100) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-09-21
A  13:15-17:15 Medicin, Medicinsk temakurs 7, Medicin, Medicinsk temakurs 7 Medicin, Medicinsk temakurs 7 soan  Temaperiod Respiration och Cirkulation(A100) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-09-21
A  13:15-17:15 Medicin, Fysiologi posDigital salstentamen (Prel) Fysiologi(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen -WISEFlow2020-08-26
A  13:15-17:15 Medicin, Försvar cesg, ketDigital salstentamen (Prel) Immunologi och transfusionsmedicin(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen - WISEFlow2020-08-27
A  13:15-18:15  Medicin, Fysiologi med anatomi och immunologi ukanDigital salstentamen (Prel) Fysiologi(0103) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-09-18
A  14:15-17:15 Tekniskt basår btlnPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Matematik, del 2 av 6, 3,5 veckor(A002) Skriftlig salstentamen, omtentamen2020-09-22
A  14:15-17:15 Naturvetenskapligt basår btlnPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Matematik, del 1 av 3, 3,5 veckor(A002) Skriftlig salstentamen, omtentamen2020-09-22
A  14:15-19:15  Nationalekonomi, kandidatkurs daan, hjlHemtentamen - Blackboard NA303G Vetenskaplig metod och kommunikation. Hemtenta via Blackboard2020-11-12
 
Vecka 50, 2020
AMån7 Dec08:15-08:16  Medicin, avancerad nivå, Tumörpatologi  Hemtenta (utl), Hemtentamen - WISEFlow Tumörpatologi(B001) Hemtentamen - WISEFlow2020-07-07
A  08:15-11:30 Medicin, Anatomi och fysiologi  Digital salstentamen (Prel) Nervsystemet samt allmän anatomi och fysiologi(0101) Digital salstentamen2020-07-29
A  08:15-11:30 Medicin, Anatomi och fysiologi  Digital salstentamen (Prel) Nervsystemet samt allmän anatomi och fysiologi(0100) Digital salstentamen2020-07-29
A  08:15-11:30 Medicin, Anatomi och fysiologi  Digital salstentamen (Prel) Nervsystemet samt allmän anatomi och fysiologi(A001) Digital salstentamen2020-07-29
A  08:15-12:15  7500-MV    Klinisk forskningsmetodik, epidemiologi och biostatistik(0100) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-07-06
A  08:15-23:59  Engelska, grundkurs nrk  Den farliga litteraturen - litteratur och yttrandefrihet II Hemtentamen - Blackboard2020-09-25
A  09:00-10:00 Omvårdnadsvetenskap, Grundläggande omvårdnad och hälsopsykologi, Medicin, Klinisk medicin I anls  Laboration hematologi A004 Hemtentamen.2020-11-06
ATis8 Dec08:15-12:15 Personalarbete I, Personalarbete I Personalarbete I mldHemtentamen - WISEFlow Organisation och ledarskap i förändring I(C001/0300) Salstentamen är ombokad till hemtentamen i WISEflow2020-09-10
AOns9 Dec08:00-17:00  Psykologisk temakurs V jcdHemtentamen - WISEFlow Arbets- och organisationspsykologi I (B001) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen WISEflow2020-10-27
A  08:15-12:00  BMLV, avancerad nivå, Forskningsprocessen, Medicin, avancerad nivå, Forskningsprocessen awf, bear, ckn, geln, hngrBlackboard Literature review presentation seminars (mandatory, see detailed schedule on blackboard)ckn,awf,bear,geln,hngr2020-07-27
A  08:15-12:15  Företagsekonomi, Internationell logistik mnhrHemtentamen - WISEFlow FE104G International Logistics Home Exam via WISEflow. (A001, 0100) 2nd Examination session out of 3! Access to Blackboard for Fall semeser 2020 is required.2020-11-23
A  08:15-12:15  Företagsekonomi, Internationell logistik mnhrHemtentamen - WISEFlow FE110G International Logistics (A001) Home exam via WISEflow.2020-11-23
A  08:15-13:15 Kriminologi I hadHemtentamen - WISEFlow Risk- och skyddsfaktorer: Brott och otrygghet I (C001) Digital hemtentamen i WISEflow OBS! Obligatorisk anmälan via Studenttjänster2020-11-18
A  13:15-17:00  BMLV, avancerad nivå, Forskningsprocessen, Medicin, avancerad nivå, Forskningsprocessen awf, bear, ckn, geln, hngrBlackboard Literature review presentation seminars (mandatory, see detailed schedule on blackboard)ckn,awf,bear,geln,hngr2020-07-27
A  14:15-18:15  Idrott, grundkurs aahnHemtentamen - WISEFlow Idrottsfysiologi(0302) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen i WISEFlow2020-11-17
A  14:15-18:15  Idrott, grundkurs aahnHemtentamen - WISEFlow Idrottens fysiologi, träningslära och nutrition I(A003+0304) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen i WISEFlow2020-11-17
A  14:15-19:15  Arbetsrätt för personalvetare, Arbetsrätt för personalvetare Arbetsrätt för personalvetare epzHemtentamen - WISEFlow Moment 2, Grundläggande arbetsrätt II(B011/0210) Hemtentamen i WISEFlow

2020-11-18
A  14:15-19:15  Arbetsrätt med arbetsmiljörätt, Arbetsrätt med arbetsmiljörätt Arbetsrätt med arbetsmiljörätt epzHemtentamen - WISEFlow Moment 2, Grundläggande arbetsrätt II(B011/0210) Hemtentamen i WISEFlow

2020-11-18
ATor10 Dec08:15-10:15 Medicin, Fysiologi med anatomi kps  Grundläggande anatomi och fysiologi I(B001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-11-24
A  08:15-11:15  Praktisk naturvetenskap och teknik, inriktning 4-6 usn  Teknik i vardag och skola, del 1(C001) Hemtentamen Wiseflow2020-11-11
A  08:15-12:15  Samhällskunskap IIa, inriktning gymnasieskolan aetHemtentamen - WISEFlow Nationalekonomiska samhällsperspektiv I(C001) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-05
A  08:15-12:15 Matematik IIIa, inriktning gymnasieskolan jbptPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Flervariabelanalys 1(A001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-11-11
A  08:15-12:15 Matematik IIIb, inriktning gymnasieskolan jbptPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Flervariabelanalys 1(A002) Skriftlig salstentamen2020-11-11
A  08:15-12:15  Idrott, grundkurs, inriktning träningslära pmdPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Idrottsfysiologi(A003)(0302) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-08-21
A  08:59-09:00  Människans psykosociala utveckling och förändring Människans psykosociala utveckling och förändring, Människans psykosociala utveckling och förändring    Socialt arbete med utsatta grupper(A005/4115) PM, Inlämning av PM sker i WISEflow, inlämningen öppnar den 3/12 kl 09:00 och stänger den 10/12 kl 09:002020-10-08
A  09:15-13:15 Medicin, Fysiologi med anatomi kps  Grundläggande fysiologi med anatomi I(0110) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-11-24
A  12:15-14:15 Medicin, Fysiologi med anatomi kps  Grundläggande anatomi och fysiologi II(B002) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-11-24
A  14:55-15:00  Samhällsplanering i statsvetenskapligt perspektiv ehgHemtentamen - Blackboard Samhällsplanerarens roll och ansvar (C002) Hemtentamen2020-09-29
A  15:15-20:15  Europa och världen  Hemtentamen - WISEFlow Folkrätt och mänskliga rättigheter - tentamen(A002/0102) Digital hemtentamen2020-11-17
AFre11 Dec08:00-17:00  Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs vrsn  Hemtentamen blackboard (B006- Medielandskapets samtid I)2020-11-10
A  08:00-17:00  Engelska, grundkurs    Litterär analys och uppsatsskrivande II Hemtentamen - WISEFlow2020-10-07
A  08:00-18:00  Engelska IIIb, inriktning gymnasieskolan    O/Jämlikhet i amerikansk kultur och samhälle I(C001) Hemtentamen - Blackboard, Hemtentamen - Blackboard2020-11-23
A  08:15-12:15  Psykologi, grundkurs mtkHemtentamen - WISEFlow Gruppsykologi(C002) Digital hemtentamen i WISEflow2020-11-19
A  08:15-12:15  Företagsekonomi, grundkurs Företagsekonomi, grundkurs, Företagsekonomi, grundkurs prfg, sganHemtentamen FE100G Externredovisning och räkenskapsanalys, Skriftlig tentamen(C002, 0310) Återkommer om det blir via Blackboard eller WISEflow2020-11-09
A  08:15-12:15  BMLV, avancerad nivå, Forskningsprocessen  Hemtentamen - WISEFlow Statistik(A016) (A006) (0700) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen - WISEflow2020-07-06
A  08:15-12:15  Medicin, avancerad nivå, Forskningsprocessen  Hemtentamen - WISEFlow Statistik(A016) (A006) (0700) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen - WISEflow2020-07-06
A  08:15-12:15  Informatik, Databashantering med SQL Server, fortsättningskurs asak, eri, tpyHemtentamen - WISEFlow IK203G (A001, 0200), 2:a uppsamlingstillfället av 3! Hemtentamen via WISEflow2020-09-30
A  08:15-12:15  Informatik, Databashantering med SQL Server, fortsättningskurs asak, eri, tpyHemtentamen - WISEFlow IK203G Hemtentamen via WISEflow (A003)2020-09-29
A  08:15-12:15 Infektionssjukdomars biologi jjsHemtentamen - WISEFlow Teoretisk del(A001) Hemtentamen WISEFlow, ordinarie tenta.2020-11-17
A  08:15-12:15  Psykologisk temakurs I, Psykologisk temakurs I Psykologisk temakurs I matkHemtentamen - WISEFlow Gruppsykologi(C002) Digital hemtentamen via WISE-Flow2020-11-24
A  08:15-12:15 Hörselvetenskap, Beteende- och samhällsvetenskapliga perspektiv  Hemtentamen - WISEFlow Beteendevetenskapliga perspektiv(A001) (0001) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-24
A  08:15-12:15 Arbetsterapi, Beteende- och samhällsvetenskapliga perspektiv Arbetsterapi, Beteende- och samhällsvetenskapliga perspektiv, Arbetsterapi, Beteende- och samhällsvetenskapliga perspektiv  Hemtentamen - WISEFlow Beteendevetenskapliga perspektiv(A001) (0100) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-24
A  08:15-13:15  Nationalekonomi, grundkurs pkyHemtentamen - WISEFlow NA102G Internationell ekonomi(C001) Hemtenta via Wiseflow2020-11-11
A  09:15-12:15  Måltidskunskap och värdskap, grundkurs midnHemtentamen Styrsystem, livsmedelshygien(M400) Grythyttan, hemtentamen.2020-10-30
A  09:30-10:00  Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs    Metodologi och forskningsmetodik(B008) Hemtentamen - Blackboard, Digital tentamen via Blackboard2020-11-06
A  12:59-13:00 Kriminologi II aamaHemtentamen - WISEFlow Inlämning av hemtentamen senast kl 13 i WISEflow, Integrativ teori och forskning om orsaker till brott I (B001) OBS! Obligatorisk anmälan via Studenttjänster2020-07-03
A  13:15-16:15 Biopsykosocial kriminologi ctdHemtentamen - WISEFlow Biopsykosocial kriminologi I (A001) Hemtentamen i WISEflow OBS! Anmälan sker via Studenttjänster2020-09-23
A  13:15-16:15  Biosocial kriminologi ctdHemtentamen - WISEFlow Biosocial kriminologi (andra utfasningstillfället) (A001/0100) Hemtentamen i WISEflow OBS! Anmälan sker via Studenttjänster2020-09-23
A  13:15-18:15  Företagsekonomi, fortsättningskurs ksrHemtentamen - Blackboard Finansiell planering, skrivning(C001/1100) hemtentamen Blackboard2020-11-13
A  13:59-14:00  Psykologi, avancerad nivå, Organisationspsykologi, Psykologi, avancerad nivå, Organisationspsykologi Psykologi, avancerad nivå, Organisationspsykologi mihmHemtentamen - WISEFlow Examination(A001) Hemtentamen - WISEFlow, Omtentamen lämnas ut: 2020-12-07, kl 12:00. Deadline för inlämning är: 2020-12-11, klockan 14:00.2020-10-23
A  14:15-18:15  Kulturgeografi, grundkurs iaanHemtentamen - WISEFlow Ekonomisk geografi(B001) Hemtentamen- WISEFLow2020-11-19
A  14:15-18:15 BMLV, Klinisk fysiologi shgeHemtentamen - WISEFlow Teori, klinisk fysiologi(A001) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-23
A  14:15-19:15  Utbildningsvetenskaplig kärna I, inriktning förskola tsan  Didaktik och lärande II(B002) Hemtentamen2020-11-05
A  14:15-19:15  Svenska IIa, inriktning gymnasieskolan arfnHemtentamen - Blackboard Litteraturens historia III: Från symbolismen till idag(D001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen, https://www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/mina-studier/tentamen2020-11-04
A  15:59-16:00  Psykologisk temakurs IV Psykologisk temakurs IV, Psykologisk temakurs IV jagHemtentamen - Blackboard Individen i samhället (D001) Hemtentamen.
Tentamen lämnas ut 2020-12-09, 08:00 och slutar med inlämning 2020-12-11, kl 16:00
2020-10-26
A  16:59-17:00  Genusvetenskap, grundkurs jyhm  Kön, makt och politik I(C001) Hemtentamen - Blackboard, Hemtentamen Blackboard2020-10-05
ALör12 Dec08:15-11:15 Ellära för civilingenjörer dsyPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Omtentamen2020-11-12
A  08:15-12:15 Medicin, Medicinsk temakurs 1, Medicin, Medicinsk temakurs 1 Medicin, Medicinsk temakurs 1 ded  Temaperiod Respiration och Cirkulation(A100) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-10-14
A  08:15-12:15 Medicin, avancerad nivå, Anestesiologi I och farmakologi kdg  Anestesi/Farmakologi(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-07-03
A  08:15-12:15 Arbetsterapi, Professionellt bemötande, Arbetsterapi, Professionellt bemötande Arbetsterapi, Professionellt bemötande  Digital salstentamen (Prel) Omtentamen Lärande och kommunikation(A004) (0400) Digital salstentamen2020-09-07
A  08:15-12:15  Förvaltningsrätt aaerHemtentamen - WISEFlow Tentamen (A001/0105) Hemtentan i WISEflow2020-11-13
A  08:15-12:15 Omvårdnadsvetenskap, Förbättringskunskap och vetenskaplig metod cakn  Förbättringskunskap och vetenskaplig metod(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-09-11
A  08:15-12:15 Teorier och metoder i socialt arbete samt examensarbete C arlnHemtentamen - WISEFlow Forskningsplan(E001) Hemtentamen i WISEflow
OBS, ändrad examinationsform
2020-11-10
A  08:15-12:15  Medicin, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi II  Digital salstentamen (Prel) Sjukdomslära neurologi och psykiatri(0100) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-09-29
A  08:15-12:15 Medicin, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi II, 7,5 högskolepoäng  Digital salstentamen (Prel) Omtentamen Sjukdomslära II(A001) Digital salstentamen2020-09-29
A  08:15-12:15  Psykologisk temakurs III, Psykologisk temakurs III Psykologisk temakurs III jmngHemtentamen - WISEFlow Neuropsykologi (C001) Hemtentamen - WISEFlow2020-10-02
A  08:15-13:15  Ekonomisk rätt eall, epzHemtentamen - WISEFlow Arbetsrätt samt marknadsrätt med immaterialrätt (A011) Hemtentamen WISEFlow2020-09-16
A  08:15-13:15  Nationalekonomi, Ekonomisk utvärdering, avancerad nivå ekoHemtentamen - Blackboard NA433A Ekonomisk utvärdering (A001) Hemtenta via Blackboard2020-11-19
A  08:15-13:15  Nationalekonomi, Ekonomisk utvärdering, avancerad nivå ekoHemtentamen - Blackboard NA403A Ekonomisk utvärdering (A001/0110) Hemtenta via Blackboard OBS! Ändrad tid.2020-11-19
A  08:15-13:15 Statistik, Statistisk teori, fortsättningskurs nknHemtentamen - Blackboard ST250G Statistisk inferens, Skriftlig tentamen (B001/0300)2020-10-23
A  08:15-13:15  Statistik, Statistisk teori, avancerad nivå obrHemtentamen - Blackboard ST405A Skriftlig tentamen (A001/0100), Home Exam via Blackboard. 2nd examination session out of 3!2020-10-26
A  08:15-13:15  Statistik, Analys av registerdata och kausal inferens, avancerad nivå snmrHemtentamen - Blackboard ST428A Tentamen (A002) Home Exam via Blackboard2020-10-26
A  08:15-13:15  Statistik, Analys av registerdata och kausal inferens, avancerad nivå snmrHemtentamen - Blackboard ST418A Tentamen (A002) Home Exam via Blackboard. 2nd examination session out of 3!2020-10-26
A  08:15-13:15  Statistik, Statistisk teori, avancerad nivå obrHemtentamen - Blackboard ST421A Skriftlig tentamen (A001), Home Exam via Blackboard2020-10-23
A  08:15-14:15 Sociologi, fortsättningskurs Sociologi, fortsättningskurs, Sociologi, fortsättningskurs yuaHemtentamen - Blackboard Globalisering, individualisering och risk I(B001,0202) Hemtentamen - Blackboard,2020-07-03
A  09:00-15:00  Idrott, Tränarskap med inriktning mot fotboll shmHemtentamen - Blackboard Träningslära med inriktning fotboll(A003)(0300) Hemtentamen - Blackboard2020-09-29
A  12:30-16:30  Företagsekonomi för restaurang och hotell, Företaget och omvärlden, grundkurs msbkHemtentamen Externredovisning och räkenskapsanalys, Hemtentamen via Blackboard2020-10-12
A  14:15-17:15 Medicin, Klinisk medicin I  Digital salstentamen (Prel) Klinisk medicin I(A102) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-09-10
A  14:15-17:15 Medicin, Klinisk medicin I anls  Klinisk medicin I(0300) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-10-15
A  14:15-18:15 Medicin, Medicinsk temakurs 6 Medicin, Medicinsk temakurs 6, Medicin, Medicinsk temakurs 6 ago  Temaperiod Reproduktion och Utveckling(A100) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-09-21
A  14:15-18:15 Medicin, Medicinsk temakurs 8 Medicin, Medicinsk temakurs 8, Medicin, Medicinsk temakurs 8 nvs  Temaperiod Neurologi och rörelse(A100) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-10-14
A  14:15-19:15 Instrumentella analytiska metoder twgPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Tolkning av masspektrometriska data(B001) Skriftlig salstentamen, omtentamen2020-09-21
A  14:15-19:15  Instrumentella analytiska metoder twgPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Tolkning av masspektrometriska data(B002) Skriftlig salstentamen, Utfasningstenta2020-09-21
A  14:15-19:15  Nationalekonomi, Entreprenörskapets ekonomi och politik, avancerad nivå dnjnHemtentamen - Blackboard NA408A Entreprenörskapets ekonomi och politik (A001/0100) Hemtentamen via Blackboard2020-11-23
A  14:15-19:15  Företagsekonomi, Entreprenörskapets ekonomi och politik, avancerad nivå dnjnHemtentamen - Blackboard FE408A Entreprenörskapets ekonomi och politik (A001/0100) Hemtentamen via Blackboard2020-11-23
A  14:15-20:15 Allmän kemi mzrPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, omtentamen2020-09-21
 
Vecka 51, 2020
AMån14 Dec08:15-11:15 Medicin, avancerad nivå, Sjukdomstillstånd, farmakologi och funktionshinder hos barn och ungdom cjm  Pediatrik (A001) Digital hemtentamen WISEFlow2020-11-24
A  08:15-11:15  Nationalekonomi, Makroekonomiska prognoser, avancerad nivå tksHemtentamen - Blackboard NA437A Makroekonomiska prognoser Hemtenta via Blackboard2020-11-20
A  08:15-11:15  Medicin, avancerad nivå, Sjukdomstillstånd, farmakologi och funktionshinder hos barn och ungdom cjm  Pediatrik (A001) Digital hemtentamen WISEFlow2020-11-24
A  08:15-12:15  Psykologisk temakurs II Psykologisk temakurs II, Psykologisk temakurs II jcdHemtentamen - WISEFlow Hälsopsykologi (D001) Digital hemtentamen via WISE-Flow2020-11-24
A  08:15-12:15  Psykologi, fortsättningskurs jcdHemtentamen - WISEFlow Hälsopsykologi(D001) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen WISEFlow2020-09-03
A  08:15-16:30  Statistik, Produktion av officiell statistik, avancerad nivå afeTake-home examination (Hand-out) ST429A Tentamen (A003) Take-home examination - Blackboard. Hand-in December 18, 16:30.2020-09-21
A  08:15-16:30  Statistik, Produktion av officiell statistik, avancerad nivå afeTake-home examination (Hand-out) ST416A Tentamen (A003/0300) Take-home examination - Blackboard. Hand-in December 18, 16:30.2020-09-21
A  13:15-17:15  Måltidskunskap och värdskap, Livsmedelshygien    Skriftlig salstentamen(M100) Grythyttan2020-10-05
A  14:15-17:15 Matematik Va, inriktning gymnasieskolan mphPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Matematik modellering (A003) Skriftlig salstentamen2020-09-02
ATis15 Dec08:15-10:15 Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad III, arbetsledning, teamarbete och yrkesroll mihn  Läkemedelsberäkning(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-09-09
A  08:15-13:15  Nationalekonomi, Finansiell ekonomi och etik, avancerad nivå klkoHemtentamen NA435A Finansiell ekonomi och etik (A001) Hemtentamen2020-11-23
A  08:15-13:15  Företagsekonomi, Finansiell ekonomi och etik, avancerad nivå klkoHemtentamen FE435A Finansiell ekonomi och etik (A001) Hemtentamen2020-11-23
A  08:15-13:15 Miljövetenskap, Miljötoxikologi melPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, ordinarie tenta2020-09-24
AOns16 Dec08:15-12:15 Medicin, Klinisk medicin II ars  Klinisk medicin B(A002) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-09-04
A  08:15-12:15 Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad I samt informatik arsDigital salstentamen (Prel) Omvårdnadsvetenskap B(A002) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-09-10
A  09:15-12:15  BMLV, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Hjärta  Hemtentamen - WISEFlow Ultraljudsfysik, anatomi, fysiologi och patofysiologi(B001) (A002) (0100) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen WISEFlow2020-07-06
A  09:15-12:15  Medicin, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Hjärta  Hemtentamen - WISEFlow Ultraljudsfysik, anatomi, fysiologi och patofysiologi(B001) (A001) (0101) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen WISEFlow2020-07-06
A  09:15-12:15  Medicin, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Hjärta  Hemtentamen - WISEFlow Anatomi, fysiologi och patofysiologi(0200) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen WISEFlow2020-07-06
A  09:15-12:15  Medicin, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Hjärta  Hemtentamen - WISEFlow Ultraljudfysik(0100) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen WISEFlow2020-07-06
A  14:15-17:15  Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Hälsohistoria, fysisk undersökning och klinisk bedömning aahhHemtentamen - WISEFlow Att bedöma hälsostatus (A004) Skriftlig salstentamen i WISEFlow2020-11-17
A  23:58-23:59  Medie- och kommunikationsvetenskap grundkurs, inriktning film ajd  Nedslag i filmhistorien(C003) Hententamen
Tentan publiceras på BB den 11/12 kl. 07:00
2020-11-23
ATor17 Dec08:15-11:15  Psykologisk temakurs V cnrnHemtentamen - WISEFlow Utredningsmetodik I (C001) Digital hemtentamen via WISE-Flow, Flow-Assign2020-11-03
A  08:15-11:15 Kriminologi I rlsHemtentamen - WISEFlow Vetenskaplig metod med kriminologisk inriktning I:I (B001) Digital hemtentamen i WISEflow OBS! Obligatorisk anmälan via Studenttjänster2020-11-18
A  08:15-12:15  Företagsekonomi, Hållbara försörjningssystem, avancerad nivå ssmPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Begrepp och principer(A001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-10-19
A  11:59-12:00  Socialt arbete, Barn- och föräldrarelationer i familj och samhälle stgHemtentamen - WISEFlow Skydd av barn i olika samhälleliga kontexter(A002) Hemtentamen - Wiseflow,
OBS: The exam is handed out 2020-12-14 kl 08:00, the exam is handed in 2020-12-17 kl 12:00
2020-08-25
AFre18 Dec08:15-12:15  Samhällskunskap IIa, inriktning gymnasieskolan dlsnHemtentamen - Blackboard Sociologiska perspektiv på individen och samhället(B001) Hemtentamen - Blackboard2020-11-05
A  08:15-13:15  Marknadsstyrd idé- och produktutveckling snln  Teori(A002) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-09-11
A  08:15-13:15  EU-rätt och medlemsstaternas grundlagar, avancerad nivå EU-rätt och medlemsstaternas grundlagar, avancerad nivå, EU-rätt och medlemsstaternas grundlagar, avancerad nivå  Hemtentamen - WISEFlow Skriftlig examination(A001/0100) Hemtentamen - WISEFlow2020-09-10
A  08:15-13:15  EU-rätt och medlemsstaternas grundlagar, avancerad nivå EU-rätt och medlemsstaternas grundlagar, avancerad nivå, EU-rätt och medlemsstaternas grundlagar, avancerad nivå  Hemtentamen - WISEFlow Skriftlig examination(A001/0100) Hemtentamen - WISEFlow2020-09-10
A  08:15-13:15  Svenska IIa, inriktning gymnasieskolan clmHemtentamen - Blackboard Litteraturens historia II: Från år 1700 t.o.m. naturalismen(C001) Hemtentamen https://www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/mina-studier/tentamen2020-11-04
A  08:15-13:15 Psykisk störning, droger och brott hadHemtentamen - WISEFlow Psykisk störning, droger och brott I (A001) Hemtentamen i WISEflow OBS! Anmälan sker via Studenttjänster2020-09-25
A  08:15-13:15  Nationalekonomi, fortsättningskurs daanHemtentamen - Blackboard NA204G Hälsoekonomi, (D001) Hemtenta via Blackboard2020-11-12
A  08:15-13:15  Nationalekonomi, Hälsoekonomi, fortsättningskurs daanPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras NA208G Hälsoekonomi, Written examination in lecture hall2020-09-04
A  08:15-14:15 Hörselvetenskap, Vetenskaplig teori och metod  Prel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Statistik(A001) Skriftlig salstentamen2020-10-28
A  09:15-15:15  Avancerade analytiska metoder inom miljöforensik, avancerad nivå lygHemtentamen - Blackboard Teoretisk del (0100) Hemtentamen - Blackboard, utfasningstenta2020-10-09
A  11:59-12:00  Svenska Va, inriktning gymnasieskolan clmHemtentamen - WISEFlow Form och funktion: fiktionsstudiets teori och metod I(B001) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen – WISEFlow, https://www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/mina-studier/tentamen2020-08-10
A  11:59-12:00  Svenska Va, inriktning gymnasieskolan clmHemtentamen - WISEFlow Form och funktion: fiktionsstudiets teori och metod II(B002) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen – WISEFlow, https://www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/mina-studier/tentamen2020-08-10
A  11:59-12:00  Svenska Va, inriktning gymnasieskolan clmHemtentamen - WISEFlow Form och funktion: fiktionsstudiets teori och metod III(B003) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen – WISEFlow, https://www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/mina-studier/tentamen2020-08-10
A  11:59-12:00  Svenska IIIa, inriktning gymnasieskolan evnHemtentamen - Blackboard Fiktionen, texten, verkligheten II(B002) Hemtentamen - Blackboard, Hemtentamen – Blackboard , https://www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/mina-studier/tentamen2020-08-10
A  12:59-13:00  Informatik med systemvetenskaplig inriktning, kandidatkurs jsml, sgaHemtentamen - WISEFlow Submission for Home Exam Systemutvecklingsteori, IK300G (B004, 0210)2020-10-21
A  13:55-14:00  Samhällsplanering i statsvetenskapligt perspektiv eagn, krpnHemtentamen Att arbeta i en lagstyrd förvaltning (B001) Hemtentamen, Inlämningsuppgift via Blackboard, omtentamen2020-06-25
A  13:59-14:00 Socionomprofessionen i dagens och morgondagens samhälle03kahnHemtentamen - Blackboard Omtentamen, Psykosocialt arbete med barn, ungdomar och familjer I (C001) Hemtentamen i Blackboard
Inlämning hemtentamen i Blackboard senast kl 14:00
OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster!
2020-06-09
A  13:59-14:00  Socialt arbete, avancerad nivå, Psykosocialt arbete med barn, ungdomar och deras familjer kahnHemtentamen - Blackboard Omtentamen, Psykosocialt arbete med barn, ungdomar och familjer I (A001) Hemtentamen i Blackboard
Inlämning hemtentamen i Blackboard senast kl 14:00
OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster!
2020-06-09
A  13:59-14:00  Socialt arbete, avancerad nivå, Att bedriva behandling på institution eller i öppenvård jdrHemtentamen - WISEFlow Omtentamen, Kunskapsbaserad organisering av psykosociala insatser (B001) Hemtentamen i WISEflow
Hemtentamen stänger i WISEflow kl 14:00
OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster!
2020-11-09
A  13:59-14:00 Socionomprofessionen i dagens och morgondagens samhälle02jdrHemtentamen - WISEFlow Omtentamen, Kunskapsbaserad organisering av psykosociala insatser (B001) Hemtentamen i WISEflow
Hemtentamen stänger i WISEflow kl 14:00
OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster!
2020-11-09
A  14:59-15:00  Statskunskap, grundkurs Statskunskap, grundkurs, Statskunskap, grundkurs bnhrHemtentamen - Blackboard Politisk teori(B001) Hemtentamen - Blackboard, Hemtentamen - Blackboard2020-11-11
A  16:59-17:00 Socionomprofessionen i dagens och morgondagens samhälle01mabhHemtentamen - WISEFlow Omtentamen, Äldre och åldrande i socialt arbete I (A001) Hemtentamen - WISEFlow
Hemtentamen stänger i WISEflow kl 17:00
OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster!
2020-06-09
A  16:59-17:00  Socialt arbete, avancerad nivå, Perspektiv på äldre och åldrande i socialt arbete mabhHemtentamen - WISEFlow Omtentamen, Äldre och åldrande i socialt arbete I (A001) Hemtentamen - WISEFlow
Hemtentamen stänger i WISEflow kl 17:00
OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster!
2020-06-09
ALör19 Dec08:15-11:15  Företagsekonomi, Externredovisning i bolag och koncerner, kandidatkurs ksr, solhHemtentamen - Blackboard FE301G Tentamen Koncern (B002,0130) Hemtentamen - Blackboard Tentamen ges via BB kursen Ht20, hör av dig om du ej har tillgång till den.2020-09-15
A  08:15-11:15  Praktisk naturvetenskap och teknik, inriktning 4-6 oepn  Universum och vi, del 1(B001) Hemtentamen2020-11-11
A  08:15-12:15 Medicin, Medicinsk temakurs 4 sarm  Temaperiod Försvar(A100) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-11-16
A  08:15-12:15 Medicin, Medicinsk temakurs 9 mema  Temaperiod Sinne och Psyke(A100) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-09-02
A  08:15-12:15 Miljövetenskap, Mikrobiell diversitet i mat och miljö jjsPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Omtentamen2020-09-22
A  08:15-12:15  Miljövetenskap, Mikrobiell diversitet i mat och miljö jjsPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, utfasningstenta2020-09-22
A  08:15-12:15  Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkurs, Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkurs Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkurs mnknHemtentamen - Blackboard FE106G Marknadsföring, Hemtenta via BB (C001,0300)2020-10-20
A  08:15-12:15  Informatik, Objektorienterad programmering med C#, fortsättningskurs mnmi, pcuHemtentamen - Blackboard IK202G Hemtentamen C# (A002) Hemtentamen - Blackboard, Tillgång krävs till Blackboard för ht20!2020-10-06
A  08:15-12:15 Kroniska sjukdomars biologi nskDigital salstentamen (Prel) Teori(A001) Digital salstentamen, Omtentamen2020-10-01
A  08:15-12:15  Kroniska sjukdomars biologi nskDigital salstentamen (Prel) Teori(A001) Digital salstentamen, Utfasningstenta2020-09-18
A  08:15-12:15 Teori och samtida samhällsproblem nkaHemtentamen - Blackboard Välfärdsstat och samhälle I(B001/0200)Salstentamen som är omgjord till hemtentamen i Blackboard2020-09-11
A  08:15-12:15  Sociologi, Välfärdsstat och samhälle nkaHemtentamen - Blackboard Examination I(A001) Salstentamen som är omgjord till hemtentamen i Blackboard2020-09-11
A  08:15-12:15  Psykologisk temakurs IV Psykologisk temakurs IV, Psykologisk temakurs IV ltrHemtentamen - WISEFlow Vuxentid och åldrande (C001) Hemtentamen - WISEFlow2020-10-06
A  08:15-12:15  Psykologi, fortsättningskurs rkiHemtentamen - WISEFlow Perceptionspsykologi(C003) Digital hemtentamen i WISEflow2020-11-19
A  08:15-12:15  Psykologisk temakurs II Psykologisk temakurs II, Psykologisk temakurs II rkiHemtentamen - WISEFlow Perceptionspsykologi (C003) Digital hemtentamen via WISE-Flow2020-11-24
A  08:15-13:15  Nationalekonomi, grundkurs aetHemtentamen - WISEFlow NA100G Makroekonomi(B001) Hemtenta via Wiseflow2020-11-17
A  08:15-13:15  Nationalekonomi, grundkurs aetHemtentamen - WISEFlow, Prel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Makroekonomi(B001) Hemtenta via Wiseflow2020-11-17
A  08:15-14:15 Sociologi, grundkurs Sociologi, grundkurs, Sociologi, grundkurs jujnHemtentamen - Blackboard Sociologisk teori II(B002/0204) Salstentamen som är omgjord till hemtentamen i Blackboard.2020-09-21
A  08:15-14:15 Sociologi, grundkurs, inriktning organisation och arbetsliv, Sociologi, grundkurs, inriktning organisation och arbetsliv Sociologi, grundkurs, inriktning organisation och arbetsliv jujnHemtentamen - Blackboard Sociologisk teori II(B002/0201) Salstentamen som är omgjord till hemtentamen i Blackboard.2020-09-21
A  08:15-14:15  Positiv psykologi: Vetenskapen om lycka och välbefinnande rkiHemtentamen - WISEFlow Positiv psykologi(A001) Hemtentamen - WISEFlow,2020-10-12
A  08:15-17:15 Personalarbete I, Personalarbete I Personalarbete I jcdHemtentamen - Blackboard Arbetslivspsykologi I(B001/0200) Salstentamen som är ombokad till hemtentamen i Blackboard2020-09-10
A  09:00-17:00  Utbildningsvetenskaplig kärna, Utländska lärares vidareutbildning, inriktning förskola bek, eak  Att arbeta i svensk förskola I(B001) Hemtentamen i WISEflow2020-11-10
A  14:15-17:15  Genusvetenskap, grundkurs eijn  Arbetets villkor I(B001) Omtentamen2020-07-02
A  14:15-18:15 BMLV, Biomedicinsk laboratoriemetodik med vetenskaplig metod I erpm, ketDigital salstentamen (Prel) Biomedicinsk laboratoriemetodik, statistik och vetenskaplig teori och metod(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen 2020-07-13
A  14:15-18:15 Arbetsterapi, Vetenskaplig metod och examensarbete, Arbetsterapi, Vetenskaplig metod och examensarbete Arbetsterapi, Vetenskaplig metod och examensarbete  Hemtentamen - Blackboard Omtentamen Individuell skriftlig examination(A002) (0101) Hemtentamen - Blackboard,2020-10-12
A  14:15-18:15 BMLV, Biomedicinsk laboratoriemetodik med vetenskaplig metod I erpmDigital salstentamen (Prel) Biomedicinsk laboratoriemetodik, statistik och vetenskaplig teori och metod(A001) Digital salstentamen, Digital salstentamen2020-09-22
A  14:15-18:15  Psykologisk temakurs I, Psykologisk temakurs I Psykologisk temakurs I syknHemtentamen - WISEFlow Socialpsykologi (C001) Digital hemtentamen via WISE-Flow2020-11-24
A  14:15-18:15  Psykologi, grundkurs syknHemtentamen - WISEFlow Socialpsykologi(C001) Omtentamen, Digital hemtentamen i WISEflow2020-11-19
A  14:15-18:15  Företagsekonomi, Global marknadsföring csgn, ele, mnknHemtentamen - Blackboard FE211G Take-home Exam Global Marketing, A0042020-11-02
A  14:15-20:15 Fysiologi hnbgPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, omtentamen2020-09-18
A  14:15-20:15  Fysiologi hnbgPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, utfasningstenta2020-09-18
 
Vecka 52, 2020
AMån21 Dec08:15-12:15  Idrott och hälsa IIb, inriktning gymnasieskolan Idrott och hälsa IIb, inriktning gymnasieskolan, Idrott och hälsa IIb, inriktning gymnasieskolan geiHemtentamen - WISEFlow Idrottens fysiologiska grunder(A002+0101) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen i WISEFlow2020-11-10
A  08:15-12:15  Idrott och hälsa IIa, inriktning gymnasieskolan geiHemtentamen - WISEFlow Idrottens fysiologi(B002)(0101) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen i WISEFlow2020-11-10
A  08:15-13:15  Statistik, Regressionsanalys, grundkurs lfrnHemtentamen - Blackboard ST101G Skriftlig tentamen (A001/0200)2020-11-17
A  08:15-15:15  Psykologisk temakurs II Psykologisk temakurs II, Psykologisk temakurs II mnseHemtentamen - WISEFlow Metod och analys(A001) Digital hemtentamen via WISE-Flow.2020-11-18
A  08:15-15:15  Psykologi, fortsättningskurs mnseHemtentamen - WISEFlow Metod och analys(A001) Digital hemtentamen i WISEflow2020-11-19
A  13:15-17:15  Industriell marknadsföring och strategi pllHemtentamen FE252G Begrepp, principer och perspektiv(A002, 0200) Hemtentamen - Blackboard2020-11-10
ATis22 Dec08:15-10:15  Retorik och kommunikativt ledarskap    Retorikens grunder(A006) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen Wiseflow2020-09-25
A  08:15-12:15 Medicin, Medicinsk temakurs 5 Medicin, Medicinsk temakurs 5, Medicin, Medicinsk temakurs 5 kapo  Temaperiod Sinne och Psyke - fokus psyke(A100) Digital salstentamen, Digital salstentamen 2020-09-09
A  14:15-18:15  Idrott, grundkurs, inriktning träningslära ansgHemtentamen - WISEFlow Idrottspsykologi I(A005) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen WISEFlow2020-11-16
A  14:15-18:15  Idrott, grundkurs ansgHemtentamen - WISEFlow Idrottspsykologi I(A005) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen WISEFlow2020-11-16
AOns23 Dec08:15-11:15 Medicin, Komplexa medicinska problem mlhn, naln  Komplexa medicinska problem (A200) Digital salstentamen2020-07-21
A  08:15-12:15 Hörselvetenskap, Tillämpad hörselvetenskap I  Hemtentamen - WISEFlow Omtentamen Audiologisk diagnostik I(A003) (0300) Hemtentamen - WISEFlow2020-11-09
 
Vecka 53, 2020
ATis29 Dec17:59-18:00  Engelska IIIb, inriktning gymnasieskolan    Språk och makt I(D001) Hemtentamen - Blackboard, Hemtentamen – Blackboard 2020-08-31
ALör2 Jan08:15-12:15 Socialt arbete i en globaliserad värld cfmHemtentamen - WISEFlow Omtentamen, Socialt arbete i en globaliserad värld I(A001) Hemtentamen i WISEflow
OBS, ändrad examinationsform till hemtentamen
2020-11-05
A  08:15-13:15 Matematisk statistik och sannolikhetslära Matematisk statistik och sannolikhetslära, Matematisk statistik och sannolikhetslära mkhnPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori och problemlösning(A001) Skriftlig salstentamen, uppsamlingstentamen2020-10-01
A  08:15-13:15  Europarätt och folkrätt msyHemtentamen - WISEFlow Folkrätt - Tentamen(A004) Hemtentamen - WISEFlow2020-10-05
 
Vecka 1, 2021
AMån4 Jan08:00-12:00 Socialt arbete som vetenskap och profession rllHemtentamen - WISEFlow Omtentamen, Vetenskapsteori och metod(A009) Hemtentamen - WISEFlow
Obs, ändrad examinationsform till hemtentamen
2020-11-05
A  08:00-17:00 Juridik i socialt arbete    Rättstillämpning och utredning i socialt arbete II(A002)
Muntlig examination som sker mellan den 4 och 8 januari.
Obligatorisk anmälan via Studenttjänster senast den 1 december!
2020-10-02
A  08:15-11:15 Medicin, Klinisk medicin I  Digital salstentamen (Prel) Klinisk medicin II(0400) Digital salstentamen, Digital salstentamen 2020-09-10
A  08:15-11:15 Medicin, Klinisk medicin I  Digital salstentamen (Prel) Klinisk medicin II(A103) Digital salstentamen, Digital salstentamen 2020-09-10
A  08:15-12:15 Datavetenskapens grunder lskn  Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-10-08
A  08:15-13:15 Hållfasthetslära för högskoleingenjörer jsenHemtentamen - WISEFlow Teori(A001)2020-11-24
A  08:15-13:15 Konstruktion trä och stål adln  Teori(A001) Hemtentamen - Blackboard, Hemtentamen - Blackboard2020-10-08
A  08:15-13:15 Objektorienterad programmering akv  Teori(A001) Hemtentamen - WISEFlow, Hemtentamen - WISEflow2020-10-08
A  08:15-13:15 Funktioner och derivator mphPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Examination(A001) Skriftlig salstentamen, omtentamen2020-10-01
A  08:15-13:15  Envariabelanalys I jbptPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Utfasningstenta2020-10-01
A  08:15-13:15 Matematik IIa, inriktning gymnasieskolan jbptPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Envariabelanalys 1(A001) Skriftlig salstentamen, omtentamen2020-10-01
A  08:15-13:15  Juridik och etik för civilingenjörer ensoHemtentamen - WISEFlow Delkurs I: Juridik(A001/0100) Hemtentamen - WISEFlow2020-09-29
A  08:15-13:15  Juridik för företagande ensoHemtentamen - WISEFlow Skriftlig tentamen(A001/0100/0101) Hemtentamen - WISEFlow2020-09-29
A  08:15-13:15 Envariabelanalys I jbptPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori(A001) Skriftlig salstentamen2020-09-09
A  11:59-12:00  Ekonomisk rätt    PM i arbetsrätt och/eller immaterialrätt (Provkod: A013) Om-examination
Inlämning mellan 3/12 - 4/1 senast kl. 12.00.
2020-11-20
A  14:15-18:15 Datorteknik för civilingenjörer tsv  Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-10-14
A  14:15-19:15 Geoteknik med vägbyggnad prrs  Teori (A001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-09-18
A  14:15-19:15 Flervariabelanalys för civilingenjörer ablPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori och problemlösning(A001) Skriftlig salstentamen2020-09-09
A  14:15-19:15  Differentialekvationer jfdPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Examination(A001) Skriftlig uppsamlings- och utfasningstentamen (1:a)2020-10-01
A  14:15-19:15 Konstruktionselement för civilingenjörer nsg  Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-10-08
ATis5 Jan08:15-11:15 Betongteknik mtpn  Teori(A001) Skriftlig salstentamen, Skriftlig salstentamen2020-09-21
A  08:15-12:15 Datorkommunikation och nät oms  Teori för datorkommunikation(A001) Hemtentamen Wiseflow2020-10-26
A  08:15-12:15 Kompilatorer och interpretatorer tpy  Teori(A001) Hemtentamen Blackboard2020-11-23
A  08:15-12:15 Kompilatorer och interpretatorer tpy  Teori(A001) Hemtentamen Blackboard2020-11-23
A  08:15-12:15 Produktionsteknik & lean nraiHemtentamen - Blackboard Teori(A001)2020-11-24

OBS!! Sökningen är för stor och de sista posterna kom inte med. Vi returnerar max 300 bokningar.

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder